Gå till innehåll

SM 2006 Upphandling


Ola Brandborn

Recommended Posts

Undertecknad har på uppdrag av Svenska Pokerförbundet SVEPOF sammanställt de ansökningar om SM-arrangemang som kommit in. Undertecknad har inga kopplingar till någon pokeroperatör.

 

Upphandlingsunderlaget har funnits på SVEPOFS hemsida

http://www.svenskapokerforbundet.se/page.cgi?action=view&ID=1412 sedan mellandagarna. Begäran om anbud har publicerats i Poker Magazine. Slutligen har följande intressenter (med stort svenskintresse) mailats med begäran om anbud: PokerStars, PAF, 24hPoker och B2B-nätverket, EuroBet, Betsson, Expekt.

 

Svenska Spel/Casino Cosmopol, Willam Hill samt två andra aktörer inom B2B (HeyPoker och PotRaiser) har fått muntlig information om upphandlingen. Grebbestadsklubben har fått en muntlig påstötning att söka live-arrangemanget efter deras övriga framgångsrikt arrangerade deltagarmässigt stora tävlingar.

 

Vi har sökt Ladbrokes flera gånger på telefon, men ej fått svar. Dagen innan sista dag för upphandlingens slut så fick vi slutligen kontakt med Ladbrokes, och guidat dom till hemsidan med upphandlingsunderlaget.

 

SVEPOFs styrelse hade i går lördag styrelsemöte, och jag fick då ramar för urvalsprocessen.

 

Vad gäller online-SM så är inget förändrat, urvalsprocessen sker enligt hemsidan för upphandlingen. Jag har gjort en värdering av inkomna ansökningar, vilka presenteras nedan.

 

Vad gäller live-SM så har SVEPOF fått in tre intresseanmälningar/ansökningar. Dock har det uppstått två frågetecken som måste lösas först, varför själva beslutet för live-SM måste skjutas upp lite. Berörda anbudsgivare kommer att meddleas om dessa frågetecken. När frågetecknen är lösta kommer de tre anbudsgivarna att få inkomma med kompletteringar till sina anbud.

 

***

Åter till Online-SM: Förbundet har fått in dels konkreta anbud och dels intresseanmälningar.

 

Skall-krav:

1) Arrangören skall ha en bevisad stabil klient, som inte krashar vid hög belastning

2) Enbart svenska spelare skall få deltaga vid Online-SM

3) Arrangören skall genomföra flertalet satelliter till mästerskapet

4) Finalen i Online-SM skall genomföras under Q4 2006, helst november eller december

5) Arrangören skall ha en påvisbar stark svensk närvaro i sin kundprofil

6) Mästerskapstävlingen skall ha ett buy-in ej understigande $200 och ej överstigande €500 (notera olika valutor)

 

Bör-krav:

11) I samband med SM bör arrangören ha svensktalande supportpersonal

12) Arrangören bör, på grund av skattemässiga skäl, ha sin hemvist i skattehänseenden inom EU.

 

Efter det att jag sorterat bort de anbud som mer är av formen "intresseanmälningar" så kvarstår tre anbud, nedan kallade A, B och C (i den ordning de inkommit till mig). Eftersom valutorna i anbuden skiljer sig åt, har jag valt att översätta till dollar och avrunda.

 

Krav 1: Två av ansökningarna (B och C) kommer från samma nätverk, som förvisso förr om åren haft vissa problem, men på senare tid inte alls uppvisat några kapacitetsproblem. Anbud A är från ett ej ännu startat pokerrum.

 

Krav 2: Uppfylls av A, B och C

 

Krav 3: Uppfylls av A, B och C

 

Krav 4: Uppfylls av A, B och C

 

Krav 5: Uppfylls av C. A har ju ej startat än, och för B kan krävas komplettering

 

Krav 6: Uppfylls av A, B och C

 

Krav 11: Uppfylls av A, B och C

 

Krav 12: Uppfylls av A, B och C

 

Som synes uppfyller C samtliga krav, medan A och B har något frågetecken.

 

Svenska Pokerförbundet kommer att välja arrangör utefter följande betygsmall:

a) Villkor för spelarna, spelupplevelse, trovärdighet, kostnader för spelarna. 60%

b) Garanterad prissumma och garanterat spelarunderlag: 35%

c) Ekonomisk ersättning via sponsring till förbundet, ersättning för TV-rättigheter mm: 5%

 

Betygsdel a)

Anbudsgivare A hävdar att deras pokerplattform förutom Windows även går att köra på Macintosh, Unix och Linux (och inte är programmerat i JAVA). Detta är intressant, men inte signifikant. Anbudsgivare B har i sitt anbud specifierat en intressant och trevlig teknisk lösning hur SM och i förlängningen SVEPOF skulle kunna få massmedial spridning.

Anbudsgivare A har inte specifierat kostnaderna för spelarna. Anbudsgivare B och C har båda ett inköp på $300 + avgift. Avgiften hos anbudsgivare B är $15 och anbudsgivare C är $20.

 

Denna del av utvärderingen väger tyngst. A har inte valt att presentera några siffror. För övrigt anser jag att B och C i princip är likvärdiga i det här avseendet, men liten övervikt åt anbudsgivare B. Den tekniska lösningen kan, om SVEPOFS styrelse anser den vara intressant, säkerligen även anbudsgivare C implementera då de som sagt tillhör samma nätverk (och nätverket använder denna teknik vid olika tillfällen redan).

 

Betygsdel b.

Anbudsgivare A har inte valt att presentera några siffror, utan det är öppet för diskussion.

Anbudsgivare B har en garanterad prissumma på $ 500.000

Anbudsgivare C har en garanterad prissumma på $ 2.500.000

Betygsdel b väger näst tyngst i utvärderingen. Här är anbud C överlägset bäst ur en spelarsynvinkel.

 

Betygsdel c.

Jag väljer att hemlighålla vilka ekonomiska erbjudanden som givits förbundet. Detta får presenteras efter det att kontrakt angående SM skrivits på. Denna del av betygsmallen skall endast fälla avgörande om det står väldigt lika mellan två anbudsgivare.

 

Min rekommendation till styrelsen är att välja anbudsgivare C som arrangör av Svenska Mästerskapen Online. Det åligger nu styrelsen att förhandla fram ett kontrakt med motparten. Reservkandidat skall anbudsgivare B vara. Enligt tidigare beslut har inte SVEPOFs ordförande eller sekreterare rösträtt vin online-upphandlingen.

 

Mitt arbete avseende anbuden för online-SM är härmed avslutat. Jag jobbar vidare angående live-SM

 

Med vänliga hälsningar

Ola Brandborn

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • Svars 183
  • Created
  • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Förstår jag det alltså rätt att maximalt buy-in är 500€ ~ $600, och anbudsgivare C lovar en garanterad prissumma på $2,5 m? Detta betyder alltså att spelarantalet måste vara mer än 4000 om man kör med max buy-in för att inte få ut något mervärde ur turneringen? Låter som ett grymt "erbjudande"

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Förstår jag det alltså rätt att maximalt buy-in är 500€ ~ $600, och anbudsgivare C lovar en garanterad prissumma på $2,5 m? Detta betyder alltså att spelarantalet måste vara mer än 4000 om man kör med max buy-in för att inte få ut något mervärde ur turneringen? Låter som ett grymt "erbjudande"

Ja

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Förstår jag det alltså rätt att maximalt buy-in är 500€ ~ $600, och anbudsgivare C lovar en garanterad prissumma på $2,5 m? Detta betyder alltså att spelarantalet måste vara mer än 4000 om man kör med max buy-in för att inte få ut något mervärde ur turneringen? Låter som ett grymt "erbjudande"

 

Deras förslag på buy-in var ju f.ö på $300 => Deltagarantalet måste vara 8333 för full täckning.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

C borde ju va pokerstars

 

...som är i samma nätverk som B?

 

Kan bli en rolig gissningslek!

 

Intressant är dock att C skjuter till så mycket i potten och således värderar statusen som "officiell SM-sajt" eller liknande så pass högt.

 

Har de andra sajterna gjort en felaktig uppskattning av värdet - eller är det C som övervärderar marknadsföringsvärdet av att få arrangera SM? Eller räknar de med att fylla alla platser i turneringen?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

[Gissa]

B och C skulle väll mycket väl kunna vara Eurobet samt Bettson? Eurobet har väll en ganska stor svensk kundkret och Bettson är ju nästan bara svenskar? Sen tillhör båda OnGame network

[/Gissa]

 

B och C kanske Unibet och 24H poker?

 

Fast det var garanterad prispott i dollar :)

Jag tror inte 24h skulle slänga upp en sådan stor pott.

 

Jag tror det är någon Primasite

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Min teori är att Svenska Spel kommer att arrangera det de kommer att kalla online-SM, dock utan att ta "omvägen" via Svenska Pokerförbundet. Varför skulle Svenska Spel ta hänsyn till vad "lilla" (ur statens synvinkel) Pokerförbundet tycker i ärendet? Poker är ju ett spel som staten anser ska finnas i statlig regi och att då ta hjälp av ett fristående Pokerförbund som lobbar för någonting helt annat än vad Nuder/Ringholm med flera anser vara rätt tycks mig befängt att tro. Svenska Spel kommer givetvis att anse att deras SM är det officiella eftersom staten står bakom. Det vore intressant att höra lite kommentarer kring denna teori.

 

I övrigt tycker jag att Pokerförbundet har tagit ett gott initiativ att försöka få lite ordning på "poker-SM" (särskilt online-SM).

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Min teori är att Svenska Spel kommer att arrangera det de kommer att kalla online-SM, dock utan att ta "omvägen" via Svenska Pokerförbundet. Varför skulle Svenska Spel ta hänsyn till vad "lilla" (ur statens synvinkel) Pokerförbundet tycker i ärendet? Poker är ju ett spel som staten anser ska finnas i statlig regi och att då ta hjälp av ett fristående Pokerförbund som lobbar för någonting helt annat än vad Nuder/Ringholm med flera anser vara rätt tycks mig befängt att tro. Svenska Spel kommer givetvis att anse att deras SM är det officiella eftersom staten står bakom. Det vore intressant att höra lite kommentarer kring denna teori.

 

I övrigt tycker jag att Pokerförbundet har tagit ett gott initiativ att försöka få lite ordning på "poker-SM" (särskilt online-SM).

 

 

känns dumt o ha ett stort SM där nästan vem som hellst kan vinna..

 

skulle va roligare om det var 10 halvstora turneringar där den som totalt sett placerat sig bäst i alla kan kalla sig SM vinnare

 

känns så fånigt när nån fisk vinner och alla tidningar trycker ut han som Sveriges bästa spelare för han vann SM

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Min teori är att Svenska Spel kommer att arrangera det de kommer att kalla online-SM, dock utan att ta "omvägen" via Svenska Pokerförbundet. Varför skulle Svenska Spel ta hänsyn till vad "lilla" (ur statens synvinkel) Pokerförbundet tycker i ärendet? Poker är ju ett spel som staten anser ska finnas i statlig regi och att då ta hjälp av ett fristående Pokerförbund som lobbar för någonting helt annat än vad Nuder/Ringholm med flera anser vara rätt tycks mig befängt att tro. Svenska Spel kommer givetvis att anse att deras SM är det officiella eftersom staten står bakom. Det vore intressant att höra lite kommentarer kring denna teori.

 

I övrigt tycker jag att Pokerförbundet har tagit ett gott initiativ att försöka få lite ordning på "poker-SM" (särskilt online-SM).

 

 

känns dumt o ha ett stort SM där nästan vem som hellst kan vinna..

 

skulle va roligare om det var 10 halvstora turneringar där den som totalt sett placerat sig bäst i alla kan kalla sig SM vinnare

 

känns så fånigt när nån fisk vinner och alla tidningar trycker ut han som Sveriges bästa spelare för han vann SM

 

Vill du ta bort den lilla vinstchansen jag har? ;)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

känns dumt o ha ett stort SM där nästan vem som hellst kan vinna..

 

skulle va roligare om det var 10 halvstora turneringar där den som totalt sett placerat sig bäst i alla kan kalla sig SM vinnare

 

känns så fånigt när nån fisk vinner och alla tidningar trycker ut han som Sveriges bästa spelare för han vann SM

 

Och så skulle man kunna ha olika pokerspel/varianter i de olika turneringarna...

Och kanske göra det i samarbete med något pokerforum...

 

Man skulle kunna kalla det något i stil med poker... forum... online...

Nej, vänta lite... :D

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Vad är det som säger att SVEPOF "har rätt" att gör upphandligar och ett SM? Känns som SvS kommer lägga sig i det när dom har dragit igång.
Jag undrar mest vad Expekt/Tain säger eller har sagt. Kommer dom att fortsätta arrangera SM även om dom inte skulle vinna någon upphandling? Spännande...
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Vad är det som säger att SVEPOF "har rätt" att gör upphandligar och ett SM? Känns som SvS kommer lägga sig i det när dom har dragit igång.
Jag undrar mest vad Expekt/Tain säger eller har sagt. Kommer dom att fortsätta arrangera SM även om dom inte skulle vinna någon upphandling? Spännande...

 

Varför skulle Expekt ha rätten till SM? 24hpoker var ju "först ut" att arrangera ett SM...

 

SM är vad de svenska pokerspelarna som kollektiv anser är SM.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

SM är ingenting egentligen, jag tror att alla kommer att hålla sina egna små SM.

 

Någon med pokerförbundet i ledband sponsrat och fint, andra med hjälp av en stor prispott som de basunerar ut i aftonbladet och en tredje eftersom "de är de enda som får bedriva pokerspel i sverige" eller något.

 

Det är en påhittad titel som ser bra ut på löpsedeln. ;)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Skapa nytt...