Gå till innehåll

Pokerklubb, vad gäller juridiskt egentligen?


Recommended Posts

Har suttit och luskat i alla trådar och försökt få något grepp om vad som egentligen gäller när man vill driva en pokerklubb. Känns nästan hopplöst. Vi är ett gäng grabbar som just dragit igång en liten pokerklubb i Sundsvall och jag funderar nu självklart på vad som är okej. Jag vet inte om det här är rätt ställe att försöka dra igång någon form av samlingstråd med de enklaste sakerna manmåste följa, men jag gör ett försök. Jag skulle gärna vilja få svar på följande frågor om nån som har erfarenhet kan upplysa.

 

* Tydligen skall man vara ett slutet sällskap, men vad innebär detta egentligen?

* Vi är ju intresserade av att ta in fler medlemmar, bör vi då sätta upp regler för vilka "kriterier" som skall uppfyllas för att bli medlem och sen måste man fylla i nån form av "ansökning" som sen godkänns av en klubbstyrelse, för att få bli medlem?

* Man får inte på något sätt ansöka om nya medlemmar, eller?

* Är det någon som har något bra exempel på vad man bör skriva ner för "stadgar" för klubben?

* Att man inte får driva klubben i vinstintresse är ju helt okej utan att alla pengar "reinvesteras". Men om vi bara tänker oss att en klubb börjar bli stor så att man skulle behöva ha någon anställd som sköter vissa uppgifter. Är det okej att avlöna denna person på något sätt för de arbetsuppgifter han gör för klubben.

 

Jag kommer säkert att komma på tusentals nya frågor och följdfrågor till dessa så det får väl byggas på. Men det skulle vara intressant med en tråd som på ett enkelt sätt tog upp hur man gör för att håla pokerklubben så laglig som möjligt men ändå kunna driva nån form av verksamhet.

 

* RP - QoS *

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Fyller på med lite mer. :)

 

Hej.

Jag har funderat lite på det här med att öppna pokerklubb.

Finns ingen i skara men gott om spelare.

Vad behöver man tänka på?

1. Finns det några som helst tillstånd man ska söka?

2. Kontakt med lokala polisen? i och med att vi bor i en mindre stad så kommer ju ryktet spridas ganska snabbt och förmodligen kommer då polisen undra och säkert tro att det rör sig om någon form av svartklubb. Tänkte att det är då bättre att förekomma och "bjuda" in polisen för att visa vad som försigår(eller ja.. vad man vill visa) detta kanske låter konstigt i vissa öron men jag tror faktiskt att man tjänar på det? funderingar?

- QoS

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Och ett litet svar. :)

 

2. Kontakt med lokala polisen? i och med att vi bor i en mindre stad så kommer ju ryktet spridas ganska snabbt och förmodligen kommer då polisen undra och säkert tro att det rör sig om någon form av svartklubb. Tänkte att det är då bättre att förekomma och "bjuda" in polisen för att visa vad som försigår(eller ja.. vad man vill visa) detta kanske låter konstigt i vissa öron men jag tror faktiskt att man tjänar på det? funderingar?

 

Jag skulle nog undvika att blanda in polisen, om inte annat för att få med dem i klubben.... 8-)

 

Jag skulle tro att upplägget på klubben inte faller under slutet sällskap. LI har en rätt snäv syn på vad som är ett slutet sällskap. Förutom att det ska vara ett slutet sällskap (usch vad jag upprepar mig) så kan inte syftet i sig vara att spela poker ihop.

För om jag inte har fattat det hela helt fel så får man endast spela poker ihop (om pengar) om man har andra kopplingar än själva pokerspelandet. Så träffas tex en grupp fågelskådare och spelar poker ihop så är det säkerligen helt okey.

- QoS

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

....förklarar att det handlar om ett slutet sällskap och att medlemskap krävs.

 

Problemet är att det anses inte som ett slutet sällskap om man bara kan kontakta någon och säga "hej, jag vill spela poker med er, får jag bli medlem?"

 

Ett slutet sällskap bör handla om att man har något annat än poker gemensamt. Kanske att man tex är med i samma hejarklack för ett idrottslag? Kanske kan vara ett sätt att enkelt bli ett slutet sällskap??

 

Snacka om att jag och QoS har gått om varandra i två trådar här... :D

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Nickefik skrev

Ett slutet sällskap bör handla om att man har något annat än poker gemensamt. Kanske att man tex är med i samma hejarklack för ett idrottslag? Kanske kan vara ett sätt att enkelt bli ett slutet sällskap??

 

Om det inte skulle räcka med att bli medlemm och fylla i medlemspapper känns ju detta som ett stort hål i "lagen" att man skulle kunna gå rent det hela genom att skapa någon form av bulvan förening.

 

1. Man skapar en cigarr / öl förening.

2. Samtliga medlemmar från cigarrförening har alla också intresset att spela poker så då skapar man en pokerförening där alla är med.

 

Hmmm.... Känns lite skummt måste jag säga.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Så ett slutet sällskap som gillar poker duger inte att samlas runt? Verkar konstigt för det innebär ju att man värderar intressen på olika sätt om jag fattar det rätt? Alltså att schackklubben med sina medlemmar samlas och spelar poker är ok. Att Frimärksklubben med sina medlemmar samlas och spelar poker är ok. Men att pokerklubben samlas med sina medlemmar och spelar är ej ok, låter ju hyfsat konstigt.

 

Om vi säger så här istället att "Pokerklubben X" har som syfte att diskutera poker, se på filmer om poker, lära sig om poker (dock inte spela). Det är syftet med klubben. Medlemsskap krävs för att vara med, etc etc....Vi är alltså en pokerklubb men spelar aldrig om pengar.........Utom ibland då vi liksom fågelskådarklubben, schackklubben och frimärksklubben samlas för ett parti i vårat "slutna sällskap"?

 

Förstår ni vart jag vill komma? Tycker det låter väldigt "mysko".....

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Så ett slutet sällskap som gillar poker duger inte att samlas runt?

 

Tyvärr inte. Jag hoppas att saker och ting ändras, för det är knäppt att man inte kan träffas och spela poker om pengar precis som man vill.

 

1 § Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Och ett litet svar. :)

 

2. Kontakt med lokala polisen? i och med att vi bor i en mindre stad så kommer ju ryktet spridas ganska snabbt och förmodligen kommer då polisen undra och säkert tro att det rör sig om någon form av svartklubb. Tänkte att det är då bättre att förekomma och "bjuda" in polisen för att visa vad som försigår(eller ja.. vad man vill visa) detta kanske låter konstigt i vissa öron men jag tror faktiskt att man tjänar på det? funderingar?

 

Jag skulle nog undvika att blanda in polisen, om inte annat för att få med dem i klubben.... 8-)

 

Jag skulle tro att upplägget på klubben inte faller under slutet sällskap. LI har en rätt snäv syn på vad som är ett slutet sällskap. Förutom att det ska vara ett slutet sällskap (usch vad jag upprepar mig) så kan inte syftet i sig vara att spela poker ihop.

För om jag inte har fattat det hela helt fel så får man endast spela poker ihop (om pengar) om man har andra kopplingar än själva pokerspelandet. Så träffas tex en grupp fågelskådare och spelar poker ihop så är det säkerligen helt okey.

- QoS

 

Jag fattar, men du måste ta i beaktelse att jag bor i en så liten stad så att det förmodligen skulle ta ca 45min för polisen och/eller ngn avundsjuk själ som ringer till polisen och skvallrar vilket skulle resultera i att det ser ut som om man smyger.. och därför låter det bättre i mina öron att man förklarat för ngn schyst snut (jo, vi har faktiskt såna) vad man håller på med och att det inte är något tillhåll för knarkare och dyl.

 

Jag tror faktiskt på en öppen dialog med polisen, iom att man har ett slutet sällskap med medlemmar så finns det föga dom kan göra ändå..'

Har pratat med LI och enligt dom så är lagen så luddig att det inte går och avgöra om en klubb skulle vara lagligt..

 

Men men, jag kan ha fel..

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om man läser lagtexten nedan så ser du att spel som anordnas för

”allmänheten” är förbjudna på så sätt att anordnaren kan straffas.

Om du håller dig till ett slutet sällskap så kan ni spela poker om pengar

straffritt.

Vad som menas med allmänheten är inte alltid så lätt att avgränsa.

Ganska god vägledning får man av rättsfallet NJA 1986 s 35 där jag kopierat

Svea Hovrätts dom som sedan fastställdes av Högsta Domstolen.

Lycka till.

Lagtexten har hämtats genom http://www.lagen.nu

#Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet,

vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår

verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och

övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en

betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i

högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en

lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag

(1986:1007).

Ändrad : Lag (1972:222)

Ändrad : Lag (1982:1061)

Ändrad 1987-01-01: Lag (1986:1007)

14a§

Är brott som i 14 § första stycket sägs att anse som grovt, skall för grovt

dobbleri dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om verksam-

heten bedrivits yrkesmässigt, omfattat avsevärda belopp eller eljest varit

av särskilt farlig art. Lag (1982:1061).

Tillagd : Lag (1972:222)

Ändrad : Lag (1982:1061)#

Spel som sker i små och slutna sällskap kan inte sägas ha anordnats för

allmänheten. I 1 § 2 st. lotterilagen finns ett närmare angivet

allmänhetsrekvisit. Rättspraxis, se NJA 1986 s. 35.

Svea Hovrätt:

Domskäl.

Enligt 1 § lotteriförordningen (1939: 207) får lotteri om penningar eller

penningars värde inte anordnas för allmänheten utan tillstånd. Tillstånd

krävs också enligt 8 § samma förordning för att anordna lotteri vid vilket

medlemskap i viss sammanslutning är ett villkor för deltagande, om

sammanslutningen tillkommit väsentligen för att anordna lotteri eller

lotteriet annars t.ex. med avseende på omfattningen eller villkoren för

deltagande är att jämställa med lotteri, anordnat för allmänheten.

HovR:n finner i målet utrett att medlemskap i Norbergs slalomklubbs

supporterklubb krävts för deltagande i lotteriet, att medlemmarna i

supporterklubben rekryterats uteslutande bland medlemmar i Norbergs

slalomklubb och anhöriga till dessa, att antalet medlemmar i

supporterklubben varit begränsat till 150 personer, att antalet medlemmar

under den tid som avses med åtalet uppgått till 135 samt att varje medlem

kunnat delta i lotteriet med endast en lott dvs medlemskortet. Lotteriet har

således varit anordnat för en relativt liten och sluten krets av personer

vilka hade en påvisbar gemenskap med varandra. Vid sådant förhållande kan

lotteriet inte anses anordnat för allmänheten.

Vad angår frågan om lotteriet ändå är att jämställa med lotteri anordnat för

allmänheten antecknar HovR:n följande. I 3 § vadhållningsförordningen (1934:

237), vilken stått som förebild för 8 § lotteriförordningen, föreskrevs att

förbud mot vadhållning genom totalisator mm också skulle gälla vadhållning

vid vilken medlemskap i viss förening var ett villkor för deltagande, om

föreningen tillkommit väsentligen för att anordna sådan vadhållning eller

vadhållningen annars t ex med avseende på omfattningen eller villkoren för

deltagande var att jämställa med vadhållning anordnad för allmänheten.

Enligt förarbetena (prop 1934: 231 s 16 f) var syftet med bestämmelsen att

utsträcka förbudet mot vadhållning till sådana fall där vadhållningen

utövades under maskering av någon förening. Motsvarande borde enligt

förarbetena till lotteriförordningen (SOU 1938: 17 s 62) gälla för en

sammanslutning som anordnar lotteri.

I förevarande mål framgår av utredningen att supporterklubben sökte

förverkliga sitt ändamål att stödja slalomklubben genom flera olika slags

verksamheter, bland vilka lotteriet var en, låt vara ekonomiskt

betydelsefull. Med hänsyn bl a härtill framstår anordnandet av lotteriet

inte som ett kringgående av lotteriförordningens bestämmelser. Då lotteriet

haft måttlig omfattning och anordnats för en begränsad personkrets med klar

gemenskap kan det ej heller eljest anses som jämställt med lotteri anordnat

för allmänheten. Åtalet skall därför - som TR:n funnit ogillas.

1986: 7 s. 39

 

Domslut

Domslut. HovR:n fastställer TR:ns domslut.

Skiljaktig

Skiljaktig:

Referenten, adj led Rabenius var skiljaktig och anslöt sig till den

bedömning av åtalet som TR:ns ordförande och en nämndeman hade gjort.

HD

Riksåklagaren sökte revision och yrkade bifall till åtalet.

Till utveckling av sin talan anförde riksåklagaren bl a: Den för målet

centrala rättsfrågan gäller tolkningen av det allmänhetsrekvisit som finns

reglerat i 1 § 1 st och 8 § lotteriförordningen och som överförts till

lotterilagen (1982: 1011) där det återfinns i 4 § 1 och 3 st.

Lotterier har avsevärd ekonomisk betydelse för många ideella organisationer

och har inte minst betydelse för idrottsföreningarnas möjlighet att bekosta

sin verksamhet, jämför lotteriutredningens betänkande (SOU 1979: 29)

Lotterier och spel, s 201225. Allmänt sett fordras tillstånd för att anordna

lotteri. Endast om lotteri är av ringa omfattning kan det anordnas utan

tillstånd, jämför 3 och 4 §§ lotteriförordningen samt 17 och 18 §§

lotterilagen. Det nu ifrågavarande lotteriet var ett rent penninglotteri.

Sådant lotteri är i princip förbehållet staten, jämför prop 1981/82: 170 s

75 f. Fråga om tillstånd för lotteri av den omfattning och det slag varom

fråga är i målet skulle vid tiden för den påstådda förseelsen liksom

alltjämt är förhållandet prövas av regeringen. Tillstånd för lotterier ges

aldrig till supporterklubbar utan endast till idrottsföreningarna själva.

Skälet till detta är att en supporterförening inte anses bedriva egen

verksamhet i egentlig mening utan är att betrakta som en stödförening till

en idrottsförening. Enligt gällande praxis lämnas inte tillstånd för lotteri

till sammanslutning, som tillkommit för att stödja verksamhet inom ramen för

annan organisation. Den organisation som skall gynnas med tillståndet bör

vara tillståndshavare, bl a för att behållningen av lotteriet skall vara

omedelbart tillgänglig för den verksamhet för vilken tillståndet kunnat

meddelas.

Riksåklagaren är av den uppfattningen att det ifrågavarande lotteriet

anordnats för allmänheten eller i vart fall är att jämställa med lotteri

anordnat för allmänheten. Jag vill därvid peka på att enligt stadgarna för

supporterklubben rekrytering skedde "från Norbergs slalomklubbs medlemmar

och deras anhöriga" samt att supporterklubbens stadgar inte på annat sätt

begränsade allmänhetens möjligheter att vinna inträde i klubben än att

högsta medlemsantal var 150 personer. Norbergs slalomklubb stod liksom i

princip alla idrottsföreningar öppen för envar. Deltagandet i lotteriet har

varit förbehållet supporterklubbens medlemmar genom att medlemskortet

tillika varit lottsedel. Antalet medlemmar i supporterkluben uppgick enligt

medlemsförteckningen till något fler än de 150 personer stadgarna medgav.

Detta antal personer kan inte anses utgöra en liten krets. Även om antalet

såsom HovR:n funnit endast varit 135 är kretsen ej att anse som liten.

Kretsen är heller inte sluten eftersom medlemskap i supporterklubben kunnat

erhållas av dem som varit medlemmar i slalomklubben och denna klubb stått

öppen för envar.

HovR:n har i sina domskäl inte närmare utvecklat vilken påvisbar gemenskap

som funnits mellan medlemmarna som ju tillika varit deltagarna i lotteriet.

Det får förmodas att gemenskapen stått kring supporterklubbens idrottsliga

intressen i allmänhet och engagemang i slalomklubben i synnerhet. En sådan

gemenskap är enligt min mening för handen mellan lotterideltagare och

tillika föreningsmedlemmar i snart sagt alla supporterklubbar till

idrottsföreningar och kan göras gällande om man vill anordna lotteri av nu

ifrågavarande slag.

1986: 8 s. 40

 

Det nu aktuella lotteriet, som är ovanligt i så måtto att det är ett rent

penninglotteri, torde eljest i sina huvuddrag inte skilja sig från lotterier

för vilka tillstånd enligt rådande praxis anses erforderliga.

Mats W (ombud jur kand Anders Samuelson) bestred ändring.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Forsström, hemställde i betänkande om följande dom:

HD fastställer HovR:ns dom.

Domslut

Domslut. HD (JustR:n Persson, Palm, Bengtsson, referent, Heuman och Solerud)

beslöt dom i enlighet med betänkandet.

HD:s dom meddelades d 23 jan 1986 (nr DB 1).

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det du blir dömd för är hur mycket du tjänat på att ordna lotteriet så vitt jag förstår. En förening som bara går runt lär vara synnerligen svårstraffad. Speciellt om medlemsskapet bara används till att betala lokalkostnaderna, och ingen rake tas.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

"#Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007)."

 

Jag tolkar det här som att texten:

 

"Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig..."

 

passar in på en pokerklubb och därmed skulle det vara straffbart. Texten forsätter med:

 

"...eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007)."

 

Det måste alltså inte röra sig om att klubben tjänar pengar på verksamheten pga formuleringen "...ELLER ägnad för..."

 

Så tolkar jag texten...

 

 

/Holdem

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Vad säger ni som är aktiva i pokerklubbar om Grebbestad Poker och deras tolkning av lotterilagen?

 

Enda kravet för att få spela i deras turneringar tycks vara att man anmäler sig i en spelbutik(!) senast kvällen före turneringen, som för övrigt spelas på en restaurang i staden.

 

Och innan någon missförstår mig: Jag är inte ute efter att peka ut någon som lagbrytare eller att stoppa deras turneringar - utan mest nyfiken om man får göra så här. De ska ju arrangera vad som sägs vara Sveriges största live-turnering inom kort så det kanske är värt en sväng förbi...

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Varför har lagen kommit till?

 

Upprepning: varför får man inte spela poker mot varrandra om pengar tror ni?

 

mina egna teorier är att staten missar skattepengar för ingen skulle skatta för vinstpengar iochmed att man inte får dra av för förluster.

 

2. om det vore lagligt kunde brottsliga organisationer tjäna pengar på det.

 

Men vad tror ni?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Vad säger ni som är aktiva i pokerklubbar om Grebbestad Poker och deras tolkning av lotterilagen?

 

Enda kravet för att få spela i deras turneringar tycks vara att man anmäler sig i en spelbutik(!) senast kvällen före turneringen, som för övrigt spelas på en restaurang i staden.

 

Och innan någon missförstår mig: Jag är inte ute efter att peka ut någon som lagbrytare eller att stoppa deras turneringar - utan mest nyfiken om man får göra så här. De ska ju arrangera vad som sägs vara Sveriges största live-turnering inom kort så det kanske är värt en sväng förbi...

 

Om det enda som krävs för att få delta är att man anmäler sig i förväg kommer en domstol definitivt att se det som ett arrangemang för allmänheten och därmed vara otillåtet. Men det är arrangörerna, inte de enskilda spelarna, som riskerar att straffas, så jag skulle inte dra mig för att delta om jag hade vägarna förbi.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Okej, en annan vinkling.....

 

Om vi säger så här då, att vi är ett kompisgäng som lirar. Vi kallar oss Pokerklubben "slutet sällskap". Vi tar ut medlemsavgift för att ha råd med vissa materiell till "klubben". Nya spelare som vill vara med får bara göra det på rekomendation av annan medlem. Dvs endast "vänner" till en medlem tas upp i det slutna sällskapet för att hålla det på den nivån. Kan detta anses vara okej?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Okej, en annan vinkling.....

 

Om vi säger så här då, att vi är ett kompisgäng som lirar. Vi kallar oss Pokerklubben "slutet sällskap". Vi tar ut medlemsavgift för att ha råd med vissa materiell till "klubben". Nya spelare som vill vara med får bara göra det på rekomendation av annan medlem. Dvs endast "vänner" till en medlem tas upp i det slutna sällskapet för att hålla det på den nivån. Kan detta anses vara okej?

 

Ja jag ganska säker på att ett sådant sällskap anses vara tillräckligt slutet. Bra idé förresten.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 3 weeks later...

Det finns 2 lagar som styr hur man får spela poker i sverige:

 

BrB 16:14§ Dobblerilagen

och

1994:1000 Lotterilagen

 

Då Dobbleri är grövre kan man dela in brotten i:

Brott mot lotterilagen

Grovt brott mot lotterilagen

Dobbleri

Grovt Dobbleri

Det är inte brottsligt att spela poker, däremot så är det brottsligt att arrangera poker.

Då döms man normalt till Dobbleri.

 

Lotterilagen säger:

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel,

automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel

Så: kortspel är enligt lagen en form av lotteri, och poker är ett kortspel.

(möjligtvis så skulle man kunna hävda att en freezeout-turnering INTE är ett kortspel, men det kan bli svårt att övertyga nämndemännen om att så är fallet)

 

Dobblerilagen säger:

framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig

Så det är upp till varje arrangör att visa att pokern är "icke-äventyrlig".

 

Lotterilagen säger:

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som

villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning,

om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier

OK, så vi är överens om att det tillåtet att spela poker i ett slutet sällskap.

Men när är ett sällskap slutet, och när är det öppet för allmänheten?

 

De flesta arbetsplatser, föreningar och kompisgäng betraktas som slutna sällskap och då är det fullt lagligt att spela poker.

 

Vad som INTE är lagligt är att träffas för att väsentligen spela poker.

Därför är det helt OK att spela poker vid köksbordet med KOMPISARNA, just för att ni umgås med varandra även UTANFÖR pokerbordet.

Däremot så är det ALLTID OLAGLIGT att driva en ren pokerklubb, eftersom verksamheten är VÄSENTLIGEN poker.

 

Därför så måste man kunna visa att man faktiskt umgås och gör andra saker och poker INTE är den väsentliga sysselsättningen i klubben/föreningen.

 

Lagen hindrar inte pokerspel, däremot hindrar den sammankomst av personer vars enda gemensamma intresse är just pokern.

 

Det är inte bara de som arrangerar poker som kan dömmas.

Ett citat från Dobblerilagen.

Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år.

 

Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten.

Läs den sista meningen igen.

Det är inte bara de som anordnar poker som döms till dobbleri, utan även även de som hyr ut lokalen.

Så vet man att lokalen man hyr ut ska användas till pokerspel bryter man mot lagen, det enda försvar man kan uppge är att de som hyr lokalen kommit med osant intygande när hyreskontraktet upprättades och att man inte hade en aning om att de skulle spela poker där.

 

 

 

Kan man gå runt lagen och anordna poker som ett "lotteri"?

Nja...

 

Teoretiskt sett så skulle man kunna anordna "resturang-poker" på samma sätt som man kan anordna "resturang-black jack"

Problemet är att man måste uppfylla kraven, dvs ha utskänkningstillstånd och betala en spelbordsskatt på 2000kr per bord och månad.

Och så får givetvis inte potterna bli för stora, max 95kr.

Så man skulle kunna spela limit-mörkpoker 3/6 med max 5 spelare och max 2 betar före köp och 2 betar efter köp, vilket skulle ge en maxpot på 5*(2*3 + 2*6) = 90kr.

Observera att detta endast är teoretiskt möjligt, eftersom någon först måste ansöka och LI sedan ska ge sitt tillstånd.

 

Att anordna en turnering som ett lotteri?

Inköp max 6kr.

Prispengar max 50% av inköpet, prispengarna ska inte vara i kontanter, utan i "lotteripriser".

Givetvis måste man även här söka tillstånd och uppfylla kraven:

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en

svensk juridisk person som är en ideell förening och som

 

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett

allmännyttigt ändamål inom landet,

 

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant

ändamål,

 

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns

särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av

föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

 

4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Så man skulle antagligen få anordna en pokeraid för alla nedfallna träd i småland efter orkanen Gudrun...

 

 

Att spela utan pengar?

Jo fullt möjligt,

Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera

deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre

värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Så länge ingen kan vinna mer än någon annan så är det helt lagligt.

 

 

 

Länkar:

BrB 16:14§ Dobblerilagen

1994:1000 Lotterilagen

 

 

 

BRASKLAPP: jag är INTE jurist, så jag kan ha tolkat lagen fel.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

hmm tänkte på en sak,har ni tänkt på alla dessa cocacola, och pepsi företag när dem har deras "tävlingar" som dem kallar det för,

där frågorna ibland kan vara

"vilken färg består främst en cola burk av"

(1) röd

(2) grön

(3) gul

..

vad med och tävla om fina cola priser etc etc..

 

 

iaf, om man nu säger vilka färger har sveriges flagga, kostar 200 kr att tävla,

och vid rätt svar får du vara med i vår pokertävling där du kan vinna kontanter

(1) röd-svart

(2) grön-rosa

(3) blå-gul

....

 

....

 

 

ni förstår vart jag pekar åt... kan inte detta gå runt lagen rätt smidigt, cocacola och pepsi företagen gör så för att slippa skaffa sig lotteri tillstånd eller vad som krävs, och kallar det en "tävling" istället...

 

och i denna tävlingen är det helt enkelt slumpen som avgör säger cocacola och pepsi, som lottar ett namn, och eftersom lagen anser poker som ett slump spel så bör detta gå runt lagen??

 

(ps just nu känner jag mig lite så "extra grym" :D hehe )

 

Mvh Mille

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...