Gå till innehåll

Protokoll Styrelsemöte 10/9


Ola Brandborn

Recommended Posts

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets ordinarie styrelsemöte

lördag 10 september 14:00, Klubben, Surbrunnsgatan 57

 

Närvarande: Ola, Ken, Morgan, Jonas och slutligen Leif på telefon/brev.

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat

 

2. Val av sekreterare till mötet

Ola valdes till sekreterare.

 

3. Val av två stycken justeringsmän

Morgan och Jonas valdes till justeringsmän

 

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

 

5. Genomgång av föregående protokoll

 

6. Bildande av arbetsgrupper

Arbetsgrupp Hemsida: Morgan och Peter. Detta arbete är det mest bråttom med. Morgan är drivande och skall helt enkelt prestera ett förslag live till nästa möte. I detta arbete ligger också relevanta delar av punkt 9.

 

Arbetsgrupp SM: Jonas är drivande och skall till nästa måte lägga fram ett förslag till SM-aktiviteter för år 2006. SM skall vara en tävling enbart för svenskar (även online).

I denna arbetsgrupp är det ett delmoment som är bråttom, och det är SM-regler som skall ut på hemsidan. Jonas skickar Gävles regler till Ola. Ola gör sedan ett arbete med dessa regler, där han innefattar TDA-reglerna (Tournament Directors Assosiation), Casino Cosmopols regler och även intresserade klubbar via klubbfunktionärsgruppen på POKERFORUM.nu. Meningen och förhoppningen är att dessa regler skall kunna bli rikslikare för alla tävlingar i Sverige från och med år 2006. Extra viktigt att ta i åtanke dels "dealerbord" och dels regelvariationer för "player dealt" spel. Reglerna skall kommuniseras via förbundets hemsida.

 

Arbetsgrupp Sponsring: Micke och Ken. Mötets riktlinjer i bilaga A

 

Arbetsgrupp Klubb: Morgan kommer till nästa möte med förslag och riktlinjer till "vad är en klubb egentligen", vilka krav skall förbundet stäla

 

7. Registrering som arbetsgivare/anlita ekonomibyrå

Micke fick i uppdrag att via en ekonomibyrå fixa arbetsgivartillstånd, på billigaste och smidigaste sätt. Se även bilaga B.

 

8. Öppna bankkonto och plusgiro

Ken kollar av med Kniven vad som är gjort, och meddelar därefter styrelsen före vidare agerande. Beslutades att förbundet skall ha ett bankkonto och bankgiro (och/eller plusgiro).

 

9. Logotyp och namn på förbundet

Vad gäller namnfrågan på logotypen så skall namnet som står på den vara "Svenska Pokerförbundet". SVEPOF skall inte förekomma om så inte krävs av legala skäl. Att ta fram logotypen för övrigt ligger under arbetet med hemsidan.

 

10. Ny kassör och ”President”

Tills nästa möte skall ett förslag på ny kassör plockats fram, alternatibvt en avvecklingsplan för nuvarande kassören.

Ordet "President" skall inte användas. Beslutades att "Ordförande" är den som håller i extern kommunikation, och "vice Ordförande" den som ansvarar för styrelsens interna arbete.

 

11. POKERFORUM.nu – vem/vilka ska kommunicera där

Se bilaga C. I och med denna punkt vill POKERFORUM.nu och förbundet poängtera för externa parter att denna lösning är temporär tills förbundet fått en fungerande hemsida.

 

12. Fastslå klubbarnas avgifter och avgiftstak till SVEPOF för 2006

Följande beslutades. Minimiavgiften en klubb får ta ut av sina medlemmar är 300 kr. Av dessa pengar går 50 kr till förbundet. Vidare består en klubb av minst 10 medlemmar. Medlemsskap i en klubb berättigar till medverkan i alla klubbars tävlingar som är anslutna till förbundet. Man skall alltså inte behöva betala medlemsavgifter i flera klubbar.

 

Kommentar: Avgiften är satt så att det inte skall uppstå några "brevlådeklubbar" som inom exempelvis golfen.

 

Den minsta avgiften en klubb betalar till förbundet är 500 kr (tio medlemmar) och den maximala 5000 kronor.

 

Enskilt medlemsskap direkt i förbundet kostar 500 kr.

Kommentar: Denna avgift är satt så pass högt för att medverkan i klubbar skall ses som en naturlig väg för medlemsskap. Förbundet vill verka för att så många som möjligt utövar vår sport i föreningsverksamhet och folkrörelser. Samtidigt fungerar denna avgift som ett sorts "tak" för klubbarnas egna avgifter.

 

13. Medlemskort, produktion, utseende mm

Morgan begär in offerter som täcker allt, inklusive kuvertering och utskick av medlemskort.

 

14. Våra nicknames och telefonlista

Styrelsemedlemmarna antecknar sig på anvisat ställe på forumet.

15. Inköp av medlemsregister/faktureringsregister Förening från SPCS

Leif ser till att vi på billigaste, bästa och snabbaste sätt får tag på hjälpmedel enligt hans gottfinnande. Leif beaktar sponsringsriktlinjerna i bilaga A.

 

16. Annonsering i facktidningar/övrig press

Ken skall erbjuda tidningen First Poker att publicera samma sida som Poker Magazine publicerar åt förbundet

Ken skall även skriva ett brev med "vädjan om ensidig länkning till förbundets sida, för att hjälpa pokern framåt". Förbundet skall inte erbjuda länkutbyte, just för att stå neutral mot alla forum, pokerbutiker, sajter och så vidare.

 

17. Övriga frågor

Frågan om medlemstidning skjuts på framtiden

Beslutades att Ken skall hålla ett föredrag om förbundet på pokerseminariet i Göteborg (http://www.pokerseminarium.org) den 22/10

 

18. Nästa möte, tid och plats

Näst amöte skall hållas torsdagen den 13 oktober, klockan 13:00, på Casino Cosmopol i Stockholm.

 

19. Ordföranden förklarar mötet avslutat

 

 

Vid Pennan

Ola Brandborn

 

Justerat

Morgan Lindström

 

 

Justerat

Jonas Brodén

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • Svars 68
  • Created
  • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Löjligt att det så kallade förbundet lägger sig i hur mycket klubben ska ta betalt av medlemmarna. Det borde väl ändå bara upp till respektive klubb att bestämma. Så länge förbundet får in avgiften

 

En fråga: Hur blir det om man är medlem i flera klubbar? Ska man betala in de 50kr för varje klubb då eller kommer förbundet att verka för att man kan lösa gästmedlemskap i klubben då? För som det är nu måste man lösa medlemskap för varje klubb man spelar på.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Kanske är blind av mig men bilagorna?...

 

Du är inte blind.

 

Normalt sett så är inte vanliga styrelseprotokoll offentliga, utan bara årsmötesprotokoll. För att ni intresserade skall kunna se vad det görs för arbete i förbundet (eftersom hemsidan inte är uppe) så väljer vi ändå att göra dessa protokoll publika. Dock är viss information absolut av sådan karraktär att det skall hållas internt. Dessa har vi lagt i bilagorna.

 

Ola Brandborn

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Löjligt att det så kallade förbundet lägger sig i hur mycket klubben ska ta betalt av medlemmarna. Det borde väl ändå bara upp till respektive klubb att bestämma. Så länge förbundet får in avgiften

 

En fråga: Hur blir det om man är medlem i flera klubbar? Ska man betala in de 50kr för varje klubb då eller kommer förbundet att verka för att man kan lösa gästmedlemskap i klubben då? För som det är nu måste man lösa medlemskap för varje klubb man spelar på.

 

Synd att du tycker det är löjligt.

 

Till din fråga. Nej, du är medlem i en klubb, och har rätt att med detta medlemsskap spela i alla förbundsanslutna klubbar. I framtiden skall man inte behöva vara medlemmar i flera klubbar.

 

Av denna anledning har förbundet lagt ett golv på vad klubbarna skall ha för medlemsavgift (så det inte uppstår "brevlådeklubbar" som i exempelvis golfen). Se paragraf 12 i protokollet ovan.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag förstår inte heller varför SVEPOF ska bestämma hur mycket varje förening ska ha i medlemsavgift. Målet med att betala 50SEK till SVEPOF per medlem är väl att utöka det slutna sällskapet för att på det sättet kunna utnyttja att man är en större grupp och då kunna spela poker så nära lagens rätt som möjligt.

 

Jag kan direkt säga att 300SEK är alldeles för mycket för våra medlemmar. Jag är ordförande för Borlänge Bullets, en förening med 200 medlemmar. Vi spelar i huvudsakligen 200 & 500 SEK's turneringar 2-3 gånger i månaden. Vi kommer inte att ansluta oss till SVEPOF om kravet är att vi skall ta så hög medlemsavgift.

 

Vi hade redan innan SVEPOFs stormöte börjat diskutera med närliggande klubbar i Dalarna (Falu & Ludvika) och Gävleborg (Gävle & Sandviken) just den punkten att om man är medlem i en förening så får man spela i en annan utan att lösa medlemskap. Mitt förslag till medlemsavgift till den distriktsorganisationen är 200SEK per år och eventuellt halverad medlemsavgift när mer än halva året gått (typ augusti).

 

Men i princip borde ju det inte finnas något medlemsavgifts krav. Visst kanske det kommer att dyka upp "brevlådeklubbar". Men ställ i så fall krav på alla klubbar att dom måste ha ett visst arrangemang per år. Sen är det väl inte på medlemsavgifterna arrangörerna drar in pengar utan på raken....

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag tror också 300 är rätt mycket om man tänker folkrörelse. Minns t ex en infekterad debatt i en fotoklubb runt frågan om man skulle höja avgiften med 20 kr.

 

Kan man komma runt det så här: Medlemsskapet kostar 300. I medlemsskapet ingår deltagande i en valfri SEK300-tävling.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

300 tycker jag inte alls är för mycket.

 

Seriöst, har man råd att lira turneringar för 300kr/styck nåra gånger i månaden har jag svårt att fatta varför man gnäller om att man ska pynta 300 spänn för ett år. Har man så stora problem med ekonomin att man inte har råd att pynta en trehundring för ett helt år har man heller inte råd att spela poker, så enkelt är det.

 

Även om det är en liten klubb där det för det mesta spelas 100-200kr turneringar så kan man ändå betala en engångssumma på 300kr utan att det svider för mycket. Är man en fattig 18-åring (eller ännu värre minderårig) utan jobb och lever på studiebidrag, ja, då får du väl helt enkelt offra en krogkväll en gång om året om du vill spela poker.

 

Jag har helt ärligt riktigt svårt att förstå hur någon pokerspelare kan gnälla över att medlemskapet kostar 300kr, samtidigt som man med vilja spelar x antal turneringar/år. I Stockholm är det sällan klubbarna har turneringar med lägre inköp. På landet kanske det är så att 100, 200kr är vanligare men som sagt. Spara en hundralapp i månaden så har du 300kr till medlemskap för ett helt år när 2006 kommer. Är du itne kapabel till det har du för dålig money management för att spela poker ändå, eller har för dålig ekonomi för att spela poker.

 

Typiskt att det alltid ska gnällas över allting. Särskilt om du tänker på fördelarna med 300kr-medlemskapet, dvs att du får spela på alla förbundsanslutna klubbar hela året.

 

Jag kan direkt säga att 300SEK är alldeles för mycket för våra medlemmar. Jag är ordförande för Borlänge Bullets, en förening med 200 medlemmar. Vi spelar i huvudsakligen 200 & 500 SEK's turneringar 2-3 gånger i månaden. Vi kommer inte att ansluta oss till SVEPOF om kravet är att vi skall ta så hög medlemsavgift.

 

För mycket? Så du påstår att era 100-200 medlemmar INTE har råd att missa EN turnering under ett helt år för att lösa ett vettigt medlemskap? Låter helt absurt i mitt tycke.

 

Mitt förslag till medlemsavgift till den distriktsorganisationen är 200SEK per år och eventuellt halverad medlemsavgift när mer än halva året gått (typ augusti).

 

Ännu mer absurt blir det när du säger att folk kan pynta 200kr/år men inte 300. Som sagt, har du råd att spela poker överhuvudtaget kommer den extra hundringen inte direkt vara livsavgörande, har du inte råd att spela poker så spela inte alls, det är absolut bäst. Har jag fått erfara den hårda vägen i alla fall!

 

Fattar inte allt gnäll om en hundring hit eller dit. Se det som så, du pyntar en hundring extra och får möjligheten att spela på pokerklubbarna t.ex. i Stockholm om du nu är där, eller i Örebro, etc etc etc.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

en ärligt menad fråga:

 

För den som är medlem i en klubb någonstans i Sverige och spelar där sporadiskt och ganska mycket på nätet, vad får han/hon ut för värde genom att betala in 50 kronor till Svenska Pokerförbundet?

 

Jag frågar eftersom de punkter som Svepof verkar koncentrera sig på (av det lilla jag har läst mig till) handlar om frågor som till största del berör den så kallade eliten och människorna runt klubben/gamla kortoxen.

 

Konkret så menar jag frågorna om SM-status (Klubben vs Cosmo vs Expekt) och turneringsspelares avdragsrätt.

 

Jag är säker på att jag förenklar en del nu och glömmer bort andra frågor som ni kommer jobba med. Jag är inte så insatt. Rätta mig gärna och förklara hur föreningen är tänkt att fungera.

 

Mardrömsscenariot för mig är att sveriges pokerspelare ska betala in pengar till en förening som driver opinion i frågor som berör en procent av dess medlemmar. Speciellt eftersom avdragsfrågan riskerar att ge ett resultat som går rakt emot intresset för alla som tjänar sin huvudsakliga inkomst via nätpoker.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om Svepof kommer agera såsom det, så vitt jag förstått det, varit tänkt från själva början så kommer Svepof att gagna alla spelare, såvitt nätspelare som vanliga.

 

Med detta menat tänker jag då på följande:

 

1) Bilda opinion kring pokerspel i allmänhet, då menar jag lyfta fram positiva OCH negativa saker, försöka få klarhet i skatteregler, bedriva mediekampanjer om poker och lobbyverksamhet.

2) Skapa en enhetlig front som skyddar ALLA pokerspelares intressen - såväl nätspelares som livespelares.

3) Agera som konsultativt organ i olika diskussioner/möten med såväl icke-statliga organisaitoner, media som statliga organisationer.

4) Skapa en bättre bild över pokerspelandet i Sverige, hur många, varför, resultat och så vidare.

5) Arbeta för att klubbar, oavsett storlek och medlemsantal, inte ska behöva sväva i en sorts laglig gråzon där det enda som stoppar konstant polisrazzior är polisens egna ovilja att bekämpa klubbar där de ändå får svårt att bevisa något.

6) Arbeta för att höja medvetandet om spelberoende och hjälpa spelmissbrukande pokerspelare att ta sig ur sitt missbruk.

 

Detta är enligt mig de viktigaste frågorna som Svepof bör syssla med. En grundförutsättning är att skapa en väl fungerande rikstäckande organisation som förenar pokerspelare i Sverige. Misslyckas Svepof med detta så kommer Svepof säkerligen bara bli till en elitklubb för highstakesproffs. Lyckas Svepof med detta finns det i alla fall ett frö för aktivt arbete som gynnar alla pokerspelare. Nu är det omöjligt att på förhand säga hur Svepof utvecklas. Det beror helt och hållet på styrelsens kompetens och mål, något jag är alldeles alldeles för dåligt insatt i för att ens kunna börja uttala mig om.

 

Att en del av detta är att sanktionera öppna SM tycker jag är rätt självklart, dock inte sagt att det är den viktigaste delen.

 

Däremot så är en bred förankring riket runt den absolut viktigaste grunden för att någon ska ens lyssna på Svepof. Blir Svepof en elitklubb för Klubbens/f.d. Oxens highstakeslirare faller hela idén med Svepof och organisationen kommer bli högst marginell.

 

Att undvika brevlådeklubar är viktigt. Däremot så kanske en anpassning till landsortsklubbars/småklubbars behov måste göras - efter att ha läst igenom mitt första inlägg förstod jag att det lät lite väl hårt. En lösning kan väl vara att sänka minimumavgiften till, låt oss säga, 150kr+50kr - i alla fall för klubbar som är mindre och håller i enbart mindre turneringar. Man kanske kan ha två former av medlemskap, ett för enbart den lokala klubben som kostar 200, och sedan ett tilläggsmedlemskap på 100kr för de som vill ha möjlighet att spela på ALLA klubbar i Sverige.

 

Oj, detta inlägg blev långt och rätt svamligt. Borde kanske postas i någon allmän tråd om Svepof. Men men.

 

Men som sagt, Svepof har nyss påbörjat sin verksamhet. Jag tycker att vi alla ska ge den en chans - om den utvecklar sig till en elitklubb för highstakesspelare kommer Svepof ändå dö ut.

 

PS. Angående SM: Det ska bara vara öppet för svenskar, står det. Jag tycker att SM ska vara öppet för alla som är permanent bosatta i Sverige i mer än, låt oss säga, fem år - alltså ungefär som kommunalvalen i Sverige. Helt enkelt för att det finns en hel del folk som av en eller annan anledning ej har svenskt medborgarskap men ändå bor här permanent (jag t.ex.)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

PS. Angående SM: Det ska bara vara öppet för svenskar, står det. Jag tycker att SM ska vara öppet för alla som är permanent bosatta i Sverige i mer än, låt oss säga, fem år - alltså ungefär som kommunalvalen i Sverige. Helt enkelt för att det finns en hel del folk som av en eller annan anledning ej har svenskt medborgarskap men ändå bor här permanent (jag t.ex.)

 

Min personliga åsikt är att du har rätt, och att styrelsen inte tänkt på den möjligheten.

 

Jag frågar eftersom de punkter som Svepof verkar koncentrera sig på (av det lilla jag har läst mig till) handlar om frågor som till största del berör den så kallade eliten och människorna runt klubben/gamla kortoxen.

 

Min personliga åsikt är att du har fel där. Vad gäller medlemsavgifterna så tror jag till exempel att Klubben i Stockholm är den som absolut kommer att gnälla mest angående golvet på 300 kr - eftersom dom har en avgift på 800 kr!

 

Förbundet består av de människor som ingår i förbundet. Ni har alla rätten (och skyldigheten anser jag) att medverka i arbetet. Årsmötet drar upp riktlinjerna för styrelsearbetet. Var var ni då?

I styrelsen sitter just nu inga "Klubben/Kortoxenmedlemmar" (nja, Ken kan kanske räknas dit) och det finns representatnter från två "landsortsklubbar".

 

Min personliga åsikt (ja, jag tjatar på, men det är viktigt att ni förstår att jag inte uttalar mig för förbundet nu) är att hela de 250 kr som går till klubben (300-50) inte behöver tillfalla klubbkassan. Väljer klubben att låta en "startavgift" i en 200-kronorstävling ingå i årsavgiften - so be it. Eller om dom stoppar in de pengarna i en frirulle, eller köper tårta till lokala polisen. Vad klubben gör med sina klubbavgifter lär inte vara förbundets problem.

 

Det viktiga är att (vi tar ett hyptetiskt exempel) klubben i Sandviken inte tar 50kr och klubben i Gävle tar 300. Då kommer Gävleklubben inte att få några medlemmar, för alla kommer att åka de få milen till Sandviken, gå med där, och sedan utnyttja Gävleklubben gratis. Då kommer inte Gävleklubben att kunna överleva, utan får lägga ner (eller mindska sin ambitionsnivå). Det gagnar verkligen inte livepokerscenen om klubbar konkurrerar ut varandra. Samtidigt är det en av förbudets stora ståndpunkter att om man är medlem i en klubb, så skall man ha rätt att spela på alla förbundsanslutna klubbar.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

de flesta spelarna på våran klubb i Borås har inga "höga" ambitioner med sitt spel och har nog inga planer att åka land och rike runt och spela på massa andra klubbar. Medlemsavgiften har varit 100kr detta året som Mattias Andersson hållt i detta.

 

Skulle vi som tar över chockhöja medlemsavgiften med 200% så skulle vi nog tappa en hel del medlemmar och bli en massa gnäll.

 

Så vi kommer nog lösa detta genom att

 

150kr går till klubben

50kr till SVEPOF

100kr till en freeroll för klubbens medlemmar

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Men om alla landsortsklubbar skulle lösa problemet med för hög medlemsavgift med att ge medlemmarna en frirulle eller nått annat för medlemsavgiften (kontanter!). Vad är det då för skillnad på det och en "brevlådesklubb".

 

Bli medlem hos oss för 300 kr. Som medlem får du 250 kr och ett medlemskort!

 

Jag tycker det låter lika mycket "brevlådesklubb" som alla andra!

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Förbundet består av de människor som ingår i förbundet. Ni har alla rätten (och skyldigheten anser jag) att medverka i arbetet. Årsmötet drar upp riktlinjerna för styrelsearbetet. Var var ni då?

 

Det finns en hel del (tror jag) personer som kan ha både vettiga synpunkter och kan tillföra diskussionerna en hel del, fast som inte vill t.ex. bli offentligt involverade med förnamn och efternamn i ett pokerförbund på grund av andra åtaganden som inte så väl passar sig att kombinera med detta. Eller, det gäller typ bara mig, men ändå.

 

Jag postar gärna förslag och liknande i detta forum, om ingen lyssnar på dom så är det skit samma, men jag vill ej bli en offentlig person i pokersammanhang i Sverige då det inte ligger i mina personliga framtidsintressen, utan snarare kan få negativa följder.

 

Av den anledningen kommer jag inte vara aktiv i Svepof, iaf inte den närmsta framtiden, trots att jag personligen anser att jag skulle kunna bidra med ditten och datten. Ren egoism? Kanske. Men jag värderar inte mitt pokerliv högst, utan det är något jag håller vid sidan om.

 

Och jag tror inte jag är den enda som känner så.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det där förstår jag inte, Parre. Du anser alltså att pokerspelandet är nåt man ska skämmas för? Hela motorn bakom Svepof är väl att etablera poker som det rumsrena spel vi alla vet att det är.

 

Eller du kanske menar att poker är nåt som folk ofta tittar snett på, och därigenom kan det påverka ditt anseende, även om du själv anser att poker är något fint för att inte säga vackert? Det kan jag förstå.

 

Frågan är om folks fördomar är ett fullgott skäl att huka sig. Men det måste ju var och en välja för sig. Jag har inga problem med att bli betraktad som pokerspelare, sen får folk tolka det som de vill. Jag har å andra sidan ingen karriär heller...

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det där förstår jag inte, Parre. Du anser alltså att pokerspelandet är nåt man ska skämmas för? Hela motorn bakom Svepof är väl att etablera poker som det rumsrena spel vi alla vet att det är.

 

Nej, poker är inget man ska skämmas för. Men jag vill för den delen inte på något sätt bli offentligt inblandad i pokerns popularisering eller debatter om poker offentligt, vilket jag med mycket stor sannolikhet skulle riskera att bli om jag var aktiv inom Svepof. Ifall någon frågar mig ifall jag spelar poker ljuger jag inte, men jag har heller ingen lust att bli en offentlig person inom pokersammanhang.

 

Det är stor skillnad på att spela poker ibland och att offentligt propagera för att pokern är X eller att man bör göra Y med poker.

 

Det är en massa andra ämnen och föreningar och saker som jag intresserar mig för som jag inte heller skulle offentligt propagera för särskilt mycket, oftast av samma anledningar.

 

Eller du kanske menar att poker är nåt som folk ofta tittar snett på, och därigenom kan det påverka ditt anseende, även om du själv anser att poker är något fint för att inte säga vackert? Det kan jag förstå.

 

Jag anser poker vara ett nollsummespel, varken fint eller vackert. Däremot tycker jag att poker är jävligt roligt.

 

Jag har inga problem med att bli betraktad som pokerspelare, sen får folk tolka det som de vill. Jag har å andra sidan ingen karriär heller...

 

Jag vill inte bli betraktad som pokerspelare. Detta dels för att jag knappast är en pokerspelare, jag spelar poker, men det gör jag rätt sporadiskt och jag går inte plus för det mesta heller.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Tack för ditt svar gdaily, även om det bara är personliga åsikter och inte förbundets. skulle vara intressant att höra hur de ser på några av de här frågorna.

 

Angående skyldighet att arbeta för pokerns bästa eller frågan om att engagera sig i allmänhet så håller jag inte med.

Ingen här har någon skyldighet att göra någonting. Det är upp till var och en. Om du vill vara med på ett hörn och engagera dig i alla sammanhang så är det bra. Om jag väljer att bara sitta framför datorn och spela poker och inte göra något annat för pokerns bästa så borde det också vara bra.

 

Jag tycker ändå inte att min huvudfråga

 

För den som är medlem i en klubb någonstans i Sverige och spelar där sporadiskt och ganska mycket på nätet, vad får han/hon ut för värde genom att betala in 50 kronor till Svenska Pokerförbundet?

 

har besvarats. Jag tänker spela djävulens advokat och ställa några konkreta frågor som jag hoppas kan besvaras av någon som talar för förbundets räkning:

 

1. Vad vinner en klubb på att ansluta sig till Svepof? I vanliga fall när klubbar är anslutna till en moderorganisation beror det på att det bedrivs något slags lokalt eller nationellt seriespel där anslutna klubbar kan medverka. Vad är huvudskälet att vara ansluten till Svepof?

 

 

2. a) Är pokerklubbar legala?

 

b) Blir de mer legala eller mindre legala om de är anslutna till Svepof?

 

c) Kan en nationell förening som vill driva seriös opinion fungera som uppsamlande organ till ett stort antal svartklubbar? (om de nu är det)

 

d) Om en pokerklubb i x-stad med ett fast antal medlemmar och medlemsavgift plötsligt måste släppa in Nisse Hult från z-stad, utan att han betalar, innebär det då inte svårigheter med benämningen "slutet sällskap"? Man kan väl knappast hävda att svepof är ett kollektivt slutet sällskap?

 

 

3. Skattefrågan. jag kommer att fortsätta tjata tills jag får ett svar. Här är skälet: Om Svepof driver frågan om att poker är ett skicklighetsspel, vilket är ett måste om livespelare ska kunna dra av sina kostnader (och troligen också ett måste om privata aktörer ska kunna arrangera pokerturneringar helt "vitt") , så kommer poker inte längre att lyda under lotterilagstiftningen.

 

Det innebär med automatik att pokervinster inte längre är skattefria. I bästa fall får vi då någon slags speciallag med sociala avgifter, pensionspoäng etc. I värsta fall blir det rak 30% kapitalskatt utan möjlighet till vare sig pensionspoäng, sjuklön eller några av de andra rättigheterna en vanlig skattebetalare har.

 

Det här är en fråga där klubbar och livespelare står på en sida och internetspelare står på den andra. Många personer befinner sig givetvis i båda lägren men det borde vara prioriterat att åtminstone tala om vad svepof anser.

 

 

Till sist: jag tycker på sätt och vis att det är bra att vissa orkar engagera sig. Men när det gäller svepof, åtminstone det ni har släppt ut, så verkar det mer som att vi ska ha ett förbund för sakens skull. Det handlar om loggor, medlemsavgifter, trycksaker, sponsorer och så vidare. Och det handlar om att förbundet, som knappt existerar ännu, ska bestämma frågor i befintliga klubbar och bestämma vem som ska få ha "SM-status".

 

Vad jag har sett så har det inte handlat om att verkligen säkerställa något så trivialt som att allting är ok med lagen. Nu är livepoker en gräsrotsrörelse. Trettio grabbar och tjejer som samlas några gånger i veckan i en källare någonstans för att spela kort. Det är knappast något som den lokala polisen ödslar resurser på. Men vad händer när lotteriinspektionen och polisen ser att de här enstaka harmlösa klubbarna som befinner sig i gråzonen nu har organiserat sig och driver opinion i press och media?

 

I stället för att låta rörelsen växa underifrån kommer Svepof ovanifrån och ska samla och organisera. Jag frågar er om allt är ordentligt genomtänkt?

 

 

världens längsta inlägg?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

De frågor du ställer är av sådan karraktär att ordföranden måste svara på dom. Ken återkommer någon gång...

 

Din fråga 2d kan jag dock påpeka en sak med en gång: Som lagstiftningen är nu är en pokerklubb ALDRIG ett slutet sällskap, hur gärna man än vill det, och håller på med medlemskort mm.... Läs gärna på Lotteriinspektionens hemsida.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Skapa nytt...