Gå till innehåll

Man kan alltid komma tillbaks .... :)


PsychicIor

Recommended Posts

Tappa hela min stack i en sng strax efter att vi kommit itm sånär som på 30 i marker efter en fight där mina damer la sej på rygg.

Med 30 friska marker började jag min återhämtning då blindsen va 640/1280 :D..

 

Vadå tur ???..... ;)

 

** Game ID 1390864896 starting - 2007-05-17 21:50:54

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $770.00

- david301 sitting in seat 5 with $7210.00 [Dealer]

- Xafotechre sitting in seat 9 with $1060.00

 

Xafotechre posted the small blind - $320.00

Menghini posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Spades, Queen of Hearts

david301 folded

Xafotechre went all-in - $1060.00

Menghini called - $1380.00

Xafotechre shows: Ace of Diamonds, 5 of Spades

 

** Dealing the flop: 3 of Hearts, 10 of Clubs, Ace of Clubs

 

** Dealing the turn: 6 of Spades

 

** Dealing the river: 4 of Clubs

Xafotechre wins $2760.00 from the main pot

 

End of game 1390864896

 

** Game ID 1390866010 starting - 2007-05-17 21:51:08

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $0.00

- david301 sitting in seat 5 with $6570.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2760.00 [Dealer]

 

Menghini went all-in - $30.00

david301 posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: 2 of Diamonds, 9 of Hearts

Xafotechre folded

david301 shows: King of Clubs, Jack of Spades

 

** Dealing the flop: Queen of Spades, 9 of Diamonds, 6 of Hearts

 

** Dealing the turn: 4 of Clubs

 

** Dealing the river: 5 of Spades

Menghini wins $60.00 from the main pot

 

End of game 1390866010

 

 

** Game ID 1390866609 starting - 2007-05-17 21:51:24

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $60.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $6860.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2120.00

 

david301 posted the small blind - $320.00

Xafotechre posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Hearts, 3 of Hearts

Menghini went all-in - $60.00

david301 folded

Xafotechre shows: 7 of Clubs, 6 of Hearts

 

** Dealing the flop: 5 of Clubs, 2 of Diamonds, 10 of Hearts

 

** Dealing the turn: 6 of Diamonds

 

** Dealing the river: 4 of Diamonds

Menghini wins $180.00 from the main pot

Xafotechre wins $520.00 from side pot 1

 

End of game 1390866609

 

 

** Game ID 1390867259 starting - 2007-05-17 21:51:36

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $0.00

- david301 sitting in seat 5 with $6860.00 [Dealer]

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2640.00

 

Xafotechre posted the small blind - $320.00

Menghini went all-in - $180.00

 

** Dealing card to Menghini: 7 of Diamonds, 7 of Clubs

david301 folded

Xafotechre shows: 9 of Spades, 2 of Hearts

 

** Dealing the flop: 8 of Diamonds, Queen of Hearts, 7 of Hearts

 

** Dealing the turn: 8 of Hearts

 

** Dealing the river: 5 of Clubs

Menghini wins $360.00 from the main pot

 

End of game 1390867259

 

 

** Game ID 1390867776 starting - 2007-05-17 21:51:54

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $40.00

- david301 sitting in seat 5 with $6220.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2780.00 [Dealer]

 

Menghini posted the small blind - $320.00

david301 posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: 10 of Diamonds, King of Clubs

Xafotechre folded

Menghini went all-in - $40.00

david301 shows: 8 of Diamonds, 6 of Spades

 

** Dealing the flop: Queen of Spades, Ace of Diamonds, 9 of Hearts

 

** Dealing the turn: 4 of Hearts

 

** Dealing the river: King of Diamonds

Menghini wins $720.00 from the main pot

 

End of game 1390867776

 

** Game ID 1390868489 starting - 2007-05-17 21:52:06

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $720.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $6180.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2140.00

 

david301 posted the small blind - $320.00

Xafotechre posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: 6 of Spades, 3 of Hearts

Menghini folded

david301 folded

Xafotechre mucks:

Xafotechre wins $960.00 from the main pot

 

End of game 1390868489

 

** Game ID 1390868973 starting - 2007-05-17 21:52:16

** Sea Ghost [Hold 'em] (640.00|1280.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $80.00

- david301 sitting in seat 5 with $6180.00 [Dealer]

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2780.00

 

Xafotechre posted the small blind - $320.00

Menghini posted the big blind - $640.00

 

** Dealing card to Menghini: Jack of Diamonds, 6 of Clubs

david301 folded

Xafotechre folded

Menghini mucks:

Menghini wins $960.00 from the main pot

 

End of game 1390868973

 

 

** Game ID 1390869381 starting - 2007-05-17 21:52:30

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $400.00

- david301 sitting in seat 5 with $4900.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $2780.00 [Dealer]

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 10 of Clubs, Ace of Hearts

Xafotechre folded

Menghini went all-in - $400.00

david301 shows: 4 of Diamonds, Ace of Clubs

 

** Dealing the flop: Jack of Spades, 10 of Diamonds, 6 of Diamonds

 

** Dealing the turn: 7 of Spades

 

** Dealing the river: 7 of Diamonds

Menghini wins $2080.00 from the main pot

 

End of game 1390869381

 

 

** Game ID 1390870145 starting - 2007-05-17 21:52:51

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $2080.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $4500.00

- Xafotechre sitting in seat 9 with $1500.00

 

david301 posted the small blind - $640.00

Xafotechre posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 4 of Clubs, Ace of Clubs

Menghini went all-in - $2080.00

david301 went all-in - $4500.00

Xafotechre folded

david301 shows: 5 of Clubs, 5 of Hearts

 

** Dealing the flop: 6 of Spades, Queen of Hearts, 9 of Diamonds

 

** Dealing the turn: 4 of Spades

 

** Dealing the river: 4 of Diamonds

Menghini wins $5440.00 from the main pot

 

End of game 1390870145

 

** Game ID 1390871012 starting - 2007-05-17 21:53:07

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $4160.00

- david301 sitting in seat 5 with $3060.00 [Dealer]

- Xafotechre sitting in seat 9 with $860.00

 

Xafotechre posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 4 of Hearts, 9 of Clubs

david301 folded

Xafotechre went all-in - $860.00

Menghini called - $1500.00

Xafotechre shows: Ace of Spades, 2 of Hearts

 

** Dealing the flop: 4 of Diamonds, 7 of Clubs, 10 of Spades

 

** Dealing the turn: 6 of Clubs

 

** Dealing the river: 3 of Clubs

Menghini wins $3000.00 from the main pot

 

End of game 1390871012

 

 

** Game ID 1390871713 starting - 2007-05-17 21:53:19

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $6300.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $1780.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Clubs, 4 of Hearts

Menghini folded

david301 mucks:

david301 wins $1920.00 from the main pot

 

End of game 1390871713

 

 

** Game ID 1390872151 starting - 2007-05-17 21:53:23

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $5020.00

- david301 sitting in seat 5 with $3060.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 4 of Spades, 5 of Clubs

david301 folded

Menghini mucks:

Menghini wins $1920.00 from the main pot

 

End of game 1390872151

 

 

** Game ID 1390872313 starting - 2007-05-17 21:53:38

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $6300.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $1780.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 7 of Hearts, King of Hearts

Menghini raised - $2560.00

david301 went all-in - $1780.00

Menghini called - $3060.00

david301 shows: 9 of Diamonds, 5 of Diamonds

 

** Dealing the flop: 8 of Clubs, Ace of Diamonds, Jack of Hearts

 

** Dealing the turn: 7 of Diamonds

 

** Dealing the river: Jack of Diamonds

david301 wins $6120.00 from the main pot

 

End of game 1390872313

 

 

** Game ID 1390873055 starting - 2007-05-17 21:53:45

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $2600.00

- david301 sitting in seat 5 with $5480.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: King of Diamonds, 2 of Spades

david301 folded

Menghini mucks:

Menghini wins $1920.00 from the main pot

 

End of game 1390873055

 

 

** Game ID 1390873235 starting - 2007-05-17 21:53:53

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $3880.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $4200.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Clubs, Jack of Hearts

Menghini went all-in - $3880.00

david301 folded

Menghini mucks:

Menghini wins $5800.00 from the main pot

 

End of game 1390873235

 

** Game ID 1390873607 starting - 2007-05-17 21:54:02

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $4520.00

- david301 sitting in seat 5 with $3560.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Hearts, 2 of Spades

david301 went all-in - $3560.00

Menghini folded

david301 mucks:

david301 wins $5480.00 from the main pot

 

End of game 1390873607

 

 

** Game ID 1390873972 starting - 2007-05-17 21:54:27

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $3880.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $4200.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 8 of Hearts, Jack of Diamonds

Menghini called - $1280.00

david301 checked

 

** Dealing the flop: 2 of Clubs, 6 of Hearts, 6 of Diamonds

david301 checked

Menghini checked

 

** Dealing the turn: 4 of Spades

david301 checked

Menghini checked

 

** Dealing the river: 7 of Diamonds

david301 went all-in - $4200.00

Menghini folded

david301 mucks:

david301 wins $6760.00 from the main pot

 

End of game 1390873972

 

** Game ID 1390875054 starting - 2007-05-17 21:54:32

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $1960.00

- david301 sitting in seat 5 with $6120.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 4 of Spades, 5 of Hearts

david301 folded

Menghini mucks:

Menghini wins $1920.00 from the main pot

 

End of game 1390875054

 

** Game ID 1390875286 starting - 2007-05-17 21:54:48

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $3240.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $4840.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: Queen of Hearts, 10 of Clubs

Menghini went all-in - $3240.00

david301 called - $3880.00

david301 shows: 6 of Diamonds, 9 of Diamonds

 

** Dealing the flop: 3 of Hearts, Queen of Spades, 9 of Clubs

 

** Dealing the turn: 7 of Spades

 

** Dealing the river: 8 of Spades

Menghini wins $7760.00 from the main pot

 

End of game 1390875286

 

 

** Game ID 1390876032 starting - 2007-05-17 21:55:04

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $6480.00

- david301 sitting in seat 5 with $1600.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 8 of Spades, 6 of Clubs

david301 went all-in - $1600.00

Menghini called - $2240.00

david301 shows: 7 of Clubs, King of Diamonds

 

** Dealing the flop: Queen of Hearts, King of Hearts, 10 of Hearts

 

** Dealing the turn: 6 of Spades

 

** Dealing the river: Jack of Diamonds

david301 wins $4480.00 from the main pot

 

End of game 1390876032

 

** Game ID 1390876635 starting - 2007-05-17 21:55:12

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $4880.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $3200.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 8 of Spades, 3 of Hearts

Menghini folded

david301 mucks:

david301 wins $1920.00 from the main pot

 

End of game 1390876635

 

 

** Game ID 1390876885 starting - 2007-05-17 21:55:27

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $3600.00

- david301 sitting in seat 5 with $4480.00 [Dealer]

 

david301 posted the small blind - $640.00

Menghini posted the big blind - $1280.00

 

** Dealing card to Menghini: 3 of Clubs, King of Diamonds

david301 went all-in - $4480.00

Menghini went all-in - $3600.00

david301 shows: Jack of Spades, 10 of Diamonds

 

** Dealing the flop: Ace of Clubs, 4 of Spades, Ace of Spades

 

** Dealing the turn: 9 of Hearts

 

** Dealing the river: 8 of Diamonds

Menghini wins $9760.00 from the main pot

 

End of game 1390876885

 

** Game ID 1390877614 starting - 2007-05-17 21:55:39

** Sea Ghost [Hold 'em] (1280.00|2560.00 No Limit - STT) Real Money

 

- Menghini sitting in seat 1 with $9120.00 [Dealer]

- david301 sitting in seat 5 with $0.00

 

Menghini posted the small blind - $640.00

david301 went all-in - $240.00

 

** Dealing card to Menghini: 5 of Clubs, Jack of Spades

david301 shows: 3 of Clubs, 10 of Hearts

 

** Dealing the flop: Ace of Spades, King of Diamonds, Jack of Diamonds

 

** Dealing the turn: 6 of Hearts

 

** Dealing the river: 5 of Diamonds

Menghini wins $480.00 from the main pot

 

End of game 1390877614

 

 

Och så stod man där som vinnare :D

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Lånar tråden lite och passar på hur jag för en tid sen gjorde en fin återhämtning, självklart med en massa tur. Satt med 130 marker när blindsen var 1000/2000. Det var ca 500 personer som startade och det var ungefär 40 personer kvar. Fem minuter senare sitter jag med 18k som är strax över average. Slutar femma.:-)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...