Gå till innehåll

ARTIKEL: Legalisering av Poker


Dashiva

Recommended Posts

Här är motionen, i preliminär version:

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2005/06&bet=m1573

 

 

Motion 2005/06:m1573

Legalisering av pokerspel

av Gunnar Axén och Tomas Högström (m)

 

--------------------------------------------------------------------------------

PRELIMINÄR VERSION

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Förslag till riksdagsbeslut

 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att legalisera möjligheten att anordna pokerturneringar i Sverige.

 

 

 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en möjlighet i lotterilagen för privata pokerbord, så kallade cash-games.

 

 

 

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pokerspel på Internet.

 

 

 

Motivering

En kvarts miljon pokerspelare

Poker är ett av Sveriges snabbast växande spel. En undersökning gjord av SIFO visar att 230 000 personer spelar poker. Det innebär att pokerspel är på god väg att växa sig lika stor som de största idrottsfolkrörelserna i Sverige. Redan idag har poker fler utövare än till exempel ishockey.

 

 

 

Dessa flesta spelare ägnar sig åt lagliga spel. Samtidigt finns tusentals pokerspelare som spelar på spelbord, något som i princip inte är tillåtet enligt svensk lag, annat än på det statliga Casino Cosmopol. Det finns också en mängd pokerskolor och flera svenska tidningar har pokersidor. Svenska framgångar i pokertävlingar utomlands har ökat intresset för poker.

 

 

 

Poker spelas i olika former, de vanligaste är Texas Hold´em, Omaha och olika typer av stötpoker. Insatserna kan begränsas, men ofta bygger spelen på fria insatser.

 

 

 

Pokerspelandet kan delas upp i tre olika kategorier:.

 

 

 

Spel på Internet, där alla olika former förekommer, allt från turneringar till spelbord där spelarna fritt lägger insatser.

 

 

 

Turneringar som har inbjudna deltagare eller dit det är fritt att anmäla sig. Turneringarna har ofta en deltagaravgift (but-in) som finansierar både turneringskostnader och prispengar. Turnering är också den normala tävlingsformen för att utse bästa pokerspelare som till exempel i världsmästerskap.

 

 

 

Pokerbord eller cash-games som innebär att spelare träffas och spelar i verkligheten med varandra. Denna spelform kan ha på förhand uppsatta regler för hur mycket varje spelare får satsa, men kan också spelas helt utan insatsgränser, så kallad no limit-spel.

 

 

 

Lagrummet för poker i dag

I Sverige omfattas pokerspel av lotterilagens (1994:1000) lotteridefinition. Lagen tillämpas på lotterier (kortspel) som anordnas för allmänheten. Ett lotteri anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotteriet eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten (1 §). För att få anordna ett lotteri krävs tillstånd från Lotteriinspektionen. Det finns också en begränsning av insatsernas storlek i lotterilagen. Enligt Lotteriinspektionen innebär villkoren för lotteritillstånd att tillstånd till traditionell poker i princip inte kan beviljas i Sverige.

 

 

 

Att spela poker i slutna sällskap kan vara lagligt, men enligt lotteriinspektionen är inte uppenbart att hitta skiljelinjerna mellan vad lotterilagen anser vara lagligt eller inte. Olika rättsfall sprider lite ytterligare klarhet, men inte tillräckligt. Det är uppenbart att lotterilagen behöver förtydligas för att klargöra vad som gäller.

 

 

 

Pokerspel är enligt lotterilagen ett hasardspel eftersom insatsen inte är definierad på förhand. Så är dock inte fallet med pokerturneringar, där deltagaren på förhand vet hur mycket pengar som kan förloras. Poker är ett skicklighetsspel och därför borde tillåtas precis som bridge, som också innehåller turmoment. Det verkar rimligt att det krävs en myndighetsprövning innan tillstånd ges för att bedriva pokerturneringar, likt andra typer av tillstånd, tex för alkoholutskänkning.

 

 

 

Statens kassako

Det är uppenbart att staten i dag ser spelandet främst som en kassako. Ett utmanande av det statliga monopolet innebär också potentiellt minskade intäkter för staten. Regeringen försöker på olika sätt freda sitt monopol mot utländsk konkurrens bland annat genom reklamförbud för konkurrerande bolag. Detta agerande står i strid med EG-rätten, men den svenska staten försöker hela tiden hitta nya sätt att undgå den grundläggande konkurrenstanken inom EU.

 

 

 

Problemen med monopol

Förlorarna på ett monopol är spelarna, konsumenterna. Monopolet förhindrar konkurrens som annars skulle ge spelarna bättre produkter till lägre priser. Monopolet driver också fram olagliga alternativ som står helt utanför den statliga kontrollen. Bristen på lagliga spel gör att spelare i brist på alternativ tvingas spela olagligt. Casino Cosmopol finns i dag bara i fyra kommuner. I de övriga 286 kommunerna finns inte detta alternativ.

 

 

 

Bakgrunden till den nuvarande monopolsituationen är att statligt ägda spelföretag som Svenska Spel skulle innebära minskad risk för spelberoende, minskad omfattning av spelandet samt att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Men frågan är om detta är ett framkomligt sätt att uppnå dessa mål. Statliga företag är ingen garanti för att verksamheten bedrivs med särskild hänsyn till spelandets baksidor. Få företag marknadsför sig lika aggressivt som Svenska Spel, vilket årligen satsar över en miljard kronor på reklam och PR. Det förefaller inte som om Svenska Spel i dagsläget bidrar till att minska spelandet i Sverige, snarast tvärtom.

 

 

 

En legalisering

Det stora problemet med dagens lagstiftning rör i första hand turneringsspel och pokerbord (cash-games) som inte går att genomföra i Sverige. Här behöver lotterilagen förtydligas och dessa spel behöver regleras av lagen.

 

 

 

En legalisering, där privata aktörer skulle ha rätt att anordna pokerbord och turneringar, skulle minska den svarta spelmarknaden och väsentligt öka utbudet för spelarna. Ett tillstånd kan fortfarande krävas för att få anordna pokerspel, likt de tillstånd som i dag finns för att anordna till exempel casinospel eller lotterier. För det krävs dock att lotterilagen kompletteras med regler för hur detta skulle gå till. Turneringar anordnas i dag av svenska aktörer, men de tvingas genomföra dem utomlands eftersom de är olagliga i Sverige.

 

 

 

För spel på Internet får lagens begränsningar inte lika stort genomslag eftersom spelbolagen kan etablera sina hemsidor på till exempel Malta eller Jerseyöarna. Detta leder till att jobb som borde etableras i Sverige ofta hamnar utomlands. Det finns därför skäl att avreglera även tillstånden för pokerspel på Internet och även där bryta statens monopol.

 

 

Stockholm den 3 oktober 2005

 

 

Gunnar Axén (m) Tomas Högström (m)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Till och med jag börjar att bli hoppfull om en förändring.

 

Det skulle krävas en borgelig regering för att avskaffa spelmonopol men det största hindret har alltid varit KD som velat gå i total motsatt riktning och AVSKAFFA allt som har med spel att göra.

 

Men nu ser jag en möjlighet i och med junilistan! Ett mycket troligt scenario är följande:

 

1) Junilistan kommer in i riksdagen och tar så mycket röster från de andra partierna att såväl miljöpartiet som KD får stryka på foten ordentligt och hamna under 4%-spärren

 

det medför att:

 

2) m+fp+c kan ta makten och S+V hamnar i opposition med junilistan utanför blockpolitiken.

 

det gör att

 

3) det borgerliga blocket får en majoritet i riksdagen för sitt förslag att avskaffa spelmonopolet. Såvida inte junilistan sätter sig på tvären i denna fråga men det är inte troligt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Men kan någon säga åt dem att sluta? Det är inte alls bra om poker blir legaliserat, pga skattelagstiftningen.

Word!

Det är ju just den nuvarande skattelagstiftningen som är till nackdel för pokerspelare? Att beskatta BRUTTOVINSTEN utan att får göra avdrag för utlägg?

Det är i det närmaste skattefritt att spela cash både live och på nätet för att det inte finns något bra sätt att dra skatt på det. Detta är tack vare nuvarande idiotiska skatteregler.

 

I stora liveturneringar utanför EU vill skatteverket ha in pengar men det är ju en försvinnande liten del av all poker och ett litet antal utövare som berörs av detta.

 

Spel på nätet är skattefritt sålänge du håller dig inom EU men cashgames är som sagt omöjligt att beskatta så det slipper igenom oavsett site med nuvarande regler.

 

Jag är ingen skattejurist men enligt initierade källor är detta vad som gäller i nuläget. Du får gärna leta rätt på källan själv, det har dryftats till oändlighet på olika forum särskilt på wsop.info och någon (jag tror det var indiscreet) har avkrävt svar från skatteverket i frågan. Jag är 99.9999999% säker på att det här stämmer i sak.

 

Jag har svårt att se fördelarna med en legalisering/omdefinition som många verkar jobba så hårt för. Upplys mig gärna.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om man gillar att spela poker kanske man vill att de som arrangerar spelet ska slippa hamna på fel sida om lagen?

Pengarna ligger i nätpoker. Får jag välja mellan att göra en relativt olönsam hobby legal och betydligt mindre lönsam samt att sänka min lön med 30% och att behålla min lön på sin nuvarande nivå så är det inte ens ett val.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hjort, tänk på oss som lirar för att det är kul.

 

Live är ljusår roligare än på nätet. Live (förutom på casinot) är olagligt. Ja, jag vet att det inte är olagligt att spela på svartklubbar men det är ändå dina och mina pengar som tas i beslag om det blir razzia.

Klart vi ska ha en lagändring :)

 

Dessutom ska det ju enligt uppgift vara häftigt att betala skatt ;)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag kan bara instämma med Hjort/dollarturist m fl. Det är nog ytterst få som tjänar på en förändring av nuvarande system. Jag ser inga som helst incitament för mig att spela livepoker när jag kan välja att spela kanske 5-6 gng fler händer på nätet med samma förtjänst per hand och utan omkostnader. Just nu lirar vi helt utan skatt på EU-reggade siter. Varför hålla på och gunga på den gyllene stol vi sitter i? Obegriplikt.

 

Och hur lönsamt tror ni Livepoker blir med skatt? Bara att läsa några essäer/böcker från ett årtionde sen så ser ni hur lätt det var att överleva och på det ska läggas 30% skatt på nettovinsten.

 

Dom enda vinnarna jag kan se är hobbyspelare vars enda mål är att ha lite kul och nå BE, dom och spelbolagen.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hjort, tänk på oss som lirar för att det är kul.

Äh, ni ska ha stryk med pinne tills ni håller med.

 

I praktiken innebär ju en lagändring att jag betalar väldigt många tusenlappar (om jag inte skattefuskar alltså) för privilegiet att spela live lagligt. För de pengarna kan jag köpa väldigt många poledances från QoS eller motsvarande som är precis lika kul som att lira live och fortfarande ha pengar över.

 

När det kommer in så mycket pengar i bilden så bryr jag mig helt enkelt inte om er som lirar för att det är kul. :-)

 

Dessutom ska det ju enligt uppgift vara häftigt att betala skatt

Jag hoppas innerligt att vi får se det här argumentet från Lee Jones angående att betala rejk. :-)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Går det inte att kombinera att poker blir lagligt med att behålla samma skattesystem som finns nu?

 

Även den mest optimistiske måste ju förstå att rake + skatt innebär döden för pokerspel, eller i alla fall kommer att göra de flesta vinnande spelarna till skattesmitare.

 

Syftet med en lagändring måste ju vara att just legalisera pokerspelandet inte att ändra skatteförhållandena.

 

Eller kan det bli så att man gör skillnad på livespel och onlinespel, samt turneringar och cashgame?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hänger inte riktigt med här nu, hur påverkar lagändringen mig som spelar på en EU-baserad site?

 

Man borde väl kunna spela på en eu-baserad site och bara behöva betala spelskatt i det landet (dvs ingen skatt alls) även fast det blir lagligt att arrangera pokerspel i sverige, förstår att man i sånna fall måste skatta på den vinst man gör på dessa turneringar/cashgames men hur påverkar det mitt online spel?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hjort och grabbarna förutsätter att en lagändring ändrar poker ifrån att vara ett lotterispel (eller hasardspel, kommer inte ihåg vilken benämning lagboken hade) till ett skicklighetsspel och därför inte går under samma paragraf i lagboken. Alltså ska du skatta för inkomst på kapital precis som du gör för icke eu baserat spelande.

 

Kan någon t.ex. säga vilka skatteregler som gäller för vinster i backgammon, bridge eller övriga spel som klassas som hasardspel med skicklighetsundantag?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Men är det inte till största delen för att det enligt EU inte är tillåtet att dubbelbeskatta innom EU+några länder till, som vi inte betalar skatt i Sverige på våra vinster(eftersom dom redan är tex skattade i England, låt vara att skatten där är 0% för poker)?

 

- På vilket vis skulle en det inverka på dagens läge för oss som spelar innom EU, oberoende om det är jobb, om poker klassas som tur eller skiklighets spel, eller jag vinner på oddset i belgien?

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag trodde vi ville att poker skulle ses som ett skicklighetsspel ?

 

Då får vi precis som alla andra professionella idrottsutövare, gamers osv betala skatt.

 

Har man inte råd att betala skatt som professionella pokerspelare säger jag bara, byt yrke.

 

Och att man inte skulle kunna skatta pga raken, tillåt mig småle.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag trodde vi ville att poker skulle ses som ett skicklighetsspel ?

 

Då får vi precis som alla andra professionella idrottsutövare, gamers osv betala skatt.

 

Har man inte råd att betala skatt som professionella pokerspelare säger jag bara, byt yrke.

 

Och att man inte skulle kunna skatta pga raken, tillåt mig småle.

 

:roll:

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jag trodde vi ville att poker skulle ses som ett skicklighetsspel ?

Nej, det har jag aldrig velat och jag förstår inte varför någon skulle vilja det. I mina ögon är det bara en absurd penisförlängare för folk som är osäkra på om det de gör är legitimt. Dessutom är det ganska passande att klassa något med så mycket slumpmoment som lotteri snarare än

skicklighetsspel.

 

Jag förstår inte varför någon bryr sig om ifall poker anses vara ren hasard eller mer skicklighetskrävande än schack. Kan man sina saker har man rätt bra uppfattning om frågan ändå och att känna ett behov av stöd för sin uppfattning är lagen är rätt svagt.

 

Då får vi precis som alla andra professionella idrottsutövare, gamers osv betala skatt.

Jag är ingen idrottsutövare, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Och det är inte heller någon annan som försörjer sig på att spela poker. Om något är vi gamblers eller gamers.

 

Har man inte råd att betala skatt som professionella pokerspelare säger jag bara, byt yrke.

Frågan är i vilken utsträckning jag frivilligt minskar min årsinkomst med 30% (en helt absurd siffra för vilket yrke som helst). Det gör jag helt enkelt inte och att aktivt jobba för att få en sån situation är så jävla ickerationellt att det inte är sant.

 

Vi har en extremt gynnsam situation just nu och alla som försöker ändra den kommer orsaka enorm ekonomisk skada på alla som drar in pengar på nätpoker.

 

Detta under förutsättning av att skattesituationen skulle ändras med en omklassificering. Gör den inte det så tycker jag fortfarande att lotteri är en rätt bra klassificering av poker, men då överväger de små fördelarna (jag ser väldigt litet värde i att kunna arrangera livepoker legalt) nackdelarna.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Är det inte ganska cyniskt att se på frågan så enkelspårigt som att en skatt på pokervinster i princip är samma sak som en lönesänkning?

 

Själv har jag sugit ut staten i tjugo år nu genom skolgång etc så jag får lite dåligt samvete när jag tänker på att jag inte beteler nån skatt på mina pokervinster.

 

Inte tillräckligt dåligt samvete för att göra någon större anstränging för att redovisa mina inkomster eller så men ändå...

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Är det inte ganska cyniskt att se på frågan så enkelspårigt som att en skatt på pokervinster i princip är samma sak som en lönesänkning?

Är det inte ganska cyniskt att dra ut tusentals kronor ur speltorskar?

 

Själv känner jag ingen större moralisk skyldighet att betala sådana jättesummor i skatt, och jag skulle inte göra det om man fick välja vilka skattefinansierade tjänster man ville bidra till/delta i.

 

Över huvud taget tycker jag det är mer omoraliskt att tvingas betala skatt än att försöka minimera det så mycket det går.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...