Gå till innehåll

Recommended Posts

  • Svars 73
  • Created
  • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Nej, knappast...

Kapitalförsäkringar som helhet har varit en väldigt lönsam affär för staten då de flesta svenskar som har en sådan sitter med en med väldigt dåliga villkor (Höga avgifter och långa bindningstider:), genom någon av storbankerna.

Bankerna tjänar givetvis också pengar på detta, så de har inte direkt varit dåliga på att pracka på folk skiten.

 

Avanzas och Nordnets kapitalförsäkringar har lägre avgifter och är kanske tom de enda kapitalförsäkringarna där möjligheten att sälja av nästan allt innehav innan 1jan för att komma undan skatten finns.

Detta lär dock troligtvis ändras.

 

Staten tjänar ju inga pengar på bindningstider och avgifter, det gör bankerna.

 

Avkastningsskatten för en KF är sannolikt lägre över tid än motsvarande reavinstskatt i en vanlig depå, alltså går staten miste om pengar pga kapitalförsäkringar.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Kapitalförsäkring är nog att rekommendera för så gott som alla. Kan inte se vilka som skulle förlora på det?

 

 

:roll::shock::roll::shock:

 

Avkastningsskatten för en KF är sannolikt lägre över tid än motsvarande reavinstskatt i en vanlig depå, alltså går staten miste om pengar pga kapitalförsäkringar.

 

Psykologen, vem får större delen av de pengar staten får miste om?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag är "hyggligt bra" på "skattekryphålslagstiftning", men inte ens jag visste det (främst pga att jag inte har några fonder). Hur fan ska då Agda 76 kunna veta det?

 

Irriterande att sådant inte kan ske med automatik, när möjligheterna finns.

 

Har aldrig hört talas om detta och det låter extremt osannolikt i mina öron.

 

Jag skulle vilja se Cyntax utveckla detta innan jag tror på det.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Nej. Du slipper ju inte skatten bara för att utdelningen automatiskt återinvesteras...

 

Det blir ju en trippelbeskattning i det här fallet, först skatt på vinsten, sedan skatt på utdelningen och till syvende och sist även skatt på de återinvesterade pengarna eftersom dessa av någon anledning inte blir betraktade som nyinvesterade pengar.

 

Alltså, jag fattar ingenting. Vad har ni fått det här ifrån?

 

http://www.amf.se/templates/Page.aspx?id=10454

 

Alla fonder som är registrerade i Sverige kan ge utdelning. Utdelning görs av skattemässiga skäl för att inte värdeökningen först ska beskattas i fonden och sedan igen av andelsägaren i form av reavinstbeskattning när hon eller han säljer andelarna.

 

Utdelningar kommer från aktieutdelningar i de aktier som aktiefonden äger eller från vinst vid försäljning av räntebärande värdepapper. Dessa skulle vara skattepliktiga intäkter för fonden om de inte delades ut till andelsägarna.

 

Vi beräknar ett utdelningsbelopp så att fonden inte får något skattepliktigt resultat. Detta utdelningsbelopp tar vi ut från fonden för att återinvestera som nya andelar på ditt fondkonto efter skatteavdrag. Uttaget sänker värdet på fonden och därmed sjunker NAV-kursen på fonden. Din utdelning beräknas på det antal andelar du har efter stängning tisdagen den 9 juni, oavsett hur länge du har ägt andelarna. Har du sålt andelar tisdagen den 9 juni får du ingen utdelning på dem. Utdelningen återinvesteras i nya andelar på ditt fondkonto till den lägre kursen. Om andelarna ägs av en privatperson (samt dödsbon) beskattas utdelningen med 30 procent innan återinvestering sker.

 

Fonden betalar skatt på utdelningarna till den. Fonden bokför en utdelning till andelsägarna på motsvarande belopp. Alltså uppstår ingen nettovinst för fonden där.

 

Detta påverkar ens anskaffningsvärde och redovisas på kontrolluppgiften till skatteverket.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Psykologen, vem får större delen av de pengar staten får miste om?

 

lol

 

Använder du dlinders inlägg som argument för din tes.

 

Man måste ha en avkastning på minst 4 % för att tjäna på det förutsatt då att man inte skatteplanerar. Många backar självklart på sina investeringar.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lol

 

Använder du dlinders inlägg som argument för din tes.

 

Man måste ha en avkastning på minst 4 % för att tjäna på det förutsatt då att man inte skatteplanerar. Många backar självklart på sina investeringar.

 

Jag gissar att JNL avser ett beslut om depå INNAN man faktiskt vet avkastningsresultatet (därav formuleringen om "att rekommendera för så gott som alla").

 

Att man i efterhand kan konstatera att kapitalförsäkringen gav en negativ ekonomisk effekt eftersom man backade, gör ju inte automatiskt att beslutet om kapitalförsäkring var felaktigt.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag gissar att JNL avser ett beslut om depå INNAN man faktiskt vet avkastningsresultatet (därav formuleringen om "att rekommendera för så gott som alla").

 

Att man i efterhand kan konstatera att kapitalförsäkringen gav en negativ ekonomisk effekt eftersom man backade, gör ju inte automatiskt att beslutet om kapitalförsäkring var felaktigt.

 

Enkelt uttryckt: Förväntar man sig en genomsnittlig årsavkastning som är högre än statslåneräntan ska man ha k-försäkring. Annars inte. (Dock utan hänsyn tagen till kostnaderna för kapitalförsäkringen kontra kostnaden för in- och utträdesavifter ur direktägda fonder.)

 

De flesta svenskar sparar i aktier eller aktiefonder. Den som sparar i sådana SKA förvänta sig en högre avkastning än statslåneräntan. Annars är det inte aktier/aktiefonder man ska ha.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lol

 

Använder du dlinders inlägg som argument för din tes.

 

Man måste ha en avkastning på minst 4 % för att tjäna på det förutsatt då att man inte skatteplanerar. Många backar självklart på sina investeringar.

 

Jag gissar att JNL avser ett beslut om depå INNAN man faktiskt vet avkastningsresultatet (därav formuleringen om "att rekommendera för så gott som alla").

 

Att man i efterhand kan konstatera att kapitalförsäkringen gav en negativ ekonomisk effekt eftersom man backade, gör ju inte automatiskt att beslutet om kapitalförsäkring var felaktigt.

 

Enkelt uttryckt: Förväntar man sig en genomsnittlig årsavkastning som är högre än statslåneräntan ska man ha k-försäkring. Annars inte. (Dock utan hänsyn tagen till kostnaderna för kapitalförsäkringen kontra kostnaden för in- och utträdesavifter ur direktägda fonder.)

 

De flesta svenskar sparar i aktier eller aktiefonder. Den som sparar i sådana SKA förvänta sig en högre avkastning än statslåneräntan. Annars är det inte aktier/aktiefonder man ska ha.

 

Psykologen, återigen citerar jag folk för att de skriver nåt vettigt som förklarar varför du har fel. Jag skriver alltså inte en akademisk uppsats och använder dessa personers skrifter som bevis för att stärka min tes. Det vi försöker diskutera är verkligheten, håll dig till den och angrip inte "teser" i första hand utifrån vem som kommer med dom utan vad dom säger. Pudelns kärna finns i Big Less andra stycke, om du vill ifrågasätta något så ifrågasätt det.

 

EDIT: Tack förresten till dlinder och Big Less, spot on!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
För de som är duktiga aktiva investerare är KF att rekomendera. Då kan man nästan slippa skatten helt förutsatt att man säljer innan årskiftet.

 

Hmm då verkar det som jag har missförstått kapitalförsäkring. Beskattas inte hela kapitalet i försäkringen med 1% oavsett om man har investerat eller inte investerat? :S

 

t.ex. om man för över 200k sek tilll kapitalförsälringen valfri dag under året (kan vara så sent som 28e december) så kommer 2000 kronor dras vid årskiftet oavsett om man köpt något för pengarna eller inte. Det är väl så det fungerar?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Psykologen, återigen citerar jag folk för att de skriver nåt vettigt som förklarar varför du har fel. Jag skriver alltså inte en akademisk uppsats och använder dessa personers skrifter som bevis för att stärka min tes. Det vi försöker diskutera är verkligheten, håll dig till den och angrip inte "teser" i första hand utifrån vem som kommer med dom utan vad dom säger. Pudelns kärna finns i Big Less andra stycke, om du vill ifrågasätta något så ifrågasätt det.

 

EDIT: Tack förresten till dlinder och Big Less, spot on!

 

roflmao

 

Du behöver nog nattinatta nu.

 

Du har aldrig funderat på att folks förväntningar kanske inte korrelerar med verkligheten?

 

Kolla den här grafen så kanske du förstår.

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Borsutveckling-i-Sverige-och-USA/?from=2000&to=&columns=,1,2000,,

 

Hmm då verkar det som jag har missförstått kapitalförsäkring. Beskattas inte hela kapitalet i försäkringen med 1% oavsett om man har investerat eller inte investerat? :S

 

t.ex. om man för över 200k sek tilll kapitalförsälringen valfri dag under året (kan vara så sent som 28e december) så kommer 2000 kronor dras vid årskiftet oavsett om man köpt något för pengarna eller inte. Det är väl så det fungerar?

 

Pengarna tas ut innan årskiftet och 1000 sek behålls .

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
roflmao

 

Du behöver nog nattinatta nu.

 

Du har aldrig funderat på att folks förväntningar kanske inte korrelerar med verkligheten?

 

Kolla den här grafen så kanske du förstår.

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Borsutveckling-i-Sverige-och-USA/?from=2000&to=&columns=,1,2000,,

Vad är det han ska förstå? Den länken säger väl att börserna både i USA och Sverige gått upp med ungefär 7% per år i genomsnitt under de senaste 20 åren. Det stämmer iaf rätt bra med mina förväntningar. Ser inte om den inkluderar utdelningar dock?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Vad är det han ska förstå? Den länken säger väl att börserna både i USA och Sverige gått upp med ungefär 7% per år i genomsnitt under de senaste 20 åren. Det stämmer iaf rätt bra med mina förväntningar. Ser inte om den inkluderar utdelningar dock?

 

Sista tio åren har börsen varit dålig och givit sämre avkastning än räntan. Tror man att den ska fortsätta göra det, ska man givetvis inte investera i den, varken med eller utan kapitalförsäkring. Men de som investerar i den tror sannolikt inte det. I så fall är de dumma i huvudet.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Du har aldrig funderat på att folks förväntningar kanske inte korrelerar med verkligheten?

 

Så vad? Man ska investera i börsen, men göra det på ett sätt som bygger på att man förväntar sig att den ska gå dåligt? I så fall är det väl bättre att låta bli helt?

 

Placerar man pengar på börsen, ska man räkna med en årsavkastning på >7-8 %. Räknar man med en avkastning på >7-8 % eller mer ska man ha en kapitalförsäkring. Tror man att börsen ska ge en sämre avkastning än så, ska man inte investera i den alls. Det är väl ett MYCKET enkelt resonemang?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Så vad? Man ska investera i börsen, men göra det på ett sätt som bygger på att man förväntar sig att den ska gå dåligt? I så fall är det väl bättre att låta bli helt?

 

Placerar man pengar på börsen, ska man räkna med en årsavkastning på >7-8 %. Räknar man med en avkastning på >7-8 % eller mer ska man ha en kapitalförsäkring. Tror man att börsen ska ge en sämre avkastning än så, ska man inte investera i den alls. Det är väl ett MYCKET enkelt resonemang?

 

Jag har förstått att du inte kan skilja på saker och ting då det är två skillda diskussioner. Premissen här är KF Ja/Nej. Inte investera börsen Ja/Nej

 

Du menar dessutom att det är helt helt orimligt att förvänta sig av en noob att han backar i början för att sedan börja gå med vinst efter några års erfarenhet?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Hmm då verkar det som jag har missförstått kapitalförsäkring. Beskattas inte hela kapitalet i försäkringen med 1% oavsett om man har investerat eller inte investerat? :S

 

t.ex. om man för över 200k sek tilll kapitalförsälringen valfri dag under året (kan vara så sent som 28e december) så kommer 2000 kronor dras vid årskiftet oavsett om man köpt något för pengarna eller inte. Det är väl så det fungerar?

 

Man flyttar helt enkelt ut 199 000 kr innan den 1:a januari (minst 1000 kr måste behållas i en KF hos Avanza) och på så vis behöver man bara betala cirka 1% av 1000 kr. Äger man aktier kan man sälja aktierna och sedan flytta ut pengarna. Den 2:a januari flyttar man tillbaka pengarna till sin KF. Simsalabim!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

Placerar man pengar på börsen, ska man räkna med en årsavkastning på >7-8 %. Räknar man med en avkastning på >7-8 % eller mer ska man ha en kapitalförsäkring.

 

Om vi bortser från att pengar i kapitalförsäkringar inte omfattas av varken investerarskyddet eller insättningsgarantin så finns det även ett par andra långsiktiga aspekter som du inte tar hänsyn till alls.

 

1, Hur länge har kapitalförsäkringar med avanzas och Nordnets villkor funnits?

2, Hur länge tror du att regeringen låter dessa två kapitalförsäkringar leva under de villkoren?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Om vi bortser från att pengar i kapitalförsäkringar inte omfattas av varken investerarskyddet eller insättningsgarantin så finns det även ett par andra långsiktiga aspekter som du inte tar hänsyn till alls.

 

1, Hur länge har kapitalförsäkringar med avanzas och Nordnets villkor funnits?

2, Hur länge tror du att regeringen låter dessa två kapitalförsäkringar leva under de villkoren?

 

Jag funderade lite på det där och i vilket perpektiv man skulle ta hänsyn till.

 

I all oändlighet kanske? lol jag skulle vilja se den person som klarar 7-8 % i all oändlighet.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
:roll::shock::roll::shock:

 

lol

 

 

roflmao

 

Du behöver nog nattinatta nu.

 

Du har aldrig funderat på att folks förväntningar kanske inte korrelerar med verkligheten?

 

Kolla den här grafen så kanske du förstår.

 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Borsutveckling-i-Sverige-och-USA/?from=2000&to=&columns=,1,2000,,

 

 

I all oändlighet kanske? lol jag skulle vilja se den person som klarar 7-8 % i all oändlighet.

 

Lite valda citat från Psykologen i den här tråden. Att alla dina "argument" går ut på att försöka förlöjliga folk som säger emot dig säger en hel del om din förståelse och framförallt om din vilja att föra en vettig diskussion. Du är helt enkelt bara intresserad av att bete dig som en otrevlig idiot. Lycka till med det.

 

Det mesta som är värt att säga har sagt av dlinder eller Big Less, finns ingen mening att repetera det för någon som inte vill höra på något annat än vad han redan bestämt sig för. Tänkande människor kan ta till sig infon som finns i tråden och dra egna slutsatser. Psykologen kan fortsätta skriva barnsliga otrevligheter och försöka vinna diskussioner den vägen.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Om vi bortser från att pengar i kapitalförsäkringar inte omfattas av varken investerarskyddet eller insättningsgarantin så finns det även ett par andra långsiktiga aspekter som du inte tar hänsyn till alls.

 

Jo, det gör jag. Pengar i en k-försäkring ingår överhuvudtaget inte i finansinstitutets eventuella konkurs, så någon insättningsgaranti behövs inte.

 

1, Hur länge har kapitalförsäkringar med avanzas och Nordnets villkor funnits?

2, Hur länge tror du att regeringen låter dessa två kapitalförsäkringar leva under de villkoren?

 

1. I några år.

 

2. Förhoppningsvis inte länge, om de ens gör det nu. Nordnet och Avanza är relativt ensamma om sin tolkning av nuvarande regler. Andra aktörer tillåter inte återköp innan försäkrningen har gått över ett årsskifte.

 

Varför svarade du inte på min fråga om fonders beskattning? Var det måhända så att du satt och uttalade dig utan att ha koll?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag har förstått att du inte kan skilja på saker och ting då det är två skillda diskussioner. Premissen här är KF Ja/Nej. Inte investera börsen Ja/Nej

 

Jag har förstått att du har svårt att förstå sammanhang. Hela mitt förra inlägg handlade om dessa TVÅ beslut, och hur de hänger ihop. Givetvis-jävla-vis är det två diskussioner, men vad man kommer fram till i den ena, har även betydelse för den andra.

 

Men fattade du det inte när jag skrev det förra gången, lär du inte fatta om jag försöker igen heller, så jag lägger ner. Hoppas bara att ingen lyssnar på dig, utan att folk tänker själva istället.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag har förstått att du inte kan skilja på saker och ting då det är två skillda diskussioner. Premissen här är KF Ja/Nej. Inte investera börsen Ja/Nej

 

Diskussionerna är inte skilda. Det finns i princip inga lägen då du vill investera (i aktier), men inte göra det i en KF. Alternativen är alltså inte 2 + 2 fristående som du ställer upp det ovan, utan bara två totalt:

 

1. Investera i KF

2. Inte investera alls

 

Du menar dessutom att det är helt helt orimligt att förvänta sig av en noob att han backar i början för att sedan börja gå med vinst efter några års erfarenhet?

 

Förväntar man sig det kan man "torrinvestera", alt investera med mkt små belopp.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Varför svarade du inte på min fråga om fonders beskattning? Var det måhända så att du satt och uttalade dig utan att ha koll?

 

Är inte helt på det klara med vad du frågar efter?

Har inte sålt några fonder själv, så jag har ingen aning om det går till.

Man lär väl åka på en fet skattesmäll så småningom:roll:

Däremot kan jag se att anskaffningsvärdet på mina fonder i handelsbanken inte visas korrekt eftersom man inte har lagt till utdelningen på dessa, som automatiskt återinvesterats, vilket jag redan skrivit en gång i den här tråden.

 

Det sorgliga är också att när folk redovisar sina sålda fondandelar så glömmer man att anskaffningsvärdet är högre... utdelningar som fonder erhåller ska läggas till anskaffningsvärdet = mindre vinst. Skatteverkets handläggare ser detta, men får inte gå in och ändra. Jättetråkigt... men jättebra för pappa staten.

 

Diskussionerna är inte skilda. Det finns i princip inga lägen då du vill investera (i aktier), men inte göra det i en KF. Alternativen är alltså inte 2 + 2 fristående som du ställer upp det ovan, utan bara två totalt:

 

1. Investera i KF

2. Inte investera alls

 

Klart det finns. Hos hälften av alla banker kan du bara ha fonder i deras kf och till råga på allt bara deras egna sunkiga utbud. Det finns dessutom gott om avgifter i kapitalförsäkringar. Det är förvaltningsavgifter, riskkostnader, fasta avgifter, uttagsavgifter, värdeavgifter, courtage, fondavgifter och fan vet vad mer.

Har du kf i Handelsbanken så är dessutom pengarna i praktiken låsta i fem år och har du en kf på swedbank så måste du sätta in minst 100k :)

SEB:s måste vara den överlägset sämsta. Där måste du betala 2% för att ens kunna ta ut dina egna pengar (Efter att löptiden har gått ut givetvis:) )

 

Lite kul att ni hela tiden skriver "en kf" ungefär som om alla alternativen skulle vara likvärdiga. SEB:s, Handelsbankens, Swedbanks och Nordeas kapitalförsäkringar tar jag inte i med tång.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Skapa nytt...