Gå till innehåll

NLT - SnG, #24172592 by request


Recommended Posts

Här kommer hela HH:n för er som var intresserade och orkar läsa. Håll till godo och såga mig gärna. :)

 

(Jag blev disconnectad någonstans mitt i)

 

PokerStars Game #4829095585: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2006/05/04 - 07:13:28 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (1500 in chips)

Seat 2: ksaksa (1500 in chips)

Seat 3: blesed4 (1500 in chips)

Seat 4: spookydz (1500 in chips)

Seat 5: jerinh (1500 in chips)

Seat 6: toaneongod (1500 in chips)

Seat 7: billthegreek (1500 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

ksaksa: posts small blind 10

blesed4: posts big blind 20

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8h 3d]

spookydz: folds

jerinh: calls 20

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 80 to 100

ksaksa: calls 90

blesed4: folds

jerinh: calls 80

*** FLOP *** [Jd 5c 5h]

ksaksa: checks

jerinh: checks

fagiolino: bets 100

ksaksa: folds

jerinh: folds

fagiolino collected 320 from pot

fagiolino: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 320 | Rake 0

Board [Jd 5c 5h]

Seat 1: fagiolino (button) collected (320)

Seat 2: ksaksa (small blind) folded on the Flop

Seat 3: blesed4 (big blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 5: jerinh folded on the Flop

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829098374: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2006/05/04 - 07:14:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (1720 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (1480 in chips)

Seat 4: spookydz (1500 in chips)

Seat 5: jerinh (1400 in chips)

Seat 6: toaneongod (1500 in chips)

Seat 7: billthegreek (1500 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

blesed4: posts small blind 10

spookydz: posts big blind 20

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Kc 5s]

jerinh: calls 20

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: raises 20 to 40

jerinh: calls 20

*** FLOP *** [7h 8d 2c]

spookydz: bets 40

jerinh: calls 40

*** TURN *** [7h 8d 2c] [Ks]

spookydz: bets 40

jerinh: calls 40

*** RIVER *** [7h 8d 2c Ks] [Ad]

spookydz: bets 60

jerinh: folds

spookydz collected 250 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 250 | Rake 0

Board [7h 8d 2c Ks Ad]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) collected (250)

Seat 5: jerinh folded on the River

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829100782: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2006/05/04 - 07:15:47 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (1720 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (1470 in chips)

Seat 4: spookydz (1630 in chips)

Seat 5: jerinh (1280 in chips)

Seat 6: toaneongod (1500 in chips)

Seat 7: billthegreek (1500 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

spookydz: posts small blind 10

jerinh: posts big blind 20

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4h 9c]

toaneongod: calls 20

billthegreek: raises 180 to 200

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: calls 200

spookydz: folds

jerinh: raises 180 to 380

toaneongod: folds

billthegreek: calls 180

blesed4: calls 180

*** FLOP *** [Th 5d 4d]

jerinh: checks

billthegreek: bets 380

blesed4: raises 380 to 760

jerinh: raises 140 to 900 and is all-in

billthegreek: calls 520

blesed4: calls 140

*** TURN *** [Th 5d 4d] [2c]

billthegreek: checks

blesed4: bets 190 and is all-in

billthegreek: calls 190

*** RIVER *** [Th 5d 4d 2c] [As]

*** SHOW DOWN ***

billthegreek: shows [Ad Qc] (a pair of Aces)

blesed4: shows [Ts Td] (three of a kind, Tens)

blesed4 collected 380 from side pot

jerinh: shows [5c 5s] (three of a kind, Fives)

blesed4 collected 3870 from main pot

*** SUMMARY ***

Total pot 4250 Main pot 3870. Side pot 380. | Rake 0

Board [Th 5d 4d 2c As]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) showed [Ts Td] and won (4250) with three of a kind, Tens

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 5: jerinh (big blind) showed [5c 5s] and lost with three of a kind, Fives

Seat 6: toaneongod folded before Flop

Seat 7: billthegreek showed [Ad Qc] and lost with a pair of Aces

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829104250: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level I (10/20) - 2006/05/04 - 07:17:18 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (1720 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1620 in chips)

Seat 6: toaneongod (1480 in chips)

Seat 7: billthegreek (30 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

toaneongod: posts small blind 10

billthegreek: posts big blind 20

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h Kh]

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: calls 20

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: raises 60 to 80

toaneongod: calls 70

billthegreek: calls 10 and is all-in

fagiolino: calls 60

*** FLOP *** [Tc 9d 7c]

toaneongod: checks

fagiolino: checks

spookydz: bets 60

toaneongod: calls 60

fagiolino: calls 60

*** TURN *** [Tc 9d 7c] [Jh]

toaneongod: checks

fagiolino: checks

spookydz: checks

*** RIVER *** [Tc 9d 7c Jh] [3h]

toaneongod: checks

fagiolino: checks

spookydz: checks

*** SHOW DOWN ***

toaneongod: shows [Ks Ad] (high card Ace)

fagiolino: shows [9h Qd] (a pair of Nines)

spookydz: mucks hand

fagiolino collected 330 from side pot

billthegreek: shows [Kd Th] (a pair of Tens)

billthegreek collected 120 from main pot

*** SUMMARY ***

Total pot 450 Main pot 120. Side pot 330. | Rake 0

Board [Tc 9d 7c Jh 3h]

Seat 1: fagiolino showed [9h Qd] and won (330) with a pair of Nines

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) mucked [Ah Kc]

Seat 6: toaneongod (small blind) showed [Ks Ad] and lost with high card Ace

Seat 7: billthegreek (big blind) showed [Kd Th] and won (120) with a pair of Tens

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829107541: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:18:46 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #6 is the button

Seat 1: fagiolino (1910 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (1340 in chips)

Seat 7: billthegreek (120 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

billthegreek: posts small blind 15

Saelen: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [3s 9s]

Myssion: folds

fagiolino: raises 60 to 90

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: calls 90

billthegreek: folds

Saelen: folds

*** FLOP *** [Td 6c Jc]

fagiolino: bets 90

toaneongod: raises 90 to 180

fagiolino: raises 90 to 270

toaneongod: calls 90

*** TURN *** [Td 6c Jc] [2s]

fagiolino: bets 990

toaneongod: folds

fagiolino collected 765 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 765 | Rake 0

Board [Td 6c Jc 2s]

Seat 1: fagiolino collected (765)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod (button) folded on the Turn

Seat 7: billthegreek (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829109558: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:19:41 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #7 is the button

Seat 1: fagiolino (2315 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (980 in chips)

Seat 7: billthegreek (105 in chips)

Seat 8: Saelen (1470 in chips)

Seat 9: Myssion (1500 in chips)

Saelen: posts small blind 15

Myssion: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Jd 9h]

fagiolino: calls 30

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: calls 30

billthegreek: raises 75 to 105 and is all-in

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 165 to 270

toaneongod: folds

*** FLOP *** [Qs 7h 8d]

*** TURN *** [Qs 7h 8d] [Ks]

*** RIVER *** [Qs 7h 8d Ks] [3d]

*** SHOW DOWN ***

fagiolino: shows [2d As] (high card Ace)

billthegreek: shows [Kc Qc] (two pair, Kings and Queens)

billthegreek collected 285 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 285 | Rake 0

Board [Qs 7h 8d Ks 3d]

Seat 1: fagiolino showed [2d As] and lost with high card Ace

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod folded before Flop

Seat 7: billthegreek (button) showed [Kc Qc] and won (285) with two pair, Kings and Queens

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829111586: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:20:35 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (2210 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (950 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1455 in chips)

Seat 9: Myssion (1470 in chips)

Myssion: posts small blind 15

fagiolino: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [9s Qs]

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: raises 150 to 180

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

toaneongod collected 75 from pot

toaneongod: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 75 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (big blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod collected (75)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829112805: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:21:08 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 1: fagiolino (2180 in chips)

Seat 2: ksaksa (1400 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (995 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1455 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

fagiolino: posts small blind 15

ksaksa: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8d 6d]

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: calls 15

ksaksa: raises 60 to 90

fagiolino: folds

ksaksa collected 60 from pot

ksaksa: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 60 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (small blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa (big blind) collected (60)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829113931: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:21:37 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips)

Seat 2: ksaksa (1430 in chips)

Seat 3: blesed4 (4250 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (995 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1455 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

ksaksa: posts small blind 15

blesed4: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [6s Td]

spookydz: folds

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: calls 30

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: checks

*** FLOP *** [9d 9h 2d]

blesed4: checks

Saelen: bets 90

blesed4: folds

Saelen collected 75 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 75 | Rake 0

Board [9d 9h 2d]

Seat 1: fagiolino (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 (big blind) folded on the Flop

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen collected (75)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829115618: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:22:24 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips)

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4220 in chips)

Seat 4: spookydz (1480 in chips)

Seat 6: toaneongod (995 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1500 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

blesed4: posts small blind 15

spookydz: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [9s 7d]

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: raises 60 to 90

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: calls 60

*** FLOP *** [Qd 5d 5c]

spookydz: checks

Saelen: checks

*** TURN *** [Qd 5d 5c] [6c]

spookydz: bets 30

Saelen: raises 60 to 90

fagiolino is sitting out

spookydz: folds

Saelen collected 255 from pot

Saelen: doesn't show hand

fagiolino has returned

*** SUMMARY ***

Total pot 255 | Rake 0

Board [Qd 5d 5c 6c]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded on the Turn

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen collected (255)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829117953: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level II (15/30) - 2006/05/04 - 07:23:27 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips)

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1360 in chips)

Seat 6: toaneongod (995 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1635 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

spookydz: posts small blind 15

toaneongod: posts big blind 30

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [9c 9s]

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

fagiolino is sitting out

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod collected 30 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 30 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 6: toaneongod (big blind) collected (30)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829119075: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:23:56 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1345 in chips)

Seat 6: toaneongod (1010 in chips)

Seat 7: billthegreek (285 in chips)

Seat 8: Saelen (1635 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

toaneongod: posts small blind 25

billthegreek: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7c 3s]

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: calls 25

billthegreek: checks

*** FLOP *** [Jd 7d 3h]

toaneongod: bets 100

billthegreek: folds

toaneongod collected 100 from pot

toaneongod: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 100 | Rake 0

Board [Jd 7d 3h]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod (small blind) collected (100)

Seat 7: billthegreek (big blind) folded on the Flop

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829120443: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:24:33 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #6 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1345 in chips)

Seat 6: toaneongod (1060 in chips)

Seat 7: billthegreek (235 in chips)

Seat 8: Saelen (1635 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

billthegreek: posts small blind 25

Saelen: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5h As]

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: raises 100 to 150

billthegreek: folds

Saelen: folds

toaneongod collected 125 from pot

toaneongod: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 125 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod (button) collected (125)

Seat 7: billthegreek (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829121296: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:24:56 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #7 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1345 in chips)

Seat 6: toaneongod (1135 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (1585 in chips)

Seat 9: Myssion (1455 in chips)

Saelen: posts small blind 25

Myssion: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5d Tc]

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion collected 50 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 50 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) collected (50)

 

 

 

PokerStars Game #4829122253: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:25:23 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (2150 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1345 in chips)

Seat 6: toaneongod (1135 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (1560 in chips)

Seat 9: Myssion (1480 in chips)

Myssion: posts small blind 25

fagiolino: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad 6s]

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: calls 50

toaneongod: folds

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: calls 25

fagiolino: folds

*** FLOP *** [3s 5c 9c]

Myssion: checks

spookydz: bets 100

Myssion: folds

spookydz collected 150 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 150 | Rake 0

Board [3s 5c 9c]

Seat 1: fagiolino (big blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz collected (150)

Seat 6: toaneongod folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded on the Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829123661: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:26:00 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 1: fagiolino (2100 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1415 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1445 in chips)

Seat 6: toaneongod (1135 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (1560 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

fagiolino: posts small blind 25

ksaksa: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Js 4s]

blesed4: folds

spookydz: folds

toaneongod: calls 50

billthegreek: folds

Saelen: calls 50

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: checks

*** FLOP *** [Ks 6c Qc]

ksaksa: checks

toaneongod: bets 100

Saelen: raises 150 to 250

ksaksa: folds

toaneongod: raises 150 to 400

Saelen: raises 1110 to 1510 and is all-in

toaneongod: calls 685 and is all-in

*** TURN *** [Ks 6c Qc] [2h]

*** RIVER *** [Ks 6c Qc 2h] [7h]

*** SHOW DOWN ***

toaneongod: shows [Kh Ts] (a pair of Kings)

Saelen: shows [6d 6h] (three of a kind, Sixes)

toaneongod is sitting out

Saelen collected 2345 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2345 | Rake 0

Board [Ks 6c Qc 2h 7h]

Seat 1: fagiolino (small blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa (big blind) folded on the Flop

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 6: toaneongod showed [Kh Ts] and lost with a pair of Kings

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen showed [6d 6h] and won (2345) with three of a kind, Sixes

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829126264: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:27:11 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (2075 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1365 in chips)

Seat 3: blesed4 (4205 in chips)

Seat 4: spookydz (1445 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (2770 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

ksaksa: posts small blind 25

blesed4: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5s 9h]

spookydz: calls 50

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: calls 25

blesed4: checks

*** FLOP *** [5c As Kc]

ksaksa: checks

blesed4: checks

spookydz: checks

*** TURN *** [5c As Kc] [4d]

ksaksa: checks

blesed4: checks

spookydz: checks

*** RIVER *** [5c As Kc 4d] [Qd]

ksaksa: checks

blesed4: checks

spookydz: checks

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [3c 3s] (a pair of Threes)

blesed4: mucks hand

spookydz: shows [Kh Ts] (a pair of Kings)

spookydz collected 150 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 150 | Rake 0

Board [5c As Kc 4d Qd]

Seat 1: fagiolino (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (small blind) showed [3c 3s] and lost with a pair of Threes

Seat 3: blesed4 (big blind) mucked [Jc 6c]

Seat 4: spookydz showed [Kh Ts] and won (150) with a pair of Kings

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829128603: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level III (25/50) - 2006/05/04 - 07:28:14 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (2075 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1315 in chips)

Seat 3: blesed4 (4155 in chips)

Seat 4: spookydz (1545 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (2770 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

blesed4: posts small blind 25

spookydz: posts big blind 50

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4h Ad]

billthegreek: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: calls 25

spookydz: checks

*** FLOP *** [Kc 6d 4c]

blesed4: checks

spookydz: bets 50

blesed4: folds

spookydz collected 100 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 100 | Rake 0

Board [Kc 6d 4c]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded on the Flop

Seat 4: spookydz (big blind) collected (100)

Seat 7: billthegreek folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829129750: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:28:43 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (2075 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1315 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1595 in chips)

Seat 7: billthegreek (210 in chips)

Seat 8: Saelen (2770 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

spookydz: posts small blind 50

billthegreek: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad 5c]

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: calls 50

billthegreek: checks

*** FLOP *** [3h 4c 8c]

spookydz: bets 200

billthegreek: folds

spookydz collected 200 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 200 | Rake 0

Board [3h 4c 8c]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) collected (200)

Seat 7: billthegreek (big blind) folded on the Flop

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829131039: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:29:18 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (2075 in chips) is sitting out

Seat 2: ksaksa (1315 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1695 in chips)

Seat 7: billthegreek (110 in chips)

Seat 8: Saelen (2770 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

billthegreek: posts small blind 50

Saelen: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ks Th]

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

billthegreek: raises 10 to 110 and is all-in

fagiolino has returned

Saelen: calls 10

*** FLOP *** [7c 8h 3d]

*** TURN *** [7c 8h 3d] [9h]

*** RIVER *** [7c 8h 3d 9h] [6d]

*** SHOW DOWN ***

billthegreek: shows [Ts 5c] (a straight, Six to Ten)

Saelen: shows [7h 2h] (a pair of Sevens)

billthegreek collected 220 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 220 | Rake 0

Board [7c 8h 3d 9h 6d]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek (small blind) showed [Ts 5c] and won (220) with a straight, Six to Ten

Seat 8: Saelen (big blind) showed [7h 2h] and lost with a pair of Sevens

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829133198: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:30:14 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #7 is the button

Seat 1: fagiolino (2075 in chips)

Seat 2: ksaksa (1315 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1695 in chips)

Seat 7: billthegreek (220 in chips)

Seat 8: Saelen (2660 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

Saelen: posts small blind 50

Myssion: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5h Th]

fagiolino: calls 100

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: calls 100

billthegreek: folds

Saelen: calls 50

Myssion: checks

*** FLOP *** [8d 2s 5d]

Saelen: checks

Myssion: checks

fagiolino: checks

spookydz: checks

*** TURN *** [8d 2s 5d] [Jh]

Saelen: checks

Myssion: checks

fagiolino: checks

spookydz: bets 300

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

spookydz collected 400 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 400 | Rake 0

Board [8d 2s 5d Jh]

Seat 1: fagiolino folded on the Turn

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz collected (400)

Seat 7: billthegreek (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) folded on the Turn

Seat 9: Myssion (big blind) folded on the Turn

 

 

 

PokerStars Game #4829136862: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:31:51 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (1975 in chips)

Seat 2: ksaksa (1315 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1995 in chips)

Seat 7: billthegreek (220 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (1330 in chips)

Myssion: posts small blind 50

fagiolino: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Td 5d]

ksaksa: calls 100

blesed4: folds

spookydz: folds

billthegreek: raises 120 to 220 and is all-in

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 280 to 500

ksaksa: calls 400

*** FLOP *** [3s Ah 9c]

fagiolino: bets 300

ksaksa: folds

*** TURN *** [3s Ah 9c] [8c]

*** RIVER *** [3s Ah 9c 8c] [2s]

*** SHOW DOWN ***

fagiolino: shows [As 9d] (two pair, Aces and Nines)

fagiolino collected 560 from side pot

billthegreek: shows [Qs Ac] (a pair of Aces)

fagiolino collected 710 from main pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1270 Main pot 710. Side pot 560. | Rake 0

Board [3s Ah 9c 8c 2s]

Seat 1: fagiolino (big blind) showed [As 9d] and won (1270) with two pair, Aces and Nines

Seat 2: ksaksa folded on the Flop

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 7: billthegreek showed [Qs Ac] and lost with a pair of Aces

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829139021: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:32:47 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 1: fagiolino (2745 in chips)

Seat 2: ksaksa (815 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1995 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (1280 in chips)

fagiolino: posts small blind 50

ksaksa: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8s Ac]

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: raises 1180 to 1280 and is all-in

fagiolino: folds

ksaksa: folds

Myssion collected 250 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 250 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (small blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) collected (250)

 

 

 

PokerStars Game #4829140044: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IV (50/100) - 2006/05/04 - 07:33:17 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (715 in chips)

Seat 3: blesed4 (4105 in chips)

Seat 4: spookydz (1995 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

ksaksa: posts small blind 50

blesed4: posts big blind 100

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4s 9h]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4 collected 100 from pot

blesed4: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 100 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 (big blind) collected (100)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829140939: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:33:41 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 3: blesed4 (4155 in chips)

Seat 4: spookydz (1995 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

blesed4: posts small blind 75

spookydz: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5h Ks]

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 450 to 600

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

fagiolino collected 375 from pot

fagiolino: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 375 | Rake 0

Seat 1: fagiolino collected (375)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829142062: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:34:10 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (2920 in chips)

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 3: blesed4 (4080 in chips)

Seat 4: spookydz (1845 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

spookydz: posts small blind 75

Saelen: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h Ah]

Myssion: raises 1280 to 1430 and is all-in

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion collected 375 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 375 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion collected (375)

 

 

 

PokerStars Game #4829142917: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:34:32 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (2920 in chips)

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 3: blesed4 (4080 in chips)

Seat 4: spookydz (1770 in chips)

Seat 8: Saelen (2410 in chips)

Seat 9: Myssion (1655 in chips)

Saelen: posts small blind 75

Myssion: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5c Ks]

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: raises 300 to 450

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

blesed4 collected 375 from pot

blesed4: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 375 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 collected (375)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829143892: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:34:56 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (2920 in chips)

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 3: blesed4 (4305 in chips)

Seat 4: spookydz (1770 in chips)

Seat 8: Saelen (2335 in chips)

Seat 9: Myssion (1505 in chips)

Myssion: posts small blind 75

fagiolino: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2c 8c]

ksaksa: folds

blesed4: calls 150

spookydz: calls 150

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: checks

*** FLOP *** [7h Ts Qh]

fagiolino: checks

blesed4: bets 350

spookydz: calls 350

fagiolino: folds

*** TURN *** [7h Ts Qh] [3s]

blesed4: bets 350

spookydz: calls 350

*** RIVER *** [7h Ts Qh 3s] [Td]

blesed4: bets 350

spookydz: calls 350

*** SHOW DOWN ***

blesed4: shows [Jh Qd] (two pair, Queens and Tens)

spookydz: shows [Ah Qc] (two pair, Queens and Tens - Ace kicker)

spookydz collected 2625 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2625 | Rake 0

Board [7h Ts Qh 3s Td]

Seat 1: fagiolino (big blind) folded on the Flop

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 showed [Jh Qd] and lost with two pair, Queens and Tens

Seat 4: spookydz showed [Ah Qc] and won (2625) with two pair, Queens and Tens

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829146038: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:35:51 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 1: fagiolino (2770 in chips)

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 3: blesed4 (3105 in chips)

Seat 4: spookydz (3195 in chips)

Seat 8: Saelen (2335 in chips)

Seat 9: Myssion (1430 in chips)

fagiolino: posts small blind 75

ksaksa: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Tc Kc]

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: raises 1280 to 1430 and is all-in

fagiolino: folds

ksaksa: folds

Myssion collected 375 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 375 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (small blind) folded before Flop

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) collected (375)

 

 

 

PokerStars Game #4829147018: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:36:15 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (515 in chips)

Seat 3: blesed4 (3105 in chips)

Seat 4: spookydz (3195 in chips)

Seat 8: Saelen (2335 in chips)

Seat 9: Myssion (1655 in chips)

ksaksa: posts small blind 75

blesed4: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [9s 9d]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: raises 1505 to 1655 and is all-in

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: calls 1505

*** FLOP *** [Ah 8h 7d]

*** TURN *** [Ah 8h 7d] [Jc]

*** RIVER *** [Ah 8h 7d Jc] [9h]

*** SHOW DOWN ***

blesed4: shows [9c Ad] (two pair, Aces and Nines)

Myssion: shows [9s 9d] (three of a kind, Nines)

Myssion collected 3385 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 3385 | Rake 0

Board [Ah 8h 7d Jc 9h]

Seat 1: fagiolino (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 (big blind) showed [9c Ad] and lost with two pair, Aces and Nines

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion showed [9s 9d] and won (3385) with three of a kind, Nines

 

 

 

PokerStars Game #4829148520: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:36:54 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (440 in chips)

Seat 3: blesed4 (1450 in chips)

Seat 4: spookydz (3195 in chips)

Seat 8: Saelen (2335 in chips)

Seat 9: Myssion (3385 in chips)

blesed4: posts small blind 75

spookydz: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qc Jd]

Saelen: raises 300 to 450

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen collected 375 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 375 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen collected (375)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829149627: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:37:21 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (440 in chips)

Seat 3: blesed4 (1375 in chips)

Seat 4: spookydz (3045 in chips)

Seat 8: Saelen (2560 in chips)

Seat 9: Myssion (3385 in chips)

spookydz: posts small blind 75

Saelen: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8d 7s]

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen collected 150 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 150 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) collected (150)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829150885: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level V (75/150) - 2006/05/04 - 07:37:53 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (440 in chips)

Seat 3: blesed4 (1375 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (2635 in chips)

Seat 9: Myssion (3385 in chips)

Saelen: posts small blind 75

Myssion: posts big blind 150

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Tc Jh]

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: calls 75

Myssion: checks

*** FLOP *** [3s Qc Kd]

Saelen: bets 150

Myssion: calls 150

*** TURN *** [3s Qc Kd] [8s]

Saelen: bets 450

Myssion: calls 450

*** RIVER *** [3s Qc Kd 8s] [Ac]

Saelen: checks

Myssion: bets 800

Saelen: calls 800

*** SHOW DOWN ***

Myssion: shows [Tc Jh] (a straight, Ten to Ace)

Saelen: mucks hand

Myssion collected 3100 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 3100 | Rake 0

Board [3s Qc Kd 8s Ac]

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) mucked [Kh 4h]

Seat 9: Myssion (big blind) showed [Tc Jh] and won (3100) with a straight, Ten to Ace

 

 

 

PokerStars Game #4829154710: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:39:30 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (2695 in chips)

Seat 2: ksaksa (440 in chips)

Seat 3: blesed4 (1375 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1085 in chips)

Seat 9: Myssion (4935 in chips)

Myssion: posts small blind 100

fagiolino: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h 3c]

ksaksa: folds

blesed4: raises 1175 to 1375 and is all-in

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: calls 1175

*** FLOP *** [5c As Ts]

*** TURN *** [5c As Ts] [6s]

*** RIVER *** [5c As Ts 6s] [2s]

*** SHOW DOWN ***

fagiolino: shows [Ad Jc] (a pair of Aces)

blesed4: shows [2c Ac] (two pair, Aces and Deuces)

blesed4 collected 2850 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2850 | Rake 0

Board [5c As Ts 6s 2s]

Seat 1: fagiolino (big blind) showed [Ad Jc] and lost with a pair of Aces

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 showed [2c Ac] and won (2850) with two pair, Aces and Deuces

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829156336: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:40:11 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 1: fagiolino (1320 in chips)

Seat 2: ksaksa (440 in chips)

Seat 3: blesed4 (2850 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1085 in chips)

Seat 9: Myssion (4835 in chips)

fagiolino: posts small blind 100

ksaksa: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7d 3c]

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 400 to 600

ksaksa: calls 240 and is all-in

*** FLOP *** [8h 8s Ah]

*** TURN *** [8h 8s Ah] [5d]

*** RIVER *** [8h 8s Ah 5d] [Qh]

*** SHOW DOWN ***

fagiolino: shows [Kc As] (two pair, Aces and Eights)

ksaksa: shows [8c 6h] (three of a kind, Eights)

ksaksa collected 880 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 880 | Rake 0

Board [8h 8s Ah 5d Qh]

Seat 1: fagiolino (small blind) showed [Kc As] and lost with two pair, Aces and Eights

Seat 2: ksaksa (big blind) showed [8c 6h] and won (880) with three of a kind, Eights

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829157899: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:40:50 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #1 is the button

Seat 1: fagiolino (880 in chips)

Seat 2: ksaksa (880 in chips)

Seat 3: blesed4 (2850 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1085 in chips)

Seat 9: Myssion (4835 in chips)

ksaksa: posts small blind 100

blesed4: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Jh 6s]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: raises 680 to 880 and is all-in

blesed4: folds

ksaksa collected 400 from pot

ksaksa: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 400 | Rake 0

Seat 1: fagiolino (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (small blind) collected (400)

Seat 3: blesed4 (big blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829159399: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:41:27 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 1: fagiolino (880 in chips)

Seat 2: ksaksa (1080 in chips)

Seat 3: blesed4 (2650 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1085 in chips)

Seat 9: Myssion (4835 in chips)

blesed4: posts small blind 100

spookydz: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8s 5c]

Saelen: raises 885 to 1085 and is all-in

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen collected 500 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 500 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen collected (500)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829160730: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:41:59 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 1: fagiolino (880 in chips)

Seat 2: ksaksa (1080 in chips)

Seat 3: blesed4 (2550 in chips)

Seat 4: spookydz (2770 in chips)

Seat 8: Saelen (1385 in chips)

Seat 9: Myssion (4835 in chips)

spookydz: posts small blind 100

Saelen: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2s Ah]

Myssion: folds

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: raises 400 to 600

Saelen: folds

spookydz collected 400 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 400 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) collected (400)

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829161561: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:42:19 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 1: fagiolino (880 in chips)

Seat 2: ksaksa (1080 in chips)

Seat 3: blesed4 (2550 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1185 in chips)

Seat 9: Myssion (4835 in chips)

Saelen: posts small blind 100

Myssion: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5s Qc]

fagiolino: folds

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: raises 600 to 800

Myssion: folds

Saelen collected 400 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 400 | Rake 0

Seat 1: fagiolino folded before Flop (didn't bet)

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (400)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829162462: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:42:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 1: fagiolino (880 in chips)

Seat 2: ksaksa (1080 in chips)

Seat 3: blesed4 (2550 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1385 in chips)

Seat 9: Myssion (4635 in chips)

Myssion: posts small blind 100

fagiolino: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4s Js]

ksaksa: folds

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

fagiolino: raises 280 to 880 and is all-in

blesed4: calls 280

*** FLOP *** [5s 3h Jh]

*** TURN *** [5s 3h Jh] [5d]

*** RIVER *** [5s 3h Jh 5d] [7c]

*** SHOW DOWN ***

fagiolino: shows [6c Ad] (a pair of Fives)

blesed4: shows [Ac Qs] (a pair of Fives - Queen kicker)

blesed4 collected 1860 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1860 | Rake 0

Board [5s 3h Jh 5d 7c]

Seat 1: fagiolino (big blind) showed [6c Ad] and lost with a pair of Fives

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 showed [Ac Qs] and won (1860) with a pair of Fives

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829164219: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VI (100/200) - 2006/05/04 - 07:43:26 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (1080 in chips)

Seat 3: blesed4 (3530 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1385 in chips)

Seat 9: Myssion (4535 in chips)

ksaksa: posts small blind 100

blesed4: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5d 2c]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: raises 880 to 1080 and is all-in

blesed4: calls 880

*** FLOP *** [Qh 7s Ks]

*** TURN *** [Qh 7s Ks] [3d]

*** RIVER *** [Qh 7s Ks 3d] [6s]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [Qd Kd] (two pair, Kings and Queens)

blesed4: shows [Kc Jc] (a pair of Kings)

ksaksa collected 2160 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2160 | Rake 0

Board [Qh 7s Ks 3d 6s]

Seat 2: ksaksa (small blind) showed [Qd Kd] and won (2160) with two pair, Kings and Queens

Seat 3: blesed4 (big blind) showed [Kc Jc] and lost with a pair of Kings

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829165819: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:44:06 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (2160 in chips)

Seat 3: blesed4 (2450 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (1385 in chips)

Seat 9: Myssion (4535 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

blesed4: posts small blind 100

spookydz: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4d 9h]

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: folds

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

blesed4 collected 525 from pot

blesed4: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 525 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) collected (525)

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829167433: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:44:46 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 2: ksaksa (2135 in chips)

Seat 3: blesed4 (2750 in chips)

Seat 4: spookydz (2745 in chips)

Seat 8: Saelen (1360 in chips)

Seat 9: Myssion (4510 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

spookydz: posts small blind 100

Saelen: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ac 2d]

Myssion: folds

ksaksa: folds

blesed4: raises 600 to 800

spookydz: folds

Saelen: folds

blesed4 collected 625 from pot

blesed4: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 625 | Rake 0

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) collected (625)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829168501: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:45:12 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (2110 in chips)

Seat 3: blesed4 (3150 in chips)

Seat 4: spookydz (2620 in chips)

Seat 8: Saelen (1135 in chips)

Seat 9: Myssion (4485 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Saelen: posts small blind 100

Myssion: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2d 2c]

ksaksa: folds

blesed4: folds

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion collected 325 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 325 | Rake 0

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) collected (325)

 

 

 

PokerStars Game #4829169452: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:45:35 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (2085 in chips)

Seat 3: blesed4 (3125 in chips)

Seat 4: spookydz (2595 in chips)

Seat 8: Saelen (1010 in chips)

Seat 9: Myssion (4685 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Myssion: posts small blind 100

ksaksa: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad Tc]

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: folds

blesed4 collected 625 from pot

blesed4: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 625 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 3: blesed4 collected (625)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829171154: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:46:18 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (1860 in chips)

Seat 3: blesed4 (3525 in chips)

Seat 4: spookydz (2570 in chips)

Seat 8: Saelen (985 in chips)

Seat 9: Myssion (4560 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

ksaksa: posts small blind 100

blesed4: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Jh 5d]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: raises 200 to 400

blesed4: calls 200

*** FLOP *** [8s 5c 4c]

ksaksa: bets 400

blesed4: calls 400

*** TURN *** [8s 5c 4c] [Js]

ksaksa: bets 1035 and is all-in

blesed4: folds

ksaksa collected 1725 from pot

ksaksa: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1725 | Rake 0

Board [8s 5c 4c Js]

Seat 2: ksaksa (small blind) collected (1725)

Seat 3: blesed4 (big blind) folded on the Turn

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829172641: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:46:55 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (2760 in chips)

Seat 3: blesed4 (2700 in chips)

Seat 4: spookydz (2545 in chips)

Seat 8: Saelen (960 in chips)

Seat 9: Myssion (4535 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

blesed4: posts small blind 100

spookydz: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [9d 2s]

Saelen: raises 735 to 935 and is all-in

Myssion: folds

ksaksa: folds

blesed4: calls 835

spookydz: calls 735

*** FLOP *** [3s Ad 2c]

blesed4: checks

spookydz: checks

*** TURN *** [3s Ad 2c] [8h]

blesed4: checks

spookydz: checks

*** RIVER *** [3s Ad 2c 8h] [4d]

blesed4: checks

spookydz: checks

*** SHOW DOWN ***

blesed4: shows [Jh Kh] (high card Ace)

spookydz: shows [Qs Kd] (high card Ace - Queen kicker)

Saelen: shows [7c 7s] (a pair of Sevens)

Saelen collected 2930 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2930 | Rake 0

Board [3s Ad 2c 8h 4d]

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (small blind) showed [Jh Kh] and lost with high card Ace

Seat 4: spookydz (big blind) showed [Qs Kd] and lost with high card Ace

Seat 8: Saelen showed [7c 7s] and won (2930) with a pair of Sevens

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829173815: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:47:25 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #3 is the button

Seat 2: ksaksa (2735 in chips)

Seat 3: blesed4 (1740 in chips)

Seat 4: spookydz (1585 in chips)

Seat 8: Saelen (2930 in chips)

Seat 9: Myssion (4510 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

spookydz: posts small blind 100

Saelen: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [3d 5s]

Myssion: folds

ksaksa: folds

blesed4: raises 1515 to 1715 and is all-in

spookydz: calls 1460 and is all-in

Saelen: folds

*** FLOP *** [8h 8c 2s]

*** TURN *** [8h 8c 2s] [9s]

*** RIVER *** [8h 8c 2s 9s] [6s]

*** SHOW DOWN ***

spookydz: shows [Kd Ad] (a pair of Eights)

blesed4: shows [Qs Tc] (a pair of Eights - lower kicker)

spookydz collected 3445 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 3445 | Rake 0

Board [8h 8c 2s 9s 6s]

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 3: blesed4 (button) showed [Qs Tc] and lost with a pair of Eights

Seat 4: spookydz (small blind) showed [Kd Ad] and won (3445) with a pair of Eights

Seat 8: Saelen (big blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829175112: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VII (100/200) - 2006/05/04 - 07:47:57 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (2710 in chips)

Seat 3: blesed4 (155 in chips)

Seat 4: spookydz (3445 in chips)

Seat 8: Saelen (2705 in chips)

Seat 9: Myssion (4485 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Saelen: posts small blind 100

Myssion: posts big blind 200

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4c Tc]

ksaksa: raises 400 to 600

blesed4: calls 130 and is all-in

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

*** FLOP *** [6h 7h 5c]

*** TURN *** [6h 7h 5c] [7c]

*** RIVER *** [6h 7h 5c 7c] [Jc]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [Qc Ah] (a pair of Sevens)

ksaksa collected 140 from side pot

blesed4: shows [2h 5d] (two pair, Sevens and Fives)

blesed4 collected 615 from main pot

*** SUMMARY ***

Total pot 755 Main pot 615. Side pot 140. | Rake 0

Board [6h 7h 5c 7c Jc]

Seat 2: ksaksa showed [Qc Ah] and won (140) with a pair of Sevens

Seat 3: blesed4 showed [2h 5d] and won (615) with two pair, Sevens and Fives

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829176822: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:48:39 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (2625 in chips)

Seat 3: blesed4 (615 in chips)

Seat 4: spookydz (3420 in chips)

Seat 8: Saelen (2580 in chips)

Seat 9: Myssion (4260 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

blesed4: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Myssion: posts small blind 200

ksaksa: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8d Ks]

blesed4: raises 190 to 590 and is all-in

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: calls 190

*** FLOP *** [Kc Qs Kh]

*** TURN *** [Kc Qs Kh] [7c]

*** RIVER *** [Kc Qs Kh 7c] [Ts]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [8h Kd] (three of a kind, Kings)

blesed4: shows [6c 8c] (a pair of Kings)

ksaksa collected 1505 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1505 | Rake 0

Board [Kc Qs Kh 7c Ts]

Seat 2: ksaksa (big blind) showed [8h Kd] and won (1505) with three of a kind, Kings

Seat 3: blesed4 showed [6c 8c] and lost with a pair of Kings

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829178684: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:49:25 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (3515 in chips)

Seat 4: spookydz (3395 in chips)

Seat 8: Saelen (2555 in chips)

Seat 9: Myssion (4035 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

ksaksa: posts small blind 200

spookydz: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ah Qc]

Saelen: folds

Myssion: raises 3610 to 4010 and is all-in

ksaksa: folds

spookydz: folds

Myssion collected 1100 from pot

Myssion: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1100 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) collected (1100)

 

 

 

PokerStars Game #4829179985: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:49:57 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (3290 in chips)

Seat 4: spookydz (2970 in chips)

Seat 8: Saelen (2530 in chips)

Seat 9: Myssion (4710 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

spookydz: posts small blind 200

Saelen: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h 3d]

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz: calls 200

Saelen: checks

*** FLOP *** [Tc Qh As]

spookydz: bets 400

Saelen: raises 800 to 1200

spookydz: folds

Saelen collected 1700 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1700 | Rake 0

Board [Tc Qh As]

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded on the Flop

Seat 8: Saelen (big blind) collected (1700)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829181837: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:50:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Här kommer hela HH:n för er som var intresserade och orkar läsa. Håll till godo och såga mig gärna. :)

 

PokerStars Game #4829181837: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:50:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (3265 in chips)

Var e resten? Det är nu det intressanta börjar egentligen...
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad Tc]

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

--------------------

 

vet ej om ja hade lagt här, blindsen är hyfsat höga och med 5-6 motståndare så är AT ingen dålig hand, hade nog synat här...erfarna sng spelare är väldigt välkommna att kommentera denna handen!

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Hmmm, va, en massa anten!? Är det det på alla Pokerstars SnG?

HAr aldrig spelat en SnG med annat än big & small blinds. :?

 

Gör ju potten mycket mer värd att stjäla...

Jag hade nog reraisat lite med AT för att se vad som händer, alternativt all-in.

 

EDIT, oops, kom en massa all-in åsikter innan jag hann lägga till "alternativt all-in". Gäller att vara snabb här... :)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad Tc]

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

--------------------

vet ej om ja hade lagt här, blindsen är hyfsat höga och med 5-6 motståndare så är AT ingen dålig hand, hade nog synat här...erfarna sng spelare är väldigt välkommna att kommentera denna handen!

All-in utan att tveka.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ad Tc]

blesed4: raises 400 to 600

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

--------------------

 

vet ej om ja hade lagt här, blindsen är hyfsat höga och med 5-6 motståndare så är AT ingen dålig hand, hade nog synat här...erfarna sng spelare är väldigt välkommna att kommentera denna handen!

 

 

AT är ingen hand du vill se floppen med och försöka spela ut folk. Det slutar oftast med att du dribblar upp dig själv till läktarn.

 

Vettigare känns då att slå om preflop om höjjaren är slaskig för att ta potten direkt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

hur orkar du folda 99??? det går många händer innan du deltar i spelet.. dina första 3 raisar är allin och de 2 första med Ax och K10 (kan ha fel men det var ganska många händer att kolla igenom) villka är skitigare än din 99 som du foldade.. och sen med lite tur dubblar du upp hehh. jag skulle beskriva din spelstil passiv-psykaggro.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Så här är det nog: Jag lade in hela HH:n och klickade på Förhandsgranska för att se om hela var med. Det var den. Sedan verkar det som att forumet kortar ner den först när jag klickar på Skicka, för att den är för lång för att få plats i en post.

 

Här är fortsättningen:

 

PokerStars Game #4829181837: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:50:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (3265 in chips)

Seat 4: spookydz (2145 in chips)

Seat 8: Saelen (3405 in chips)

Seat 9: Myssion (4685 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Saelen: posts small blind 200

Myssion: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Ks 8h]

ksaksa: folds

spookydz: folds

Saelen: raises 800 to 1200

Myssion: folds

Saelen collected 900 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 900 | Rake 0

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (900)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829182781: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:51:05 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (3240 in chips)

Seat 4: spookydz (2120 in chips)

Seat 8: Saelen (3880 in chips)

Seat 9: Myssion (4260 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Myssion: posts small blind 200

ksaksa: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2h Jh]

spookydz: folds

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa collected 500 from pot

ksaksa: shows [Ks Kc] (a pair of Kings)

*** SUMMARY ***

Total pot 500 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) collected (500)

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829183399: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:51:20 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (3515 in chips)

Seat 4: spookydz (2095 in chips)

Seat 8: Saelen (3855 in chips)

Seat 9: Myssion (4035 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

ksaksa: posts small blind 200

spookydz: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [6s 5h]

Saelen: folds

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz collected 500 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 500 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) collected (500)

Seat 8: Saelen folded before Flop (didn't bet)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829183961: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:51:34 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (3290 in chips)

Seat 4: spookydz (2370 in chips)

Seat 8: Saelen (3830 in chips)

Seat 9: Myssion (4010 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

spookydz: posts small blind 200

Saelen: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [3d 5d]

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz: folds

Saelen collected 500 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 500 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) collected (500)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829184568: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:51:49 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (3265 in chips)

Seat 4: spookydz (2145 in chips)

Seat 8: Saelen (4105 in chips)

Seat 9: Myssion (3985 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Saelen: posts small blind 200

Myssion: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2h 5c]

ksaksa: folds

spookydz: raises 800 to 1200

Saelen: folds

Myssion: folds

spookydz collected 1100 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1100 | Rake 0

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) collected (1100)

Seat 8: Saelen (small blind) folded before Flop

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829185288: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:52:07 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (3240 in chips)

Seat 4: spookydz (2820 in chips)

Seat 8: Saelen (3880 in chips)

Seat 9: Myssion (3560 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Myssion: posts small blind 200

ksaksa: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5d 7h]

spookydz: folds

Saelen: raises 800 to 1200

Myssion: folds

ksaksa: folds

Saelen collected 1100 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1100 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) collected (1100)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829186115: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:52:25 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (2815 in chips)

Seat 4: spookydz (2795 in chips)

Seat 8: Saelen (4555 in chips)

Seat 9: Myssion (3335 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

ksaksa: posts small blind 200

spookydz: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Kd Td]

Saelen: raises 800 to 1200

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz: folds

Saelen collected 1100 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1100 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen collected (1100)

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829186937: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:52:46 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (2590 in chips)

Seat 4: spookydz (2370 in chips)

Seat 8: Saelen (5230 in chips)

Seat 9: Myssion (3310 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

spookydz: posts small blind 200

Saelen: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5c 4h]

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz: folds

Saelen collected 500 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 500 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) collected (500)

Seat 9: Myssion folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829187634: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:53:03 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #4 is the button

Seat 2: ksaksa (2565 in chips)

Seat 4: spookydz (2145 in chips)

Seat 8: Saelen (5505 in chips)

Seat 9: Myssion (3285 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Saelen: posts small blind 200

Myssion: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8h Ks]

ksaksa: folds

spookydz: folds

Saelen: raises 1200 to 1600

Myssion: folds

Saelen collected 900 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 900 | Rake 0

Seat 2: ksaksa folded before Flop (didn't bet)

Seat 4: spookydz (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (900)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829188427: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level VIII (200/400) - 2006/05/04 - 07:53:21 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (2540 in chips)

Seat 4: spookydz (2120 in chips)

Seat 8: Saelen (5980 in chips)

Seat 9: Myssion (2860 in chips)

ksaksa: posts the ante 25

spookydz: posts the ante 25

Saelen: posts the ante 25

Myssion: posts the ante 25

Myssion: posts small blind 200

ksaksa: posts big blind 400

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [8c Ks]

spookydz: folds

Saelen: raises 800 to 1200

Myssion: folds

ksaksa: folds

Saelen collected 1100 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1100 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (button) collected (1100)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829189272: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:53:42 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (2115 in chips)

Seat 4: spookydz (2095 in chips)

Seat 8: Saelen (6655 in chips)

Seat 9: Myssion (2635 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

spookydz: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

spookydz: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5c Td]

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

ksaksa: folds

spookydz: raises 245 to 2045 and is all-in

Saelen: calls 245

*** FLOP *** [8h Jc 4d]

*** TURN *** [8h Jc 4d] [Kc]

*** RIVER *** [8h Jc 4d Kc] [8c]

*** SHOW DOWN ***

spookydz: shows [Qd 9h] (a pair of Eights)

Saelen: shows [6s 6h] (two pair, Eights and Sixes)

Saelen collected 4590 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 4590 | Rake 0

Board [8h Jc 4d Kc 8c]

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 4: spookydz (big blind) showed [Qd 9h] and lost with a pair of Eights

Seat 8: Saelen showed [6s 6h] and won (4590) with two pair, Eights and Sixes

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829190817: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:54:18 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (1765 in chips)

Seat 8: Saelen (9150 in chips)

Seat 9: Myssion (2585 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Jh 2s]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

Saelen collected 1350 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1350 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (1350)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829191387: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:54:32 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (1715 in chips)

Seat 8: Saelen (9850 in chips)

Seat 9: Myssion (1935 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Myssion: posts small blind 300

ksaksa: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [5c 3d]

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

ksaksa: folds

Saelen collected 1650 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1650 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (button) collected (1650)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829191962: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:54:46 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (1065 in chips)

Seat 8: Saelen (10850 in chips)

Seat 9: Myssion (1585 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [3s Js]

Myssion: raises 935 to 1535 and is all-in

ksaksa: folds

Saelen: calls 935

*** FLOP *** [Qc 3d Qh]

Saelen said, ".."

*** TURN *** [Qc 3d Qh] [5d]

*** RIVER *** [Qc 3d Qh 5d] [Ad]

*** SHOW DOWN ***

Saelen: shows [Jc Tc] (a pair of Queens)

Myssion: shows [3s Js] (two pair, Queens and Threes)

Myssion collected 3520 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 3520 | Rake 0

Board [Qc 3d Qh 5d Ad]

Seat 2: ksaksa (small blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (big blind) showed [Jc Tc] and lost with a pair of Queens

Seat 9: Myssion (button) showed [3s Js] and won (3520) with two pair, Queens and Threes

 

 

 

PokerStars Game #4829193360: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:55:19 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (715 in chips)

Seat 8: Saelen (9265 in chips)

Seat 9: Myssion (3520 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [2c Tc]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

Saelen collected 1350 from pot

Saelen: shows [As Ks] (high card Ace)

*** SUMMARY ***

Total pot 1350 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (1350)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829194017: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:55:34 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (665 in chips)

Seat 8: Saelen (9965 in chips)

Seat 9: Myssion (2870 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Myssion: posts small blind 300

ksaksa: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [4s Ts]

Saelen: calls 600

Myssion: folds

ksaksa: raises 15 to 615 and is all-in

Saelen: calls 15

*** FLOP *** [Jd 7d 3c]

*** TURN *** [Jd 7d 3c] [Th]

*** RIVER *** [Jd 7d 3c Th] [8c]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [Kh 5h] (high card King)

Saelen: shows [2c Kc] (high card King)

ksaksa collected 840 from pot

Saelen collected 840 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1680 | Rake 0

Board [Jd 7d 3c Th 8c]

Seat 2: ksaksa (big blind) showed [Kh 5h] and won (840) with high card King

Seat 8: Saelen (button) showed [2c Kc] and won (840) with high card King

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829195417: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:56:07 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (840 in chips)

Seat 8: Saelen (10140 in chips)

Seat 9: Myssion (2520 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qc 8c]

Myssion: folds

ksaksa: raises 190 to 790 and is all-in

Saelen: calls 190

*** FLOP *** [Th As 9s]

*** TURN *** [Th As 9s] [3d]

*** RIVER *** [Th As 9s 3d] [5h]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [9d 8h] (a pair of Nines)

Saelen: shows [2d Qh] (high card Ace)

ksaksa collected 1730 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 1730 | Rake 0

Board [Th As 9s 3d 5h]

Seat 2: ksaksa (small blind) showed [9d 8h] and won (1730) with a pair of Nines

Seat 8: Saelen (big blind) showed [2d Qh] and lost with high card Ace

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829196626: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:56:34 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (1730 in chips)

Seat 8: Saelen (9300 in chips)

Seat 9: Myssion (2470 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qc Js]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

Saelen collected 1350 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1350 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (1350)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829197688: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:56:59 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (1680 in chips)

Seat 8: Saelen (10000 in chips)

Seat 9: Myssion (1820 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Myssion: posts small blind 300

ksaksa: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7d 9s]

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

ksaksa: folds

Saelen collected 1650 from pot

Saelen: shows [Jd Js] (a pair of Jacks)

*** SUMMARY ***

Total pot 1650 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (big blind) folded before Flop

Seat 8: Saelen (button) collected (1650)

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829198267: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:57:12 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (1030 in chips)

Seat 8: Saelen (11000 in chips)

Seat 9: Myssion (1470 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [6h Ks]

Myssion: folds

ksaksa: raises 380 to 980 and is all-in

Saelen: calls 380

*** FLOP *** [4c 3d Ad]

*** TURN *** [4c 3d Ad] [3c]

*** RIVER *** [4c 3d Ad 3c] [4s]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [7d Td] (two pair, Fours and Threes)

Saelen: shows [7h Tc] (two pair, Fours and Threes)

ksaksa collected 1055 from pot

Saelen collected 1055 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2110 | Rake 0

Board [4c 3d Ad 3c 4s]

Seat 2: ksaksa (small blind) showed [7d Td] and won (1055) with two pair, Fours and Threes

Seat 8: Saelen (big blind) showed [7h Tc] and won (1055) with two pair, Fours and Threes

Seat 9: Myssion (button) folded before Flop (didn't bet)

 

 

 

PokerStars Game #4829199562: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:57:41 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (1055 in chips)

Seat 8: Saelen (11025 in chips)

Seat 9: Myssion (1420 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h Js]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

Saelen collected 1350 from pot

Saelen: doesn't show hand

*** SUMMARY ***

Total pot 1350 | Rake 0

Seat 2: ksaksa (button) folded before Flop (didn't bet)

Seat 8: Saelen (small blind) collected (1350)

Seat 9: Myssion (big blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829200277: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:57:58 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #8 is the button

Seat 2: ksaksa (1005 in chips)

Seat 8: Saelen (11725 in chips)

Seat 9: Myssion (770 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Myssion: posts small blind 300

ksaksa: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Js 5s]

Saelen: raises 600 to 1200

Myssion: folds

ksaksa: calls 355 and is all-in

*** FLOP *** [Qs Ks 3d]

*** TURN *** [Qs Ks 3d] [Jd]

Myssion said, "lol"

*** RIVER *** [Qs Ks 3d Jd] [2d]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [Kc 5h] (a pair of Kings)

Saelen: shows [Jc 8h] (a pair of Jacks)

ksaksa collected 2360 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot 2360 | Rake 0

Board [Qs Ks 3d Jd 2d]

Seat 2: ksaksa (big blind) showed [Kc 5h] and won (2360) with a pair of Kings

Seat 8: Saelen (button) showed [Jc 8h] and lost with a pair of Jacks

Seat 9: Myssion (small blind) folded before Flop

 

 

 

PokerStars Game #4829201619: Tournament #24172592, $25+$2 Hold'em No Limit - Level IX (300/600) - 2006/05/04 - 07:58:29 (ET)

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (2360 in chips)

Seat 8: Saelen (10720 in chips)

Seat 9: Myssion (420 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qh 2s]

Myssion: calls 370 and is all-in

ksaksa: calls 300

Saelen: raises 1800 to 2400

ksaksa: calls 1710 and is all-in

*** FLOP *** [Ah Ts Tc]

*** TURN *** [Ah Ts Tc] [8d]

*** RIVER *** [Ah Ts Tc 8d] [2h]

*** SHOW DOWN ***

ksaksa: shows [8c Ks] (two pair, Tens and Eights)

Saelen: shows [7s Jc] (a pair of Tens)

ksaksa collected 3880 from side pot

Myssion: shows [Qh 2s] (two pair, Tens and Deuces)

ksaksa collected 1260 from main pot

*** SUMMARY ***

Total pot 5140 Main pot 1260. Side pot 3880. | Rake 0

Board [Ah Ts Tc 8d 2h]

Seat 2: ksaksa (small blind) showed [8c Ks] and won (5140) with two pair, Tens and Eights

Seat 8: Saelen (big blind) showed [7s Jc] and lost with a pair of Tens

Seat 9: Myssion (button) showed [Qh 2s] and lost with two pair, Tens and Deuces

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Har gjort en genomgång av typ halva HH:n nu.

 

Får inget spelbart alls i början. Jag blir disconnected och tappar 99-handen och 86d från knappen innan det. 86d vet jag inte om jag hade spelat ändå när blindsen bara är 15/30.

 

Första hand jag spelar är A8o från knappen först in. Jag ställer med 12xbb vilket enligt SNGPT är $EV+ mot såväl tight som vid HD. Jag brukar vänta tills jag är under 10xbb innan jag ställer men när man ligger på 11-13xbb tycker jag ofta att det svårt med tanke på att man ofta får syn istället för vik eller omslag om man höjer till 3-4xbb. Jag vinner blindsen.

 

Sedan foldar jag lite skräp till jag får A7s UTG (vi är 6st kvar) med ca 9xbb. Enligt SNGPT är det faktiskt något $EV- såvida man inte sätter samtliga på en tajt HD (vilket är lite orimligt). Jag vinner blindsen.

 

Viker K5o i BB mot co-räjs från storstacken.

 

Ställer först in med KTs från knappen med 10xbb i stacken. Enligt SNGPT är det $EV+ mot såväl tajt som lös HD. Vinner blindsen.

 

Därefter ställer jag med 99 från co först in med med 11xbb. Syn av A9 i BB. Han träffar ess på floppen men jag riverklonkar en 9. Lodigt kanske, men jag var ju faktiskt favorit.

 

Sedan är det JTo i BB, Saelen synar från SB. Eftersom jag har stats från Saelen att vara en stabil och aggressiv spelare så anar jag oråd vid limp här och checkar bara. Stegdrag på floppen synar jag bara för att dra ut hans potentiella monster. Vill inte höja och få omslag för då måste jag ge upp handen. Synar turn för implicita odds och träffar på river och betar halvpott. Syn från Saelen med K4h.

 

Nu är jag storstack och får 73o på knappen. Eftersom båda pspelarna efter mig är småstack+ministack så ser jag inte det som ett bra stöldförsök med tanke på låg FE. Samma med nästa hand, J6o från co, två 4xbb-stackar efter mig hämmar mina stöldmöjligheter. Eller tänker jag fel här?

 

Får A2o i UTG. Det är tre st spelare runt bordet som har ~4-5xbb så jag lägger mig. Känns inte som att jag har någon bullyfaktor att tala om här, då tre spelare är så desparata att de gärna synar, men å andra sidan är jag ju troligen favorit mot en syn. Vet inte hur som är bäst att agera här. Om jag ställer så är det $EV-, men jag kanske borde höja till 600 för att avskräcka 10-bb-stackarna för att sedan välkomna ett ställ från småstackarna? Foldar istället, nog lite vekt.

 

Nästa hand är jag i BB och Salen höjer till 800 från SB, vilket är lika med ställ med hans stack på 1085. Här beror allt på hans HD. Om han ställer med mindre än 67% av sina händer så är det $EV- för mig att syna den (enligt SNGPT). Så här i efterhand tror jag nog att Saelen ställer mer eller mindre med any two här, så jag skulle kanske synat. Som iremmats påpekar i dagboken så finns det mycket värde i att veta när man ska syna i sådana här situationer.

 

Sedan viker jag J4s från SB när UTG+1 höjer. Han är relativt tajt och med en ministack i BB ser jag inget annat än att ge upp min SB.

 

52 från knappen med en 5xbb-stack i SB. Jag viker.

 

Ska kika på resten senare, men hittills ser jag inget märkvärdigt, mer än några mindre missar kanske.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om jag läst HHn rätt så foldar nu i princip ner dig från en riktigt bra stack till noll, efter att ni blivit fyra spelare. Inte bra... du ser ut att ha för stor respekt för höjningar, och ställa in med skräp alldeles för sällan själv. (aldrig?)

 

Mer aggressivitet när blindsen är höga :)

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (840 in chips)

Seat 8: Saelen (10140 in chips)

Seat 9: Myssion (2520 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qc 8c]

Myssion: folds

 

 

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (1730 in chips)

Seat 8: Saelen (9300 in chips)

Seat 9: Myssion (2470 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [Qc Js]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

 

 

Table '24172592 1' 9-max Seat #9 is the button

Seat 2: ksaksa (1030 in chips)

Seat 8: Saelen (11000 in chips)

Seat 9: Myssion (1470 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

ksaksa: posts small blind 300

Saelen: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [6h Ks]

Myssion: folds

 

 

Table '24172592 1' 9-max Seat #2 is the button

Seat 2: ksaksa (1055 in chips)

Seat 8: Saelen (11025 in chips)

Seat 9: Myssion (1420 in chips)

ksaksa: posts the ante 50

Saelen: posts the ante 50

Myssion: posts the ante 50

Saelen: posts small blind 300

Myssion: posts big blind 600

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Myssion [7h Js]

ksaksa: folds

Saelen: raises 1200 to 1800

Myssion: folds

 

Ovanstående händer 'måste' du spela.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Om jag läst HHn rätt så foldar nu i princip ner dig från en riktigt bra stack till noll, efter att ni blivit fyra spelare. Inte bra... du ser ut att ha för stor respekt för höjningar, och ställa in med skräp alldeles för sällan själv. (aldrig?)

 

Mer aggressivitet när blindsen är höga :)

 

Ta gärna ut exempel, av det som jag gick igenom i förra posten tycker jag inte att jag har så många möjligheter att spela annorlunda (fast du kanske menar andra halvan, där blev jag nog lite vekare).

 

Ovanstående händer 'måste' du spela.

 

Japp, de händerna är riktigt veka, jag fastnade i något "bara jag överlever Ksaksa"-tänk som är helt fel. Det tankesättet är som tur är inte representativt för mitt spel, när jag väl är ITM så kör jag för förstaplatsen annars.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...