Gå till innehåll
affe2000

Uppdatering i skatteärenden - HFD - inget PT, Kammarrätt - FTP skattefritt

Recommended Posts

Tänkte göra en liten sammanfattning om vad som hänt de senaste månaderna. Såvitt jag vet har de ärenden som initierades av Skatteverket i november 2012 ännu inte kommit längre än att ha överklagats till olika förvaltningsrätten.

 

Det finns däremot äldre fall som kommit en bit längre.

 

HFD meddelar ej PT

 

Ett av dessa fall skrev Danneville om här på forumet.

 

Målen gällde dels huruvida vinster från FTP (och Pokerstars) var skattefria samt hur beskattningsunderlaget skulle beräknas och om skattetillägg skulle påföras.

 

Av domarna från Kammarrätten i Stockholm kan man utläsa att vinster från både FTP och Pokerstars ansågs vara skattepliktiga och att skattetillägg skulle påföras. Kammarrätten ansåg dock att Skatteverkets ställningstagande om nettobeskattning per anordnare och år var tillämpligt, men att det saknades underlag för att beräkna nettovinsten. Därför beskattades spelarna på någon form av bruttovinst.

 

Jag blev involverad i dessa fall efter att Kammarrätten i Stockholm meddelat domarna. Jag hjälpte till med att överklaga domarna och ansöka om prövningstillstånd (PT) i HFD. För någon månad sedan fick vi dock besked att HFD inte tänker pröva frågan.

 

Det innebär att för dessa spelare så står Kammarrättsdomarna fast och att de blir beskattade för mer än sina nettovinster per anordnare (eller i alla fall en av dem). Eftersom både Skatteverket och Kammarrätten säger att det borde vara nettobeskattning per anordnare bara det finns underlag så undersöker jag nu möjligheten att få en ändring där, men troligtvis krävs det ny HFD-praxis för att kunna ändra Kammarrättens dom.

 

Frågan är då vad det betyder att HFD inte meddelar PT. Som jag ser det finns det tre alternativ.

 

 1. Ansökan om PT var för dålig,
 2. Det finns inget behov av vägledning i frågan eller
 3. dessa mål passade inte för att ge vägledning i frågan

 

Jag vill ju gärna se att 1 inte var anledningen men man kan aldrig vara säker. 2 känns osannolik då sakfrågorna aldrig blivit ordentligt prövade innan.

 

För mig känns det mest sannolikt att PT inte meddelades då dessa fall var väldigt oklara sett till vilka summor saken gällde m.m.

 

Kammarrätten i Jönköping säger nettobeskattning per år (men inte anordnare) och att vinster från FTP inte ska beskattas

 

Jag fick idag en dom från Kammarrätten i Jönköping. Det gäller ett ärende där jag varit involverad sedan länge och där Skatteverket vill beskatta en pokerspelare för vinster på Pokerstars, FTP, UltimateBet, Absolute Poker och från livevinster i WSOP och PCA. Vi förlorade helt i förvaltningsrätten men fick igenom det mesta i Kammarrätten.

 

Kortfattat framkom följande i Kammarrättens dom:

 

 • Pokerstars skattepliktigt,
 • UB, AP, WSOP och PCA också skattepliktigt (vilket vi inte invänt emot),
 • Vinster från FTP inte skattepliktiga,
 • Beskattningsunderlaget består av den totala nettovinsten per år av beskattningsbara spel minskat med den totala nettoförlusten av beskattningsbara spel och
 • Skattetillägg påfördes på den beskattningsbara nettovinsten.

 

Att Pokerstars var skattepliktigt är inte så konstigt om man tittar på vad som framkommit de senaste åren. Vi drev det filialargument som Cyntax kommit på men utan framgång (vilket var förväntat).

 

Mer intressant är att Kammarrätten kom fram till att FTP var skattefritt. Kammarrätten för ett resonemang om att Skatteverket måste visa att FTP sannolikt (normal beskattning) eller mycket sannolikt (efterbeskattning) huvudsakligen bedrevs utanför EES. Kammarrätten anser Skatteverket, mot bakgrund av vår bevisning, inte nått något av dessa beviskrav.

 

Minst lika roligt är det att Kammarrätten köper det orättvisa i att, som Skatteverket vill, beskatta spelare för nettovinster per anordnare. Detta medför ju att någon som spelar hos fler än en anordnare riskerar att bli beskattad på ett klart högre beskattningsunderlag än den totala nettovinsten. Vilket var fallet i detta mål för vissa år. Enligt Kammarrätten ska därför begreppet vinst i IL 42:25, precis som vi yrkat, tolkas på så sätt att det utgörs av den totala nettovinsten av beskattningsbara spel med avdrag för den totala nettoförlusten för sådana spel. Spelaren får helt enkelt göra avdrag förluster på skattepliktiga sidor.

 

Jag vill påpeka att Skatteverket kan komma att överklaga denna dom och att HFD i så fall kan komma att ändra den, även om jag såklart tycker att Kammarrätten har rätt i det mesta.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag vill påpeka att Skatteverket kan komma att överklaga denna dom och att HFD i så fall kan komma att ändra den, även om jag såklart tycker att Kammarrätten har rätt i det mesta.

 

Tackar för info! Var hittar man kammarrättens dom? Har en vän som sitter lite i trubbel p g a att man inte nettobeskattar mellan sajter och då skulle man kanske kunna åberopa den domen?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tackar för info! Var hittar man kammarrättens dom? Har en vän som sitter lite i trubbel p g a att man inte nettobeskattar mellan sajter och då skulle man kanske kunna åberopa den domen?

 

Ring eller maila Kammarrätten i Jönköping. Har inte målnummer just nu men bör gå att få ändå. Meddelad 18 februari (tror jag).

 

Hur funkar det egentligen, kan man hänvisa till domar från kammarrätten eller måste det prövas i hfd för att bli prejudicerande?

 

Du kan hänvisa till dem och resonemanget i domskälen såklart. Men Kammarrättsdomar generellt är mindre prejudicerande än HFD-domar. Det bör gälla ännu mer vid en dom som denna, som inte vunnit laga kraft ännu.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jättestort tack Affe!

 

Ett par frågor

 

Hur förklarar man att kammarrätter i olika delar av landet kommer fram till så olika saker i form av nettobeskattning per anordnare? Låter ju inte rättssäkert då det är en ganska väsentlig detalj. Kan utfallet alltså bli olika beroende på var man bor i landet?

 

För oss som skickat in vår överklagan till förvaltningsrätten, kommer vi få en ny chans att justera vår överklagan inför prövning i kammarrätten som jag misstänker är näste steg för oss som fått brev?

 

Får alla prövning i kammarrätt? Eller kommer det ta slut för vissa redan efter förvaltningsrättens dom.

 

Hur lång tid har skv på sig att överklaga Jönköpings dom? Får den laga kraft om inte de överklagar innan detta datum?

 

 

Blev några frågor, svara gärna om du orkar, vore jättetacksam för det.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Hur förklarar man att kammarrätter i olika delar av landet kommer fram till så olika saker i form av nettobeskattning per anordnare? Låter ju inte rättssäkert då det är en ganska väsentlig detalj. Kan utfallet alltså bli olika beroende på var man bor i landet?

 

Man tolkar IL 42:25 olika. Jag skulle gissa att Kammarrätten i Stockholm, precis som jag tror SKV gör, tolkar lagregeln som att den egentligen säger bruttobeskattning men att de hittat ett sätt att dämpa den effekten.

 

Jag anser, såklart, att min och Kammarrätten i Jönköpings tolkning är minst lika rimlig och ger ett klart mer rättvist utfall.

 

Ja, det kan bero på var i landet du bor. Det är ju därför vi har en högsta instans som ska ge vägledning för underrätterna.

 

För oss som skickat in vår överklagan till förvaltningsrätten, kommer vi få en ny chans att justera vår överklagan inför prövning i kammarrätten som jag misstänker är näste steg för oss som fått brev?

 

Du kan kontakta förvaltningsrätten redan nu och be att få komplettera dina yrkanden med hänvisning till denna dom. Om de inte precis ska avgöra målet så brukar det gå bra. I annat fall kan du ta upp den i din överklagan till Kammarrätten.

 

Får alla prövning i kammarrätt? Eller kommer det ta slut för vissa redan efter förvaltningsrättens dom.

 

Alla kan få prövning i Kammarrätten. Det krävs inget prövningstillstånd.

 

Hur lång tid har skv på sig att överklaga Jönköpings dom? Får den laga kraft om inte de överklagar innan detta datum?

 

Ska vara två månader från den dag då dom meddelades, om inte jag missar något.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Frågan är då vad det betyder att HFD inte meddelar PT. Som jag ser det finns det tre alternativ.

 

 1. Ansökan om PT var för dålig,
 2. Det finns inget behov av vägledning i frågan eller
 3. dessa mål passade inte för att ge vägledning i frågan

 

Jag vill ju gärna se att 1 inte var anledningen men man kan aldrig vara säker. 2 känns osannolik då sakfrågorna aldrig blivit ordentligt prövade innan.

 

Håller just på med förvaltningsrätt och jag undrar om inte 5§ FPL är tillämplig här? Dvs., HFD måste väl anmärka på att det finns brister i ansökan om det nu finns några sådana?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Håller just på med förvaltningsrätt och jag undrar om inte 5§ FPL är tillämplig här? Dvs., HFD måste väl anmärka på att det finns brister i ansökan om det nu finns några sådana?

 

Nja, menar inte riktigt att det är sådana brister. Snarare att jag i så fall inte lyckades argumentera nog för varför det var av vikt för rättstillämpningen att HFD prövade målet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En fråga som jag slänger ut lite som nån gärna får svara på om de vet är hur man ska kunna få tag i siffror för absolute poker samt ultimate poker nu i efterhand. Jag vet att jag backade på dessa sidor och vill ju i så fall kunna kvitta dessa mot vinster på andra ställen. Hur skulle en domstol se på mitt bevis som i värsta fall bara blir ett utdrag från mina banktransaktioner där det troligen inte står supertydligt att det gäller just dessa sidor.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Hur skulle en domstol se på mitt bevis som i värsta fall bara blir ett utdrag från mina banktransaktioner där det troligen inte står supertydligt att det gäller just dessa sidor.

 

Såvitt jag vet finns det inga bevisbörderegler i förvaltningsmål förutom lite generella uttalanden i förarbeten plus praxis. Domstolen tar helt enkelt alla omständigheter i beaktande och gör en avvägning, så mycket beror också på vad för slags underlag SKV presenterar. Men intuitivt skulle jag väl säga att ett sådant utdrag skulle höja dina chanser att vinna avsevärt mycket högre än att inte lämna in något underlag alls.

 

Affe får dock gärna rätta mig om jag har fel,

 

 

igen.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad gäller om man presenterar felaktiga uppgifter, nu menar jag inte för att medvetet vilseleda, men risken är ju ganska stor att det kommer bli någon siffra fel då jag ska spekulera över vilka överföringar som kan gälla dessa två bolag. Det är ju sällan det står rätt upp och ner vilka bolag som överföringen kopplas till. Kan man riskera problem om det i slutändan visar sig vara felaktiga avdrag jag försökt göra?

 

EDIT: För att bidra med lite och inte bara fråga så är målnumret 597-602-13.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Såvitt jag vet finns det inga bevisbörderegler i förvaltningsmål förutom lite generella uttalanden i förarbeten plus praxis. Domstolen tar helt enkelt alla omständigheter i beaktande och gör en avvägning, så mycket beror också på vad för slags underlag SKV presenterar. Men intuitivt skulle jag väl säga att ett sådant utdrag skulle höja dina chanser att vinna avsevärt mycket högre än att inte lämna in något underlag alls.

 

Håller med.

 

Vad gäller om man presenterar felaktiga uppgifter, nu menar jag inte för att medvetet vilseleda, men risken är ju ganska stor att det kommer bli någon siffra fel då jag ska spekulera över vilka överföringar som kan gälla dessa två bolag. Det är ju sällan det står rätt upp och ner vilka bolag som överföringen kopplas till. Kan man riskera problem om det i slutändan visar sig vara felaktiga avdrag jag försökt göra?

 

Du kan bara råka illa ut om du uppsåtligen ger fel uppgifter. Om du ger SKV/domstol underlagen samt dina beräkningar så är det värsta som kan hända att de inte håller med dig.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Du kan bara råka illa ut om du uppsåtligen ger fel uppgifter.

 

Jag ska vara ärlig, jag har lagt ungefär en timme på att hitta stöd för det där utan att lyckas, vart hittar jag det?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag ska vara ärlig, jag har lagt ungefär en timme på att hitta stöd för det där utan att lyckas, vart hittar jag det?

 

Du kanske letar på fel sätt? Leta istället efter situationer när man kan råka illa ut, dvs skattetillägg och brott enligt skattebrottslagen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Du kanske letar på fel sätt? Leta istället efter situationer när man kan råka illa ut, dvs skattetillägg och brott enligt skattebrottslagen.

 

Ah, cool, tackar!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Får dom som har tillgång till Infotorg Juridik (alla universitetsstudenter här lär ha det) finns avgörandena refererade på deras förstasida, samt länkar till domarna om man orkar läsa igenom det. Under rubriken "Kvittning sänker beskattningsbar pokervinst".

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag är sååå tacksam att Affe delar med sig här. Du är en hjälte! Några frågor:

OM domen inte överklagas till HFD. Kommer SKV ändra sin praxis då?

OM domen överklagas till HFD. Hur lång tid kan det ta innan dom kommer?

OM domen inte överklagas, kan en annan stads Kammarrätt strunta i Jönköpings dom, fastän man refererar till den, och bestämma något annat i framtiden?

Det är alltså bara kvittning mellan bookies utanför EES som gäller, dvs beskattningsbara bookies? Man får inte blanda in EU bookies insatser i kvittningen?

 

Tack än en gång!:D

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag är sååå tacksam att Affe delar med sig här. Du är en hjälte! Några frågor:

OM domen inte överklagas till HFD. Kommer SKV ändra sin praxis då?

OM domen överklagas till HFD. Hur lång tid kan det ta innan dom kommer?

OM domen inte överklagas, kan en annan stads Kammarrätt strunta i Jönköpings dom, fastän man refererar till den, och bestämma något annat i framtiden?

Det är alltså bara kvittning mellan bookies utanför EES som gäller, dvs beskattningsbara bookies? Man får inte blanda in EU bookies insatser i kvittningen?

 

Tack än en gång!:D

 

1. Oklart. Man kan ju tycka att om Skatteverket inte överklagar så borde det innebära att de håller med om domen. Men det kan finnas olika skäl till att den inte överklagas. Exempelvis kan de anse att det inte är lönt eftersom det inte finns grund för HFD att meddela prövningstillstånd (vilket kan vara sant för FTP-frågan, men nog inte för hur man beräknar beskattningsunderlaget) eller så kan de glömma att överklaga.

 

2. Det kan dröja några månader innan HFD ger besked om prövningstillstånd (dvs. om de tänker titta på målet överhuvudtaget). Sen kan det dröja ytterligare ett ganska stort antal månader innan dom kommer. Säg ett spann på 6-18 månader från överklagandedatum.

 

3. Ja, andra Kammarrätter måste inte beakta (eller i alla fall inte döma i enlighet med) vad Kammarrätten i Jönköping har dömt.

 

4. Korrekt. Enligt Kammarrätten i Jönköping så får du göra avdrag för förluster på spel hos sådana anordnare där vinster hade varit skattepliktiga, dvs. anordnare utanför EES.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Skapa nytt...