Gå till innehåll
Ola Brandborn

Full Tilt: Hopsamling av pengar för skatteutredning, läs inlägg #1

Recommended Posts

Okej, jag avbryter min postningsstrejk tillfälligt och ska komma med lite information/tips ... jag har fått lite "inside information" och jag tror ni har gjort en lite bristfällig ansökan.

 

1. En ansökan ska INTE innehålla någon som helst argumentation för hur ni som sökande vill ha utfallet. En ansökan ska vara jävligt kort och inte innehålla ett bombardemang av frågor och/eller argument.

 

2. Skatterättsnämnden behandlar/avgör inte frågor om huruvida en specifik pokersajt är skattefri eller inte. (Vet inte om det var en av era frågor, men jag tror det?)

 

Skatterättsnämnden kan besvara en fråga typ:

-Är vinster från pokerspel från pokerbolag som har sin juridiska hemvist på Irland skattefria? (Svaret är JA, så den frågan är onödig)

 

Skatterättsnämnden svarar inte på om FullTilt finns på Irland eller inte. Det är inte deras uppgift. Det ska inte avgöra specifika bevisvärderingsfrågor.

 

Enda sättet att få reda på det svaret är att driva ett ärende via Förvaltningsrätten/Kammarrätten/Regeringsrätten, inte Skatterättsnämnden/Regeringsrätten.

 

Risken finns att er ansökan blir avvisad (men det tror jag inte den blir, men risken finns). Jag tror ni blir ombedda att omformulera er + frågor kommer att bli avvisade.

 

Gör om, gör rätt.

 

Hm... jag spelar inte på FullTilt själv och är ej heller jurist. Däremot har jag ett visst hum kan vi väl säga. Jag är inte säker på att jag håller med Cyntax om slutsatsen att ett bolags hemvist skulle vara en ren bevisvärderingsfråga. Även här finns ju ett regelverk till stöd för att avgöra hur hemvistbegreppet ska tolkas och jag har hittat åtminstone ett avgörande där Skatterättsnämnden gjort en prövning av var ett bolag skulle anses ha sin hemvist.

 

Däremot är jag inte säker på om Skatterättsnämnden är rätt instans för att pröva en fråga om hemvist i detta fall då de ju inte är fråga om här att avgöra om FullTilt hör hemma i Sverige eller på Irland. Och jag håller med Cyntax om att det är denna fråga snarare än den om skattefrihet i sig som är den primära. Skattefrihet Ja/Nej följer ur frågan om bolagets hemvist. Däremot måste ju någon gång en svensk domstol ta ställning till en tolkning av hemvistbegreppet här enligt relevant lagstiftning (EG-rätten?) för att kunna fatta ett slutligt avgörande om beskattning med svensk kapitalskatt ska ske eller inte för spelare bosatta i Sverige.

 

Kan man inte försöka ta en samtalskontakt med någon av skattejuristerna på Skatterättsnämnden för att få råd om hur man bör formulera sig och vad som är möjligt att få prövat i denna instans?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag är inte säker på att jag håller med Cyntax om slutsatsen att ett bolags hemvist skulle vara en ren bevisvärderingsfråga. Även här finns ju ett regelverk till stöd för att avgöra hur hemvistbegreppet ska tolkas och jag har hittat åtminstone ett avgörande där Skatterättsnämnden gjort en prövning av var ett bolag skulle anses ha sin hemvist.

Det var i alla fall lite intressant att de svarade på en fråga om var ett företag ska anses höra hemma. Tyvärr är situationen mer komplicerad i vårt fall. Ett av problemen är att Full Tilt vägrar berätta (av "säkerhetsskäl" :-) ) om vilka företag som är inblandade i verksamheten. Det går att ta reda på ganska mycket ändå, men inte allt.

 

Däremot är jag inte säker på om Skatterättsnämnden är rätt instans för att pröva en fråga om hemvist i detta fall då de ju inte är fråga om här att avgöra om FullTilt hör hemma i Sverige eller på Irland.

Jag förstår inte riktigt vad du säger här. Det förhandsbesked du hittade visar ju att de har svarat på liknande (fast enklare) frågor tidigare, och vårt fall handlar till definitivt om att ta reda på var "lotterierna" ska anses vara anordnade.

 

Däremot måste ju någon gång en svensk domstol ta ställning till en tolkning av hemvistbegreppet här enligt relevant lagstiftning (EG-rätten?) för att kunna fatta ett slutligt avgörande om beskattning med svensk kapitalskatt ska ske eller inte för spelare bosatta i Sverige.

Självklart kommer någon förr eller senare att uppfylla alla de här tre villkoren: a) har gjort ett så stort uttag att det står förtryckt på deklarationsblanketten, b) talar sanning om var pengarna kommer från, och c) får en handläggare som inte godkänner argumentet "Det är skattefritt, då Full Tilt är baserade i Dublin, i EES-medlemslandet Irland". Men det är ju precis det vi jobbar för att undvika. Dessutom kan det ju ta många år innan det här händer. Vad gör vi under tiden? Vi är många som spelar där bl.a. för att vi tror att det är skattefritt.

 

Kan man inte försöka ta en samtalskontakt med någon av skattejuristerna på Skatterättsnämnden för att få råd om hur man bör formulera sig och vad som är möjligt att få prövat i denna instans?

Vi hade lite information av den typen du nämner innan vi skrev ansökan, dels från deras webbsida, och dels från några mejl som utväxlades med dem innan vi började på allvar med det här. Nu när ansökan redan har skickats in är det nog inte så mycket att göra annat än att vänta på svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det här ser ju illa ut:

 

These terms and conditions (terms of use) constitute a legally binding agreement between you and Filco Limited (we, or us or our) in respect the websites accessible from the following domain names http://www.FullTiltPoker.com, http://www.fulltiltpoker.co.uk (Websites) by persons situated in jurisdictions other than North America and Germany.

 

We are a company registered in Alderney with company number 1635. Our registered office is at York House, Victoria Street, Alderney, Channel Island, GY9 3TA.

 

We are the holder of an eGambling licence Number 047 duly issued by the Alderney Gambling Control Commission (AGCC).

 

-----------------

om dom har sitt registrerade kontor där så är det ju illa, visst.

 

http://www.fulltiltpoker.com/terms-and-conditions

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Filco verkar bara existera för att hålla i licensen. De har inte ens en egen adress. Den registrerade adressen tillhör ett konsultföretag.

 

Jag håller med om att det kan vara ett problem, men det är ingen som vet hur bedömningen ska göras, så det är inte säkert att det är det.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ok,

 

om ni fortfarande är ett gäng som försöker få skattenämnden att göra ett utlåtade så är jag gärna med på ett hörn. Är villig att betala en slant för att vara med så Pm:a mig i så fall.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har inte sett något inlägg om hur det gick med vår ansökan, förutom i den lösenordskyddade tråden i "studiecirkeln" för de som bidrog med pengar, så jag tar väl och berättar det i den här tråden. Resultatet blev det sämsta tänkbara: Skatterättsnämnden valde att inte ge oss något förhandsbesked. Hade vi fått ett nej så hade vi kunnat överklaga till Regeringsrätten, men när de vägrar att ge ett besked så finns det ingenting vi kan göra.

 

Motiveringen såg ut så här:

 

Förhandsbeskedets uppgift är att besvara oklara rättsfrågor där förutsättningarna för en konkret situation är tydligt angivna.

 

Den första frågan, dvs. i vilken utsträckning det omfrågade pokerspelet ska anses vara anordnat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är i första hand en utredningsfråga. En sådan fråga förutsätter en närmare kännedom om de faktiska förhållanden än vad som har redovisats i ansökan och sker lämpligen vid den ordinarie taxineringen.

 

Det enda sättet att få besked nu är att någon som Skatteverket kräver ska betala skatt först begär omprövning och sedan överklagar till Länsrätten och till sist till Regeringsrätten.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

I deklarationen för inkomståret 2010 kommer jag att ta upp vinster från FullTilt. Om jag bedöms som skattskyldig för mina vinster kommer jag att driva det så långt som möjligt. Detta ligger tyvärr (?) 1-2 år bort, så förhoppningsvis vet vi mer innan dess.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag har inte sett något inlägg om hur det gick med vår ansökan, förutom i den lösenordskyddade tråden i "studiecirkeln" för de som bidrog med pengar, så jag tar väl och berättar det i den här tråden. Resultatet blev det sämsta tänkbara: Skatterättsnämnden valde att inte ge oss något förhandsbesked. Hade vi fått ett nej så hade vi kunnat överklaga till Regeringsrätten, men när de vägrar att ge ett besked så finns det ingenting vi kan göra.

 

Motiveringen såg ut så här:

Förhandsbeskedets uppgift är att besvara oklara rättsfrågor där förutsättningarna för en konkret situation är tydligt angivna.

 

Den första frågan, dvs. i vilken utsträckning det omfrågade pokerspelet ska anses vara anordnat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är i första hand en utredningsfråga. En sådan fråga förutsätter en närmare kännedom om de faktiska förhållanden än vad som har redovisats i ansökan och sker lämpligen vid den ordinarie taxineringen.

Det enda sättet att få besked nu är att någon som Skatteverket kräver ska betala skatt först begär omprövning och sedan överklagar till Länsrätten och till sist till Regeringsrätten.

Jag hade rätt. :-(

Tveksamt att det hade gått att formulera frågan så att de skulle ge ett besked.

2. Skatterättsnämnden behandlar/avgör inte frågor om huruvida en specifik pokersajt är skattefri eller inte. (Vet inte om det var en av era frågor, men jag tror det?)

 

Skatterättsnämnden kan besvara en fråga typ:

-Är vinster från pokerspel från pokerbolag som har sin juridiska hemvist på Irland skattefria? (Svaret är JA, så den frågan är onödig)

 

Skatterättsnämnden svarar inte på om FullTilt finns på Irland eller inte. Det är inte deras uppgift. Det ska inte avgöra specifika bevisvärderingsfrågor. (utredningsfråga som Skatterättsnämnden kallar det)

 

Enda sättet att få reda på det svaret är att driva ett ärende via Förvaltningsrätten/Kammarrätten/Regeringsrätten, inte Skatterättsnämnden/Regeringsrätten.

 

Risken finns att er ansökan blir avvisad (men det tror jag inte den blir, men risken finns).

Punkt 1 i min gamla post får jag skylla på min gamla lärare i Företagsbeskattning. Hans åsikt var att man skulle hålla ansökningar korta och precisa. Men han kanske sa så för att han satt i Skatterättsnämnden själv. :)
I deklarationen för inkomståret 2010 kommer jag att ta upp vinster från FullTilt. Om jag bedöms som skattskyldig för mina vinster kommer jag att driva det så långt som möjligt. Detta ligger tyvärr (?) 1-2 år bort, så förhoppningsvis vet vi mer innan dess.
Det finns flera som redan ligger i konflikt med SKV för tidigare år. Bara att vänta och se.

De flesta jag har representerat har iaf. vunnit. Men det kan bero på att just den skattehandläggaren varit okunnig?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Såg först nu att vi ej fått detta dit vi ville, oskönt!

då har vi väl 20k som ligger oanvänt hos escrowen (?), vad ska vi göra med det? personligen tycker jag de som lagt ner tid på detta ska få en del i arvode iaf..

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Såg först nu att vi ej fått detta dit vi ville, oskönt!

då har vi väl 20k som ligger oanvänt hos escrowen (?), vad ska vi göra med det? personligen tycker jag de som lagt ner tid på detta ska få en del i arvode iaf..

Tycker jag med, men den diskussionen tas i studiecirkelgruppen

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Förslag på andra frågor som ni kanske hade fått svar på:

 

* Stakedeals. Om man har ett skriftligt avtal med en stakeare, är det brutto eller nettobeskattning för spelaren? Byte av % spelare mellan?

 

* Brutto eller nettobeskattning på cashgames och turneringsspel?

 

* Vem är arrangören? Nätverksoperatören eller skinnet? (för bedömning om pokerspelaren ska betala skatt på vinsterna eller inte)

 

*Satellitvinster.

 

* Sponsring.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

* Brutto eller nettobeskattning på cashgames och turneringsspel?

 

Det skulle jag också vilja ha reda på. Eftersom lagstiftningen säger bruttobeskatting, får man verkligen tillämpa lagstiftning som får helt orimliga konsekvenser? Och om man nu inte vill göra det, får man hitta på en annan beskattningsmetod istället (nettobeskattning)? Eller måste man helt strunta i att tillämpa en helt orimlig lagstiftning?

 

Jag tror det sista alternativet och skulle om jag blev nettobeskattad överklaga väldigt mycket, om möjligt till EU-domstolen. Blev jag istället bruttobeskattad så skulle jag också överklaga men försöka få domstolen att hänskjuta den frågan till Europadomstolen istället.

 

* Vem är arrangören? Nätverksoperatören eller skinnet? (för bedömning om pokerspelaren ska betala skatt på vinsterna eller inte)

 

Som du såg i en annan tråd. Har Sverige rätt att bestämma kriterierna för när ett företag är etablerat/verksamt inom/utom EES? Är inte det en fråga för EU-domstolen? Och har det kanske till och med redan avgjorts på europarättslig nivå? Det skulle jag titta på om jag var skattejurist som företrädde pokerspelare. (Det blir 3000*0.25 Kr tack).

 

*Satellitvinster

 

För mig känns det inte som att detta är ett problemområde men jag kanske missar något?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ringde skatteverket idag angående skatt på FTP-vinster. Svaret jag fick var att man skattar på ALLA bruttovinster...

Visst det kanske funkar på lotto etc sa jag men om man spelar 8 bord, 4h/dag 300 dagar om året så blir det en del händer, samt att bara potter över 100kr är beskattningsbara. Jag frågade om inte det gick att skatta på utbetalningarna men hon (läste antagligen innantill) sa att man skattar på alla vinster, pott för pott...

 

Lekte lite med tanken... Erik 18år satte in $25 år 2002. Han börja med microspel för att sedan övergå till högre och högre spel. År 2010 lirade han 6st 200/400 bord och har en rulle på $5M. Han kommer hem en sen lördagkväll, lite halvfull och förlorar alla pengarna utom sina $25 som han startade med. Han blir less på pokern och bestämmer sig för att ta ut sina $25 och sedan aldrig mer spela.

Frågan är hur många miljarder han ska skatta för sina $25 (som inte ens är vinst)? Han har ju vunnit åtskilliga potter över 100kr och var och en ska ju skattas för sig...

Erik vill ju trots allt göra rätt för sig...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Grotta? Nej då, jobbar och står i hela dagarna med ett socialt jobb. Men ska man hårddra SV så blir det flera miljarder i skatt.

Men rent praktiskt, hur blir det då? Borde vara att man skattar på uttagen eller?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Grotta? Nej då, jobbar och står i hela dagarna med ett socialt jobb. Men ska man hårddra SV så blir det flera miljarder i skatt.

Men rent praktiskt, hur blir det då? Borde vara att man skattar på uttagen eller?

 

I teorin och i lagens mening skattar man på alla bruttovinster som är över 100 kr och sker utanför EU/EES. I praktiken skattar man när man själv har deklarerat och informerat Skatteverket om sin vinst. Alternativt att Skatteverket "kommer på en" genom att man är en högprofilerad spelare och vunnit en större summa pengar i en stor onlineturnering eller i exempelvis WSOP, WPT eller EPT (utanför EU).

 

Cashgamevinster är en fråga för sig och oerhört komplicerade ur praktisk skattesynpunkt. Det verkar finnas en sorts informell praxis att man i så fall enbart skattar för uttagen. I teorin uppkommer dock skattskyldighet i vinstögonblicket.

 

Allt det här är frågor som diskuterats, stötts och blötts bl.a. på detta forum sedan eldkvarn brann och det finns hur många olika trådar som helst som tar sig an frågan från olika synvinklar.

 

Till syvende och sist är allt en fråga om vilka argument du som spelare kan lägga fram till din handläggare på Skatteverket. Har man tur - och kanske hjälp av en skicklig och insatt skatteexpert ;-) - så kan man till och med slippa skatta på sajter som till synes ska vara skattepliktiga. Men det är en helt annan fråga...

 

Jag rekommenderar dig som nykomling här att kika igenom skattetrådarna som finns under "Ekonomi, Skatt och Juridik".

 

Lycka till!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Endast 75 max uttryckssymboler är tillåtna.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigerare

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Skapa nytt...